Konfigurowanie właściwości mapy (Map Viewer)

Dostosuj ustawienia stosowane do Twojej całej mapy internetowej w panelu Właściwości mapy. Można dostosować kolor tła, zachować skalę mapy i skonfigurować suwak czasu dla map zawierających dane czasowe.

Włączanie koloru tła

Koloru tła można używać samodzielnie lub w połączeniu z mieszaniem warstw. W niektórych przypadkach, szczególnie podczas stosowania niestandardowych map bazowych, konieczne może okazać się ustawienie koloru tła dla obszarów, których nie uwzględnia mapa bazowa. Kolor mapy bazowej może być elementem ogólnej tematyki mapy lub może odpowiadać motywom organizacyjnym.

Aby włączyć kolor tła, wykonaj następujące czynności:

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem własnej mapy.

 2. W aplikacji Map Viewer na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Właściwości mapy Właściwości mapy.
 3. W sekcji Tło panelu Właściwości mapy włącz przełącznik Włącz kolor tła.

  Pojawi się okno wyboru koloru.

 4. Wybierz kolor w oknie wyboru koloru lub wpisz wartość szesnastkową albo RGB w polu tekstowym. Kliknij przycisk Dodaj Dodaj, aby zapisać kolor niestandardowy. Kliknij przycisk Usuń Usuń, aby usunąć zapisany kolor. Kolory są zapisywane tylko na czas sesji przeglądarki. Po zakończeniu wybierania koloru kliknij przycisk Gotowe.

  Zmiana koloru tła nastąpi w czasie rzeczywistym podczas wybierania koloru przez użytkownika. Wyświetl kolor tła przez pomniejszenie pełnego zasięgu mapy.

 5. Zapisz mapę.

Zachowywanie skali mapy

Zdarza się, że chcesz otworzyć mapę w określonej skali, niezależnie od urządzenia lub wielkości ekranu. Na przykład, jeśli mapa zawiera wiele warstw z predefiniowanymi zakresami widoczności, możesz ustawić skalę, w której mapa po otwarciu wyróżnia określone warstwy i obiekty.

Aby zachować skalę mapy, wykonaj następujące czynności:

 1. W razie potrzeby dopasuj zasięg mapy do wybranej skali.
 2. Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Właściwości mapy Właściwości mapy.
 3. W sekcji Widok mapy panelu Właściwości mapy włącz przełącznik Zachowaj skalę mapy.
 4. Zapisz mapę.
 5. Aby mieć możliwość wprowadzenia modyfikacji po ustawieniu skali, w której zostanie zapisana mapa, wyłącz przełącznik Zachowaj mapę i powtórz etapy 1–4.