Dodawanie warstw do map (przeglądarka map Map Viewer Classic)

Notatka:

Ten temat zawiera informacje związane z przeglądarką Map Viewer Classic. Teraz dostępna jest rozszerzona przeglądarka map. Otwórz przeglądarkę Map Viewer za pomocą aplikacji App Launcher, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją pomocy przeglądarki Map Viewer.

Warstwy stanowią zawartość mapy. Mogą one przedstawiać informacje związane np. z ludnością, całą planetą lub organizmami żywymi i zawierać wiele innych informacji. Warstwy mogą być złożone z zobrazowań, kafli, obiektów i innych elementów. Aby rozpocząć dodawanie warstw, zaloguj się w witrynie, otwórz przeglądarkę map Map Viewer Classic i kliknij przycisk Dodaj. Możesz wyszukiwać warstwy, przeglądać warstwy z atlasu ArcGIS Living Atlas i warstwy danych zakupione za pośrednictwem witryny ArcGIS Marketplace, dodawać warstwy z Internetu, dodawać warstwy z plików oraz dodawać notatki do mapy. Możesz również wyznaczyć wskazówki dojazdu i dodać trasę jako warstwę.

Notatka:

Jeśli nie masz uprawnienia do tworzenia zasobów, nadal możesz dodawać warstwy i przeglądać dane po kliknięciu przycisku Modyfikuj mapę.

Jakie warstwy można dodać?

W poniższej tabeli przedstawiono warstwy, które można dodać do mapy, a także metodę ich dodawania. Kiedy zapisujesz mapę, wszystkie dodane do niej elementy zostają na niej zapisane, a sama mapa pojawia się na karcie Moje zasoby na stronie zasobów.

Typ warstwySposób dodawania

Usługa ArcGIS Server

Typy usług obejmują usługi obiektowe, mapowe, zobrazowań i kafli.

Dodaj warstwę z Internetu.

Mapa bazowa przeglądarki Bing

Aby używać tego typu warstw, instytucja musi być skonfigurowana z użyciem klucza Bing Maps.

Dodaj warstwę z Internetu.

Plik wartości rozdzielanymi przecinkami (CSV) (.csv)

Dodaj warstwę z pliku lub przeciągnij i upuść plik na mapę.

Plik CSV od dostawcy danych innej firmy

Dodaj warstwę z Internetu.

Plik GeoJSON (.json lub .geojson)

Dodaj warstwę z pliku.

Źródło internetowe GeoRSS

Dodaj warstwę z Internetu.

Plik w formacie wymiany danych GPS (.gpx)

Dodaj warstwę z pliku lub przeciągnij i upuść plik na mapę.

Dokument KML (Keyhole Markup Language)

Dodaj warstwę z Internetu.

Warstwy z atlasu ArcGIS Living Atlas of the World

Przeglądaj warstwy atlasu ArcGIS Living Atlas lub wyszukaj warstwy w atlasie ArcGIS Living Atlas.

Notatki na mapie

Utwórz w przeglądarce Map Viewer Classic.

Warstwy subskrypcji Marketplace

Przeglądaj warstwy subskrypcji.

Warstwa internetowej usługi obiektowej Open Geospatial Consortium (OGC) Web Feature Service (WFS)

Dodaj warstwę z Internetu.

Warstwa OGC Web Map Service (WMS)

Dodaj warstwę z Internetu.

Warstwa OGC Web Map Tile Service (WMTS)

Dodaj warstwę z Internetu.

Warstwy publiczne w usłudze ArcGIS Online

Wyszukaj warstwy w usłudze ArcGIS Online.

Trasa

Utwórz w przeglądarce Map Viewer Classic lub wyszukaj warstwy dostępne w instytucji.

Plik shape (.zip)

Dodaj warstwę z pliku.

Plik tekstowy (.txt)

Dodaj warstwę z pliku lub przeciągnij i upuść plik na mapę.

Warstwa kafli od dostawcy danych innej firmy

Dodaj warstwę z Internetu.

Warstwy internetowe hostowane w instytucji

Typy warstw obejmują warstwy wysokościowe, warstwy obiektowe, warstwy rastrowe mapy, warstwy zobrazowań i warstwy kafli.

Wyszukaj warstwy dostępne w instytucji.

