Tworzenie aplikacji na podstawie scen

Można wybrać szablon aplikacji, który wymaga minimalnej lub wręcz nie wymaga żadnej konfiguracji, lub użyć jednego z dostępnych kreatorów w celu dostosowania aplikacji przed jej opublikowaniem. Każda z tych opcji oferuje różne możliwości, takie jak narzędzia, kompozycje i schematy kolorów.

Notatka:

W Twojej instytucji mogą istnieć określone kolory marki i logotyp stosowane do aplikacji tworzonych przez członków instytucji. Gdy tworzysz aplikację, która obsługuje te ustawienia funkcji Motyw udostępniony, zamiast domyślnego motywu aplikacji zostaną zastosowane te ustawienia.

Jeśli opublikowana aplikacja internetowa jest oparta na scenie, wszelkie zmiany sceny wprowadzone przez autora, w tym jej zasięg, warstwy, opis itp., znajdują swoje odzwierciedlenie w aplikacji internetowej. Jeśli status sceny, która była dostępna dla wszystkich w instytucji, zostanie zmieniony na prywatny (lub zostanie ona usunięta), scena nie będzie już wyświetlana w aplikacji.

Wskazówka:

Aby publicznie udostępnić mapę z zasobami posiadacza subskrypcji, możesz skonfigurować aplikację w taki sposób, aby dostęp do jej zawartości był możliwy przez Twoją subskrypcję w instytucji. Użycie Twojej subskrypcji spowoduje naliczenie kosztów w postaci kredytów. Aby dowiedzieć się, jak konkretny kreator aplikacji obsługuje zasoby posiadaczy subskrypcji, należy zapoznać się z odpowiednią dokumentacją aplikacji.

Aby utworzyć aplikację internetową na podstawie sceny, zastosuj jedną z następujących metod:

 • Na stronie zasobów kliknij przycisk Utwórz aplikację.
 • Na stronie elementu sceny internetowej kliknij przycisk Utwórz aplikację internetową.
 • Na pasku narzędzi Kreator w przeglądarce Scene Viewer kliknij przycisk Utwórz aplikację Utwórz aplikację, aby utworzyć aplikację w scenie.

W poniższej tabeli wymienione są kreatory aplikacji dostępne dla poszczególnych metod:

Notatka:

Web AppBuilder, Dashboards i Experience Builder wymagają konta instytucji.

Kreator aplikacjiScene ViewerStrona elementówStrona zasobów

ArcGIS Instant Apps

Tak

Tak

Tak

ArcGIS Experience Builder

Tak

Tak

Tak

ArcGIS StoryMaps

Tak

Tak

Tak

ArcGIS Dashboards

Nie

Tak

Tak

ArcGIS Web AppBuilder

Nie

Tak

Tak

ArcGIS Configurable Apps

Nie

Tak

Tak

Dookolna rzeczywistość wirtualna

Tak

Nie

Nie

Tworzenie aplikacji na stronie zasobów

Aby utworzyć na stronie zasobów aplikację na podstawie sceny, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli to konieczne, sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym z uprawnieniami do tworzenia zasobów i masz dostęp do używanego kreatora aplikacji.
 2. U góry witryny kliknij opcję Zasoby, a następnie kliknij kartę Moje zasoby.
 3. Kliknij przycisk Utwórz aplikację i wybierz kreator aplikacji.
 4. W zależności od wybranego kreatora aplikacji wykonaj następujące czynności:
  • W przypadku kreatorów aplikacji wymienionych poniżej użytkownik jest zabierany bezpośrednio do kreatora i może rozpocząć tworzenie aplikacji.
  • W przypadku Configurable Apps kliknij filtr Wyświetl scenę (3D), aby wyświetlić aplikacje, które używają sceny. Kliknij miniaturę, aby wyświetlić opis aplikacji i kliknij opcję Utwórz aplikację internetową.
  • W przypadku Web AppBuilder wybierz opcję 3D.
 5. Wprowadź tytuł, znaczniki i podsumowanie.
 6. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij przycisk Przypisz kategorię i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tej aplikacji. Aby zawęzić listę kategorii, możesz również użyć pola Filtruj kategorie.
 7. Opcjonalnie można wybrać na karcie Moje zasoby inny folder, w którym zostanie zapisana aplikacja.
 8. W zależności od aplikacji wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W przypadku Web AppBuilder kliknij przycisk OK i kontynuuj tworzenie aplikacji. Szczegółowe informacje znajdziesz w dokumentacji aplikacji.
  • W przypadku Configurable Apps kliknij Gotowe. W oknie, które zostanie otwarte, wybierz scenę do użycia w aplikacji i skonfiguruj inne komponenty aplikacji, takie jak kompozycja, widżety, interaktywność itd.
 9. Jeśli wybierzesz szablon Instant Apps (w przypadku instalacji ekspresowej lub instalacji pełnej), kliknij przycisk Publikuj, aby zapisać i opublikować zmiany (lub wróć do konfiguracji ze strony elementu aplikacji, aby wprowadzić zmiany w wersji roboczej i opublikować ją później). W przeciwnym razie po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz i Zamknij.

Twoja aplikacja zostanie dodana jako nieudostępniony element na karcie Moje zasoby. Aby inni użytkownicy mieli dostęp do aplikacji, udostępnij ją.