Konfiguracja wyszukiwania obiektów w scenach

Funkcja wyszukiwania służy do odnajdywania lokalizacji, takich jak: adresy, miejsca lub punkty zainteresowania. Jeśli w scenie istnieją skonfigurowane warstwy, możliwe jest także wyszukiwanie konkretnych obiektów. Można na przykład wyszukać identyfikator zasobu infrastruktury podziemnej, a przeglądarka scen Scene Viewer powiększy obraz na dany zasób, wyróżni go oraz wyświetli okno podręczne zawierające informacje na jego temat.

Aby ułatwić użytkownikom odnajdywanie obiektów w scenach, możesz skonfigurować niektóre warstwy scen w taki sposób, aby umożliwić w nich wyszukiwanie. Do wyszukiwania dostępne są następujące typy warstw:

 • Hostowana warstwa obiektowa
 • Hostowana warstwa sceny z powiązaną warstwą obiektową
 • Warstwa usługi obiektowej serwera ArcGIS Server*
 • Warstwa usługi mapowej serwera ArcGIS Server*

*Więcej informacji zawiera pomoc do serwera ArcGIS Server.

Aby skonfigurować warstwy pod kątem wyszukiwania, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym na konto usługi ArcGIS Online.
 2. Otwórz stronę Szczegóły elementu sceny, dla której chcesz skonfigurować funkcję wyszukiwania obiektów.
 3. Upewnij się, że jesteś właścicielem lub administratorem sceny.
 4. Kliknij kartę Ustawienia, a następnie kliknij łącze Scena internetowa znajdujące się u góry.
 5. Jeśli to konieczne, rozwiń ustawienie Wyszukiwanie lokalizacji i zaznacz pole wyboru Według warstwy.
 6. Kliknij przycisk Dodaj warstwę.
 7. Wybierz warstwę z menu rozwijanego, aby skonfigurować w niej wyszukiwanie.
 8. Wybierz w warstwie pole atrybutu, które będą przeszukiwać użytkownicy.
  Notatka:

  Pole może być dostępne do wyszukiwania (i widoczne w menu rozwijanym), pod warunkiem że zawiera ciągi znakowe lub liczby całkowite, a nie korzysta z zakodowanej domeny. Pola z liczbami całkowitymi służą tylko do warunku Equals. Aby osiągnąć najlepsze wyniki wyszukiwania, wybierz pole z unikalnymi wartościami.

 9. Zdecyduj, czy wynik ma zawierać wyszukiwaną frazę, czy być dokładnie taki sam jak podany zwrot.
 10. Wprowadź tekst wskazówki, który będzie wyświetlany w polu wyszukiwania, gdy użytkownik wybierze warstwę do przeszukania, na przykład Nazwa lub Adres. Tekst wskazówki jest taki sam dla wszystkich warstw, w których skonfigurowano wyszukiwanie.
 11. Powtórz te czynności, aby włączyć funkcję wyszukiwania w kolejnych warstwach.
 12. Kliknij przycisk Zapisz.

  Funkcja wyszukiwania obiektów została aktywowana dla tej sceny. Inni użytkownicy mogą skorzystać z pola wyszukiwania znajdującego się u góry przeglądarki Scene Viewer, aby znaleźć obiekty w skonfigurowanych warstwach.