Notatka:
Warstwy zawierające następujące typy danych nie są obsługiwane w przeglądarce map Map Viewer Classic:
 • 64-bitowe identyfikatory obiektów
 • Duże liczby całkowite
 • Tylko data
 • Tylko czas
 • Przesunięcie datownika

Wyszukaj warstwy

Jedną z opcji dodawania informacji do mapy jest wyszukiwanie istniejących warstw w zasobach, ulubionych, grupach, do których należy użytkownik, instytucji, w atlasie ArcGIS Living Atlas of the World lub w usłudze ArcGIS Online w następujący sposób:

 • Moje zasoby — zawiera warstwy należące do użytkownika.
 • Moje ulubione — zawiera warstwy oznaczone przez użytkownika jako ulubione.
 • Moje grupy — zawiera warstwy z grup, do których należy użytkownik.
 • <Nazwa instytucji> — zawiera warstwy pochodzące z instytucji.
 • Living Atlas — zawiera wybrane warstwy z atlasu ArcGIS Living Atlas of the World, w tym warstwy ruchu drogowego, warstwy danych demograficznych i pokrycia terenu.

  Z większości warstw atlasu ArcGIS Living Atlas można korzystać na mapach. Warstwy te mogą być przeglądane przez każdego, ale niektóre z nich zawierają zasoby posiadacza subskrypcji lub zasoby premium, które wykorzystują kredyty (są one określone w opisach elementów) i nie mogą być wyświetlane publicznie. Jeśli jednak mapa zawiera jedną lub większą liczbę takich warstw i ma być udostępniona publicznie, można utworzyć aplikację opartą na mapie i skonfigurować ją w taki sposób, aby zezwolić na dostęp do zasobów przy użyciu Twojej subskrypcji w instytucji. (Użycie Twojej subskrypcji spowoduje naliczenie kosztów w postaci kredytów).

 • ArcGIS Online — obejmuje warstwy dodane przez użytkownika, warstwy z grup, do których należy użytkownik i warstwy publiczne.
Notatka:

Użytkownik niezalogowany lub użytkownik zalogowany przy użyciu konta publicznego będzie widział tylko niektóre z tych opcji.

Przy wyszukiwaniu warstw do dodania do mapy można zmienić sposób wyświetlania wyników, można sortować i filtrować wyniki, aby ułatwić znalezienie potrzebnych warstw, a także dodawać wyniki do listy ulubionych. Ponadto można wyświetlać szczegóły dotyczące poszczególnych warstw, aby uzyskać więcej informacji przed dodaniem warstw do mapy.

Aby wyszukać warstwy, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Dodaj i wybierz opcję Wyszukaj warstwy.
 2. Wybierz, gdzie należy szukać warstw: Moje zasoby, Moje ulubione, Moje grupy, Moja instytucja, Living Atlas lub ArcGIS Online.

  Użytkownik niezalogowany będzie widzieć tylko opcje ArcGIS Online i Living Atlas. Użytkownik zalogowany przy użyciu konta publicznego będzie widzieć wszystkie opcje, oprócz opcji Moja instytucja.

 3. Aby znaleźć odpowiednie warstwy, wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  • W polu wyszukiwania wpisz wyszukiwane terminy. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, można także użyć wyszukiwania zaawansowanego.
  • Wyświetl wyniki wyszukiwania na różne sposoby, używając różnych przycisków widoków (Tabela Tabela lub Lista Lista).
  • Kliknij przycisk Sortuj Sortuj, aby posortować wyniki zawierające warstwy i w razie potrzeby zmienić kierunek sortowania.
  • Kliknij przycisk Filtruj Filtruj, aby zawęzić wyniki wyszukiwania. Jeśli na przykład szukasz warstw w instytucji i skonfigurowano kategorie zasobów, możesz użyć filtru Kategorie, aby zawęzić wyniki. Użyj filtru Status, aby zwrócić tylko te mapy, które administrator instytucji oznaczył jako wiarygodne.Ponadto można filtrować wyniki zawierające warstwy z atlasu ArcGIS Living Atlas za pomocą zestawu kategorii standardowych platformy ArcGIS lub filtru Region. To, które opcje filtrowania są widoczne, zależy od miejsca, w którym wyszukiwane są warstwy, a także od tego, czy i w jaki sposób użytkownik jest zalogowany.
   Notatka:

   Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania na podstawie bieżącego zasięgu mapy, wybierz opcję Pokazuj tylko zasoby znajdujące się w obszarze mapy. Na przykład jeżeli mapa jest powiększona do stanu Nevada (USA), wyniki wyszukiwania zostaną uporządkowane i oparte na zasięgu mapy. Zmiana zasięgu mapy na stan Pensylwania spowoduje wyświetlenie innych wyników (zależnie od słów kluczowych). Pojawią się wszystkie warstwy nachodzące na zasięg bieżącej mapy (i odpowiadające Twoim słowom kluczowym).

