Wyświetlanie map obsługujących kondygnacje

Mapy obsługujące kondygnacje zawierają dane GIS, które dotyczą pomieszczeń i są zorganizowane w warstwy obsługujące kondygnacje z obiektami połączonymi w hierarchię planu kondygnacji. Umożliwiają one wizualizowanie i analizowanie danych przestrzennych dotyczących pomieszczeń dla różnych celów. Na przykład mapy obsługującej kondygnacje można używać w celu wizualizacji wykorzystania przestrzeni w dużym budynku biurowym oraz ustalenia miejsc, w których zmiany dotyczące planowania przestrzeni biurowej mogą wpłynąć na poprawę współpracy zespołu, przestrzeganie wymogów dotyczących utrzymania dystansu społecznego oraz oszczędzanie zasobów.

Mapa obsługująca kondygnacje zawiera co najmniej dwie warstwy obiektowe obsługujące kondygnacje: jedną reprezentującą placówkę (np. biurową lub medyczną) i jedną reprezentującą poziomy (kondygnacje) placówki. Mapy obsługujące kondygnacje mogą również zawierać dodatkowe warstwy, takie jak warstwa miejsc reprezentująca zbiory placówek (np. kampus uniwersytecki) oraz warstwę jednostek reprezentującą obiekty, takie jak pomieszczenia i korytarze.

Instytucje posiadające licencje na rozszerzenie ArcGIS Indoors Maps mogą skonfigurować mapy obsługujące kondygnacje w przeglądarce map Map Viewer. Po ich skonfigurowaniu mapy mogą być przeglądane przez wszystkich. Po otwarciu mapy obsługującej kondygnacje w przeglądarce map Map Viewer narzędzie filtrowania kondygnacji będzie dostępne na dole mapy.

Wykonaj następujące czynności, aby zbadać mapy obsługujące kondygnacje:

  1. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę obsługującą kondygnację.
  2. Kliknij przycisk Przeglądaj Przeglądaj na dole mapy i wykonaj dowolną z następujących czynności:
    • W oknie filtrowania kondygnacji wyszukaj ośrodek lub placówkę albo przejdź do nich na mapie. Kliknij ośrodek lub placówkę na liście, aby wybrać i powiększyć ją na mapie.
    • Jeśli placówka zawiera wiele poziomów, wybierz jeden z nich, aby wyświetlić plan kondygnacji.
    • Kliknij placówkę lub ośrodek na mapie, aby wyświetlić okno podręczne, a następnie klikaj strzałki Dalej i Wstecz w celu przewijania informacji o każdym obiekcie w placówce lub ośrodku.
  3. Opcjonalnie kliknij opcję Warstwy Warstwy na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość i zmodyfikuj właściwości warstw obsługujących kondygnacje, takie jak stosowanie innego stylu i konfigurowanie okien podręcznych.