Tworzenie aplikacji z użyciem map

Aplikację internetową można utworzyć na podstawie mapy przy użyciu różnych kreatorów aplikacji. Można wybrać szablon aplikacji, który wymaga minimalnej lub wręcz nie wymaga żadnej konfiguracji, lub użyć jednego z dostępnych kreatorów w celu dostosowania aplikacji przed jej opublikowaniem, lub też użyć Centrum ArcGIS Hub do utworzenia witryny internetowej. Każda z tych opcji udostępnia różne funkcje, takie jak narzędzia do tworzenia zapytań i do edycji, kanały mediów społecznościowych, przeglądarki umożliwiające wyświetlanie map obok siebie, a także kompozycje i schematy kolorów.

Notatka:

W Twojej instytucji mogą istnieć określone kolory marki i logotyp stosowane do aplikacji tworzonych przez członków instytucji. Gdy tworzysz aplikację, która obsługuje te ustawienia funkcji Motyw udostępniony, zamiast domyślnego motywu aplikacji zostaną zastosowane te ustawienia.

Gdy opublikowana aplikacja internetowa jest oparta na mapie, wszystkie zmiany wprowadzone na mapie, w tym jej zasięg, warstwy, opis itp. znajdują swoje odzwierciedlenie w aplikacji. Jeśli status mapy, która była dostępna dla wszystkich w instytucji, zostanie zmieniony na prywatny (lub zostanie ona usunięta), mapa nie będzie już wyświetlana w aplikacji.

Wskazówka:

Aby publicznie udostępnić mapę z zasobami posiadacza subskrypcji, możesz skonfigurować aplikację w taki sposób, aby dostęp do jej zawartości był możliwy przez Twoją subskrypcję w instytucji. Użycie Twojej subskrypcji spowoduje naliczenie kosztów w postaci kredytów. Aby dowiedzieć się, jak konkretny kreator aplikacji obsługuje zasoby posiadaczy subskrypcji, należy zapoznać się z odpowiednią dokumentacją aplikacji.

Aby utworzyć aplikację internetową na podstawie mapy, zastosuj jedną z następujących metod:

 • Na stronie zasobów kliknij przycisk Utwórz aplikację.
 • Na stronie elementu mapy internetowej kliknij przycisk Utwórz aplikację internetową.
 • W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę internetową i kliknij przycisk Utwórz aplikację na pasku narzędzi Zawartość (ciemny).
 • W przeglądarce map Map Viewer Classic otwórz mapę internetową i kliknij przycisk Udostępnij.

W poniższej tabeli wymienione są kreatory aplikacji dostępne dla poszczególnych metod:

Kreator aplikacjiMap ViewerMap Viewer ClassicStrona elementówStrona zasobów

ArcGIS Configurable Apps

Nie

Tak

Tak

Tak

ArcGIS Dashboards

Tak

Tak

Tak

Tak

ArcGIS Experience Builder

Tak

Nie

Tak

Tak

ArcGIS Hub

Nie

Nie

Nie

Tak

ArcGIS Instant Apps

Tak

Tak*

Tak

Tak

ArcGIS StoryMaps

Tak

Nie

Tak

Tak

ArcGIS Web AppBuilder

Nie

Tak

Tak

Tak

*Można uzyskać dostęp do szablonów Instant Apps z użyciem procedury wykonywania zadań Configurable Apps; jednakże metoda ta zabiera użytkownika bezpośrednio do okna konfiguracji, zamiast otwierać galerię szablonów Instant Apps. Aby w pełni wykorzystać pakiet Instant Apps, należy utworzyć aplikację za pomocą jednej z innych metod.

Notatka:

Web AppBuilder, Dashboards, Experience Builder i ArcGIS Hub wymagają konta instytucji.

Tworzenie aplikacji na stronie zasobów

Aby utworzyć aplikację na stronie zasobów, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli to konieczne, sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym z uprawnieniami do tworzenia zasobów i masz dostęp do używanego kreatora aplikacji.
 2. U góry witryny kliknij opcję Zasoby, a następnie kliknij kartę Moje zasoby.
 3. Kliknij przycisk Utwórz aplikację i wybierz kreator aplikacji.
 4. W zależności od wybranego kreatora aplikacji wykonaj następujące czynności:
  • W przypadku kreatorów aplikacji wymienionych poniżej użytkownik jest zabierany bezpośrednio do kreatora i może rozpocząć tworzenie aplikacji.
  • W przypadku Configurable Apps wybierz szablon aplikacji (korzystając z filtrów, aby zawęzić wyszukiwanie) i kliknij opcję Utwórz aplikację internetową.
   Wskazówka:

   Z tego okna można również uzyskać dostęp do szablonów Instant Apps. Aby uzyskać najlepsze efekty z użycia pakietu Instant Apps, utwórz aplikację z poziomu strony Instant Apps, na której następuje weryfikacja, czy mapa spełnia wymagania każdej aplikacji. Można wyświetlić podgląd mapy jako aplikacji z użyciem ustawień standardowych i opublikować ją bez zmian lub otworzyć okno konfiguracji, aby wprowadzić do niej zmiany.

  • W przypadku Web AppBuilder wybierz opcję 2D.
 5. Wprowadź tytuł, znaczniki i podsumowanie.
 6. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij przycisk Przypisz kategorię i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tej aplikacji. Aby zawęzić listę kategorii, możesz również użyć pola Filtruj kategorie.
 7. Opcjonalnie można wybrać na karcie Moje zasoby inny folder, w którym zostanie zapisana aplikacja.
 8. W zależności od aplikacji wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W przypadku Web AppBuilder kliknij przycisk OK i kontynuuj tworzenie aplikacji. Szczegółowe informacje znajdziesz w dokumentacji aplikacji.
  • W przypadku Configurable Apps kliknij Gotowe. W oknie, które zostanie otwarte, wybierz mapę do użycia w aplikacji i skonfiguruj inne komponenty aplikacji, takie jak kompozycja, widżety, interaktywność itd.
 9. Jeśli wybierzesz szablon Instant Apps (w przypadku instalacji ekspresowej lub instalacji pełnej), kliknij przycisk Publikuj, aby zapisać i opublikować zmiany (lub wróć do konfiguracji ze strony elementu aplikacji, aby wprowadzić zmiany w wersji roboczej i opublikować ją później). W przeciwnym razie po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz i Zamknij.

Twoja aplikacja zostanie dodana jako nieudostępniony element na karcie Moje zasoby. Aby inni użytkownicy mieli dostęp do aplikacji, udostępnij ją.