  • Aby zobaczyć ważne szczegóły dotyczące warstwy, kliknij jej tytuł. Na panelu szczegółów warstwy kliknij przycisk Wyświetl pełne szczegóły Wyświetl pełne szczegóły, aby otworzyć stronę elementu w celu sprawdzenia dodatkowych informacji o warstwie.
 4. Aby dodać warstwę do mapy, kliknij przycisk Dodaj Dodaj w wynikach zawierających warstwy.
  Notatka:

  Podczas dodawania hostowanej warstwy WFS do przeglądarki map Map Viewer Classic przy użyciu wyszukiwania wyświetlana jest prośba o dodanie poszczególnych warstw i zdefiniowanie parametrów niestandardowych.

 5. Powtarzaj poprzedni etap dla każdej warstwy, którą należy dodać.
  Wskazówka:

  Do ulubionych można dodać dowolne spośród wyników zawierających warstwy, klikając opcję Dodaj do ulubionych na panelu szczegółów warstwy. Pełną listę ulubionych można wyświetlić, wybierając opcję Moje ulubione podczas szukania warstw w przeglądarce map Map Viewer Classic lub na karcie Moje ulubione na stronie zasobów.

  Po dodaniu warstw do przeglądarki map Map Viewer Classic można skonfigurować każdą z tych warstw. Na każdej warstwie dodanej do mapy można na przykład zmienić styl, utworzyć etykiety i skonfigurować okna podręczne.

  Jeśli dodano hostowane warstwy WFS, mapę, która zawiera warstwy z hostowanej warstwy WFS, można zapisać, a konfiguracje zostaną zapisane wraz z nią. Podczas zapisywania konfiguracji poszczególnych warstw zostanie wyświetlona prośba o utworzenie nowej warstwy WFS. Ta nowa warstwa WFS jest odniesieniem do hostowanej warstwy WFS. Wszystkie konfiguracje są zapisywane w nowej warstwie, a nie w warstwie hostowanej.

 6. Po zakończeniu można zamknąć panel wyszukiwania, klikając przycisk Wstecz.

Przeglądanie warstw atlasu ArcGIS Living Atlas

Użytkownik może przeglądać Warstwy Living Atlas i dodawać je bezpośrednio do mapy. Te warstwy są częścią atlasu ArcGIS Living Atlas of the World i zawierają zobrazowania, dane demograficzne, informacje dotyczące pokrycia terenu itd. Większość tych warstw można używać na mapach bezpłatnie, a dostęp do nich ma każda osoba. Jeśli jednak potrzebujesz publicznie udostępnić mapę z zasobami posiadacza subskrypcji lub zasobami premium, możesz utworzyć aplikację na bazie mapy i skonfigurować ją w taki sposób, aby dostęp do jej zasobów był możliwy przez Twoją subskrypcję w instytucji. (Użycie Twojej subskrypcji spowoduje naliczenie kosztów w postaci kredytów).

 1. Kliknij opcję Dodaj i wybierz opcję Przeglądaj warstwy Living Atlas.
 2. Aby znaleźć odpowiednie warstwy, wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  • W polu wyszukiwania wpisz wyszukiwane terminy. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, można także użyć wyszukiwania zaawansowanego.
  • Wyświetl wyniki wyszukiwania na różne sposoby, używając różnych przycisków widoków (Tabela Tabela lub Lista Lista).
  • Kliknij przycisk Sortuj Sortuj, aby posortować wyniki zawierające warstwy i w razie potrzeby zmienić kierunek sortowania.
  • Kliknij przycisk Filtruj Filtruj, aby zawęzić wyniki wyszukiwania. Można na przykład filtrować wyniki zawierające warstwy, używając filtru Kategorie, który obejmuje kategorie z zestawu kategorii standardowych platformy ArcGIS lub używając filtrów Region albo Typ elementu.
   Notatka:

   Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania na podstawie bieżącego zasięgu mapy, wybierz opcję Pokazuj tylko zasoby znajdujące się w obszarze mapy. Na przykład jeżeli mapa jest powiększona do stanu Nevada (USA), wyniki wyszukiwania zostaną uporządkowane i oparte na zasięgu mapy. Zmiana zasięgu mapy na stan Pensylwania spowoduje wyświetlenie innych wyników (zależnie od słów kluczowych). Pojawią się wszystkie warstwy nachodzące na zasięg bieżącej mapy (i odpowiadające Twoim słowom kluczowym).

