Wprowadzenie do tworzenia map (Map Viewer)

Etap 1
1Wybór mapy bazowej
Etap 2
2Dodawanie warstw
Etap 3
3Stosowanie stylów
Etap 4
4Konfigurowanie okien podręcznych
Etap 5
5Zapisywanie mapy

1. Wybór mapy bazowej

Mapy powinny służyć ważnym celom, takim jak opowiedzenie pewnej historii, przedstawienie pomysłu lub zaprezentowanie sytuacji. Aby utworzyć przydatną mapę, wybierz mapę bazową i warstwy z dobrą kartografią, działające w wielu skalach, szybko wyświetlające się, zawierające użyteczne i dokładne informacje, skierowane na konkretną grupę odbiorców i zawierające widoczną legendę, jeśli symbolizacja nie jest intuicyjna.

Dowiedz się więcej o mapach bazowych

2. Dodawanie warstw

Warstwy to zawartość mapy. Mogą one prezentować tematy dotyczące ludzi, Ziemi, życia, zobrazowań i innych zjawisk. Można dodać jedną warstwę lub wiele warstw. Umieszczając na mapie wiele warstw, czyli źródeł danych, można utworzyć interesującą narrację. Trzeba jednak uważać, aby nie dodawać zbyt wielu elementów na jedną mapę, gdyż mogłaby się stać nieczytelna. Nowo dodawane warstwy mogą pochodzić z zasobów użytkownika lub instytucji bądź można je wyszukać w usłudze ArcGIS Online i atlasie ArcGIS Living Atlas.

Dowiedz się więcej o warstwach

3. Stosowanie stylów

Danym geograficznym można nadać styl na mapie na wiele sposobów. Jeśli chcesz zmienić styl warstwy, istnieje wiele sposobów nadania stylu danym, jak również różne opcje dla wybranych rozwiązań. Dostępne opcje zmieniają się w zależności od danych. Użytkownicy mają możliwość wyboru różnych symboli reprezentujących obiekty dodane do mapy. Na przykład zbiorniki wodne i cieki mogą być wyświetlane w jednym, identycznym niebieskim kolorze, a drogi mogą być oznaczone symbolami zależnymi od ich klasy. Ponadto przy użyciu stylów inteligentnego tworzenia map, takich jak mapa kropkowa, można przedstawić dane w sposób zwiększający ich wartość informacyjną. Styl warstw zobrazowań może definiować przy użyciu różnych kolorów, gradientów i metod klasyfikacji. Na przykład dane wysokościowe można przedstawiać przy użyciu schematu kolorów od czarnego do białego. Można także sklasyfikować je w zakresy.

Dowiedz się więcej o stylach

4. Konfigurowanie okien podręcznych.

Okna podręczne opisują atrybuty powiązane z każdą warstwą na mapie, takie jak szlaki turystyczne, typy pokrycia terenu lub wskaźniki bezrobocia. Okna podręczne mogą zawierać załączniki, obrazy, diagramy i tekst. Mogą one również zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych. Domyślnie okna podręczne są wyświetlane w warstwie obiektowej w postaci list atrybutów i wartości. Domyślnie okna podręczne są wyświetlane w warstwie zobrazowań przy użyciu wyglądu Wartości pikseli. Możesz skonfigurować okna podręczne, definiując listę widocznych i ukrytych pól, a także sposób prezentowania informacji. Na przykład: możesz wyświetlać listę atrybutów albo udostępnić możliwości interakcji w celu wizualizacji i porównywania obiektów z danej warstwy poprzez dodanie niestandardowo sformatowanego tekstu, obrazów i diagramów. Sposób wyświetlania okien podręcznych można jeszcze lepiej dostosować przy użyciu wyrażeń w języku ArcGIS Arcade.

5. Zapisywanie mapy

Po utworzeniu mapy można zapisać mapę jako element na karcie Moje zasoby na stronie zasobów.

Gdy podstawowa mapa jest gotowa, można ją dopracować, konfigurując właściwości mapy, dodając zakładki i konfigurując przezroczystość. W zależności od uprawnień do udostępniania możesz udostępnić mapę grupom, swojej instytucji, a także publicznie.

Kolejne etapyKolejne etapy

Odtwórz film poświęcony podstawom tworzenia map, aby poznać wskazówki dotyczące rozpoczynania pracy w aplikacji Map Viewer.

Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu map, zapoznaj się z przewodnikiem Tworzenie mapy politycznej ułatwiającej rozwiązywanie problemów zdrowotnych.