Konfigurowanie podłoża

Sekcja Podłoże panelu Menedżer warstw zawiera warstwy wysokościowe w scenie. Można w niej uzyskać dostęp do panelu Konfigurowanie podłoża, na którym można zmienić sposób wyświetlania i interakcji z podłożem.

Aby otworzyć sekcję Podłoże, wykonaj poniższe czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym na koncie i otwórz przeglądarkę Scene Viewer.
 2. Na pasku narzędzi Kreator kliknij Menedżer warstw Warstwy, aby otworzyć panel Menedżer warstw.
 3. Skonfiguruj podłoże.
 4. Na pasku narzędzi Kreator kliknij przycisk Zapisz Zapisz, aby zapisać konfigurację podłoża w scenie.

Warstwy wysokościowe

Warstwy wysokościowe składają się na dane wysokościowe na mapie bazowej i w scenie. Po otwarciu nowej sceny wyświetlana jest domyślna wysokość skonfigurowana przez instytucję. Dodanie do sceny dodatkowych warstw wysokościowych spowoduje ich automatyczne dodanie do sekcji Teren. Warstwy wysokościowe podłoża mają opcje podobne do innych warstw, takie jak dodawanie czy usuwanie warstwy, a także opcję Pokaż/ukryj w warstwach. Warstwa wysokościowa musi mieć to samo odniesienie przestrzenne co mapa bazowa.

Notatka:

Jeśli dana scena nie ma danych wysokościowych w sekcji Teren, kliknij opcję + Dodaj domyślną wysokość lub dodaj warstwę wysokościową. Można również wyłączyć warstwy wysokościowe w sekcji Teren, wyłączając zaznaczenie warstw.

Konfigurowanie podłoża

W panelu Konfigurowanie podłoża można zmienić kolor podłoża i umożliwić nawigację pod powierzchnią sceny. Aby zmienić styl sceny, można wybrać niestandardowy kolor podłoża, który będzie wyświetlany pod mapą bazową i wszystkimi warstwami kafli w scenie. Ponadto można uaktywnić nawigację pod powierzchnią w scenie. Umożliwia ona interakcję z danymi pod powierzchnią, takimi jak podziemne sieci infrastruktury czy obiekty geologiczne.

Aby użyć panelu Konfigurowanie podłoża, wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij opcję Podłoże lub kliknij menu rozwijane, aby otworzyć panel Konfigurowanie podłoża.
 2. Kliknij przełącznik Nawigacja pod powierzchnią, aby zezwolić na nawigację na scenie pod powierzchnią podłoża.
 3. Kliknij opcję Kolor, aby wybrać kolor podłoża.

  Aby zobaczyć kolor podłoża w scenie, wybierz opcję Brak mapy bazowej w narzędziu Mapa bazowa.

 4. Skonfiguruj przezroczystość podłoża.

  Po dostosowaniu suwaka Przezroczystość podłoża w narzędziu Mapa bazowa można widzieć obiekty przez podłoże.

 5. Kliknij Gotowe.