Dodawanie elementów do notatnika

Edytor notatników zawiera pasek boczny, w którym można przeglądać i wyszukiwać elementy, a także dodawać je do notatnika. Elementy można hostować w instytucji lub można je udostępniać publicznie w usłudze ArcGIS Online albo w atlasie ArcGIS Living Atlas of the World.

Przeglądanie i wyszukiwanie zasobów

Aby przeglądać i wyszukiwać zasoby w edytorze notatników, wykonaj następujące czynności:

 1. Na górnej wstążce edytora notatników kliknij przycisk Dodaj Dodaj, aby otworzyć panel przeglądarki zasobów.

  Do znajdowania zasobów można użyć kilku wymienionych narzędzi.

 2. U góry panelu kliknij menu rozwijane i wybierz lokalizację wyświetlonego zasobu.

  Dostępne opcje to:

  • Moje zasoby
  • Moje ulubione
  • Moje grupy
  • Moja instytucja
  • Living Atlas
  • ArcGIS Online
 3. Użyj pola wyszukiwania tekstu, aby wyszukać elementy w wybranej lokalizacji.

  Operacja wyszukiwania dopasuje elementy ze słowami kluczowymi w tytule, znacznikach lub podsumowaniu.

 4. Kliknij przycisk Filtruj Filtruj, aby posortować wyniki, zmienić kierunek sortowania i zawęzić wyniki wyszukiwania.

  Dostępne opcje Filtruj zależą od miejsca wyszukiwania zasobów, ale niektóre opcje są zawsze dostępne, takie jak filtrowanie przez sortowanie według pola Tytuł i Typ elementu (takie jak warstwy i narzędzia).

  Po kliknięciu elementu na panelu pojawi się inny pasek boczny z informacjami o tym elemencie. Na tym panelu bocznym można rozwinąć opcje Przegląd, Opis i Szczegóły, aby wyświetlić więcej informacji o elemencie. Jeśli element zawiera wiele warstw, rozwiń panel Warstwy, aby wyświetlić więcej informacji o każdej z nich. Kliknij opcję Wyświetl element , aby otworzyć stronę elementu i zobaczyć więcej informacji na jego temat.

Dodawanie zasobów do notatnika

Aby dodać element z panelu przeglądarki zasobów do notatnika, kliknij przycisk Dodaj elementu lub kliknij przycisk Wstaw do notatnika na pasku bocznym elementu.

W notatniku poniżej obecnie wybranej komórki zostaje utworzona nowa komórka. Wyświetlany jest element z informacjami opisanymi w poniższych podsekcjach.

Element

W przypadku wszystkich elementów innych niż narzędzia internetowe notatnik przypisuje do tego elementu zmienną domyślną item i wyświetla ten element jako dane wynikowe komórki w momencie uruchomienia komórki.

Wskazówka:

Zmień nazwę zmiennej item na jednoznacznie identyfikującą ten element.


# Item Added From Toolbar
# Title: <item title> | Type: <item type> | Owner: <item owner>
item = gis.content.get("<item ID>")
item

Narzędzia internetowe

Jeśli element jest narzędziem internetowym, notatnik zaimportuje skrzynkę narzędziową geoprzetwarzania jako moduł języka Python, którego możesz użyć ze swoim zasobem. Jeśli zamierzasz dodać do notatnika wiele narzędzi internetowych, zmień nazwę zmiennej my_toolbox na unikalny identyfikator.

Wskazówka:

Usuń znaki komentarza z ostatniego wiersza, aby wyświetlić dokumentację pomocy narzędzia internetowego w momencie uruchomienia komórki.


# Item Added From Toolbar
# Title: <tool title> | Type: <tool type> | Owner: <tool owner>
from arcgis.geoprocessing import import_toolbox
web_tool_item = gis.content.get("<item ID of tool>")
my_toolbox = import_toolbox(web_tool_item)
# help(my_toolbox)