Ustawianie interwału odświeżania (Map Viewer)

Interwał odświeżania umożliwia synchronizację otwartej mapy z najnowszymi dostępnymi danymi. Na przykład może być to mapa aplikacji ArcGIS Field Maps z warstwą obiektową zawierającą ocenę zniszczeń, którą co kilka minut aktualizują pracownicy terenowi. Konfiguracja interwału odświeżania tej warstwy zawierającej informacje na temat uszkodzeń pomaga zespołowi w biurze uzyskać dostęp do najnowszych danych dotyczących obiektów w terenie na mapie otwartej na komputerze stacjonarnym lub na innym urządzeniu. Zapoznaj się z przykładem mapy z warstwą przedstawiającą informacje o wiatrach, która jest odświeżana co godzinę.

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.
  Notatka:

  Jeżeli nie masz uprawnień do tworzenia zasobów, nadal możesz konfigurować interwał odświeżania w celu przeglądania danych.

 2. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
 3. W panelu Warstwy wybierz warstwę, dla której chcesz ustawić interwał odświeżania.
 4. W panelu Właściwości przewiń do sekcji Interwał odświeżania i włącz przełącznik Automatycznie odświeżaj warstwę.
 5. Podaj interwał odświeżania tej warstwy w minutach lub godzinach.

  Jeśli dla warstwy zastosowano maksymalny wiek pamięci podręcznej, określa on najkrótszy dozwolony interwał odświeżania warstwy. Jeśli nie skonfigurowano żadnego wieku pamięci podręcznej, poprawny zakres interwału odświeżania wynosi od 0,5 min do 24 godz. (w przypadku hostowanych warstw obiektowych) i od 0,1 min do 24 godz. (w przypadku wszystkich innych obsługiwanych typów warstw).

 6. Opcjonalnie kliknij przycisk Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz, a następnie kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany wprowadzone na mapie.

Zobaczysz wszystkie aktualizacje, które zostały wprowadzone do danych w tej warstwie, z podanym interwałem odświeżania.

Uwagi dotyczące odświeżania warstwy

Przy odświeżaniu warstwy zwróć uwagę na następujące kwestie:

 • Można włączyć interwał odświeżania w następujących rodzajach warstw: usługi internetowe serwera ArcGIS Server, hostowane warstwy obiektowe, hostowane warstwy kafli, OGC WMS, OGC WMTS, warstwy obiektowe OGC, warstwy kafli, GeoRSS, warstwy atlasu ArcGIS Living Atlas, mapy bazowe (w tym mapy bazowe Bing Maps), pliki CSV dostępne w Internecie, zawierające pola długości i szerokości geograficznej, tabele oraz pliki KML po dodaniu do usługi ArcGIS Online za pośrednictwem karty Moje zasoby na stronie zasobów.
 • Gdy warstwa zostanie ponownie wczytana, dane w niej zawarte są automatycznie odświeżane i rozpoczyna się odliczanie czasu interwału odświeżania. Dane warstwy są ponownie odświeżane po podanym interwale czasu odświeżania lub warstwa jest ponownie wczytywana, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Warstwa zostanie ponownie wczytana, gdy użytkownik ją przesuwa, powiększa lub wczytuje. W przypadku KML i GeoRSS warstwa zostanie ponownie wczytana, gdy użytkownik wczytuje ją ponownie (a nie podczas przesuwania lub powiększania).
 • Nie można włączyć interwału odświeżania dla plików CSV dostępnych w Internecie, zawierających pola adresu (zamiast długości i szerokości geograficznej).
 • Warstwy są odświeżane tylko wtedy, gdy mieszczą się one w zakresie skali widoczności określonej dla tej warstwy.