Udostępnianie map (Map Viewer)

Każdą z map utworzonych w aplikacji Map Viewer można udostępnić instytucji, określonym grupom lub publicznie.

Aby udostępnić mapę, wykonaj następujące czynności:

  1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do udostępniania zasobów.
  2. Otwórz mapę w aplikacji Map Viewer.
  3. Na pasku narzędzi Zasoby (ciemny) kliknij przycisk Udostępnij mapę Udostępnij mapę.
  4. Wybierz poziom udostępniania mapy.
  5. Opcjonalnie kliknij przycisk Edytuj udostępnianie grupie, aby udostępnić mapę co najmniej jednej grupie, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwagi dotyczące udostępniania map

Podczas udostępniania map należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Jeśli chcesz, aby Twoja mapa była dostępna dla ogółu użytkowników (w przypadku, gdy instytucja, do której należysz, zezwala na udostępnianie poza jej obrębem), konieczne jest udostępnienie mapy wszystkim. Aby to zrobić, kliknij przycisk Udostępnij mapę i wybierz opcję Wszyscy (publicznie). Możesz także użyć opcji udostępniania znajdującej się na karcie Moje zasoby strony zasobów.
  • Możesz utworzyć aplikację z mapą na karcie Moje zasoby na stronie zasobów lub w aplikacji Map Viewer za pomocą przycisku Utwórz aplikację Utwórz aplikację.
  • Aby publicznie udostępnić mapę z zasobami posiadacza subskrypcji lub zasobami premium, możesz utworzyć aplikację na bazie mapy i skonfigurować ją w taki sposób, aby dostęp do jej zawartości był możliwy przez Twoją subskrypcję w instytucji. (Użycie Twojej subskrypcji spowoduje naliczenie kosztów w postaci kredytów).