Ustawianie opcji map dla aplikacji

System ArcGIS oferuje gotowe do użycia aplikacje umożliwiające wyświetlanie map w przeglądarkach internetowych i desktopowych oraz na urządzeniach mobilnych. Niektóre z funkcji i narzędzi aplikacji są konfigurowalne, co oznacza, że można je wyświetlać i ukrywać na mapach. Te funkcje i narzędzia obejmują śledzenie, wyszukiwanie miejsc i adresów oraz wyszukiwanie obiektów w warstwie. Jako autor mapy możesz ustawiać te właściwości aplikacji na stronie elementu mapy.

 1. Utwórz i zapisz mapę w przeglądarce Map ViewerMap Viewer ClassicMap Viewer.
  Wskazówka:

  W przypadku korzystania z aplikacji ArcGIS Collector w systemie Windows lub map z włączoną edycją w aplikacji ArcGIS Field Maps mapy muszą zawierać co najmniej jedną edytowalną warstwę obiektową.

 2. Na karcie Moje zasoby strony zasobów kliknij nazwę swojej mapy, aby wyświetlić jej stronę elementu.
 3. Kliknij kartę Ustawienia i przewiń w dół do sekcji Ustawienia aplikacji w obszarze Ustawienia mapy internetowej.
 4. Wybierz ustawienia, które chcesz włączyć.
  • Włącz wyszukiwanie — umożliwia użytkownikom wyszukiwanie obiektów w warstwie, rekordów w tabeli lub adresów na mapie.

   Skonfiguruj opcje wyszukiwania, aby włączyć funkcje wyszukiwania w aplikacjach, które korzystają z Twojej mapy.

   Notatka:

   Wyszukiwanie warstw jest obsługiwane w przeglądarce map Map Viewer, Map Viewer Classic i w większości innych aplikacji, które umożliwiają użytkownikom wyszukiwanie map. Wyszukiwanie rekordów w tabelach jest obecnie obsługiwane tylko w aplikacjach ArcGIS Runtime SDK.

   Możliwość wyszukiwania adresów ma mapie jest domyślnie obsługiwana w przeglądarce map Map Viewer, Map Viewer Classic i w większości aplikacji, niezależnie od tego, czy została wybrana opcja Według adresu. W przypadku niektórych aplikacji ArcGIS można wyłączyć funkcję wyszukiwania według adresu, wyłączając zaznaczenie pola wyboru Według adresu. Aby dowiedzieć się, czy wyłączanie opcji wyszukiwania Według adresu jest obsługiwane w danej aplikacji ArcGIS, zapoznaj się z jej dokumentacją.

  • Udostępnianie lokalizacji — umożliwia śledzenie pracowników mobilnych.

   To narzędzie jest obsługiwane na mapach zawierających hostowaną warstwę obiektową utworzoną na podstawie szablonu Śledzenie lokalizacji. Aby wskazać częstotliwość rejestrowania lokalizacji pracowników mobilnych, wybierz ramy czasowe śledzenia z menu rozwijanego.

  • Użyj w aplikacji Collector — umożliwia pracownikom mobilnym wyświetlanie mapy z edytowalnymi warstwami w aplikacji ArcGIS Collector w systemie Windows. Wyłącz zaznaczenie tego pola wyboru, aby ukryć mapę w aplikacji Collector w systemie Windows.
   Notatka:

   Pole wyboru Użyj w aplikacji ArcGIS Collector musi być włączone, aby gromadzić dane z użyciem map z włączoną edycją w aplikacji ArcGIS Field Maps.

  • Użyj w aplikacji ArcGIS Field Maps Mobile — umożliwia pracownikom mobilnym wyświetlanie mapy z edytowalnymi warstwami w aplikacji mobilnej ArcGIS Field Maps. Wyłącz zaznaczenie tego pola wyboru, aby ukryć mapę w aplikacji mobilnej ArcGIS Field Maps.
 5. Aby zaktualizować mapę zgodnie z włączonymi ustawieniami, kliknij przycisk Zapisz.