Wyłączanie edycji (Map Viewer)

Właściciel mapy internetowej może wyłączyć edycję edytowalnych warstw obiektowych na mapie. Możesz to zrobić w aplikacji Map Viewer.

Wyłączenie edycji w warstwie na mapie jest przydatne, jeśli chcesz użyć edytowalnej warstwy obiektowej na mapie tylko do odczytu. Można również wyłączyć edycję mapy w celu użycia jej przez jedną z poniższych aplikacji obsługujących to ustawienie:

 • Map Viewer
 • Map Viewer Classic
 • Aplikacje tworzone za pomocą szablonu Edycja
 • ArcGIS Field Maps

Poniższe czynności służą do wyłączania edycji warstwy na jednej mapie w przeglądarce Map Viewer. Jeśli mapa jest Twoją własnością, to aby wyłączyć edycję warstwy niezależnie od miejsca jej użycia, zmień ustawienia edytora warstwy.

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem i otwórz mapę w przeglądarce Map Viewer.
 2. Kliknij przycisk Działania związane z otwieraniem Działania związane z otwieraniem i kliknij przycisk Pokaż właściwości.

  Zostanie otwarty panel Właściwości warstwy.

 3. Przewiń ekran w dół do sekcji Edytowanie i wyłącz przełącznik Włącz edycję.
  Notatka:

  Możliwości edycji może wyłączyć tylko właściciel mapy internetowej z uprawnieniami do edycji.

 4. Zapisz mapę.

Podczas używania mapy w jednej z powyższych aplikacji dla warstwy obiektowej nie będzie dostępna opcja edycji.

Aby później włączyć edycję warstwy na tej mapie, powtórz powyższe etapy, ale włącz przełącznik Włącz edycję w etapie 3. Edycję można włączać tylko dla warstw na mapie, które mają włączone edytowanie na poziomie warstwy obiektowej.