  • Aby zobaczyć ważne szczegóły dotyczące warstwy, kliknij jej tytuł. Na panelu szczegółów warstwy kliknij przycisk Wyświetl pełne szczegóły Wyświetl pełne szczegóły, aby otworzyć stronę elementu w celu sprawdzenia dodatkowych informacji o warstwie.
 3. Aby dodać warstwę do mapy, kliknij przycisk Dodaj Dodaj w wynikach zawierających warstwy.
 4. Powtarzaj poprzedni etap dla każdej warstwy, którą należy dodać.
  Wskazówka:

  Do ulubionych można dodać dowolne spośród wyników zawierających warstwy, klikając opcję Dodaj do ulubionych na panelu szczegółów warstwy. Pełną listę ulubionych można wyświetlić, wybierając opcję Moje ulubione podczas szukania warstw w przeglądarce map Map Viewer Classic lub na karcie Moje ulubione na stronie zasobów.

 5. Po zakończeniu można zamknąć panel wyszukiwania, klikając przycisk Wstecz.

Wskazówka:

Jeśli chcesz udostępnić mapę wszystkim użytkownikom (publicznie), ale ta mapa zawiera zasoby posiadacza subskrypcji lub zasoby premium atlasu ArcGIS Living Atlas of the World, utwórz na podstawie mapy aplikację konfigurowalną i udostępnij ją publicznie. Umożliwi to dostęp do zasobów posiadacza subskrypcji lub zasobów premium osobom niezalogowanym w instytucji. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z tematem Udostępnianie aplikacji.

Przeglądanie warstw danych w witrynie ArcGIS Marketplace

Jeśli masz przypisane przez instytucję licencje na warstwy danych zakupione za pośrednictwem witryny ArcGIS Marketplace, możesz dodawać te warstwy do mapy.

 1. Kliknij opcję Dodaj, a następnie kliknij opcję Przeglądaj warstwy subskrypcji.
 2. Znajdź warstwę do dodania i kliknij jej miniaturę.

  Powtarzaj to działanie dla innych warstw, które należy dodać.

  Wybrane warstwy zostają dodane do mapy.

 3. Po zakończeniu dodawania warstw kliknij przycisk Zamknij.

Dodawanie warstw z Internetu

Za pomocą adresu URL można dodać następujące typy warstw: usługa internetowa ArcGIS Server, usługa internetowa OGC WFS, usługa internetowa OGC WMS, usługa internetowa OGC WMTS, warstwa kafli, plik KML, plik GeoRSS i plik CSV. Jeśli w instytucji skonfigurowano obsługę usług Bing Maps, możesz także dodawać mapy bazowe Bing Maps.

Wybierz opcję Dodaj warstwę tematyczną z sieci, a następnie typ warstwy internetowej do dodania.

Usługi internetowe ArcGIS Server

Usługa internetowa ArcGIS Server to mapa, obraz lub zasoby obiektowe znajdujące się w witrynie ArcGIS Server. Możesz dodawać zabezpieczone usługi utworzone za pomocą oprogramowania ArcGIS Server, jeśli znasz nazwę użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do usługi w witrynie ArcGIS Server. Podczas dodawania zabezpieczonej usługi do mapy wyświetlony zostanie komunikat o konieczności wprowadzenia tych danych. W celu uzyskania dostępu do zabezpieczonej usługi, od każdego użytkownika przeglądającego Twoją mapę będzie wymagane również podanie loginu do serwera ArcGIS Server. W przypadku podania nieprawidłowego loginu do serwera ArcGIS Server mapa zostanie wyświetlona bez tej warstwy.

Ponadto ta opcja umożliwia podanie adresu URL witryny ArcGIS Server i dokonanie wyboru z listy warstw na tym serwerze.

 1. Wybierz opcję Usługa internetowa ArcGIS Server i wpisz lub wklej adres internetowy warstwy w polu URL.

  Jeśli została skonfigurowana aplikacja ArcGIS Web Adaptor, adresy URL usługi internetowej serwera ArcGIS Server mają format https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/rest/services/folder/service/servicetype. Jeżeli usługa znajduje się w folderze głównym, nie trzeba umieszczać nazwy folderu w adresie URL. Format adresu URL w tym przypadku wygląda następująco https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/rest/services/service/servicetype.

  Aby na przykład połączyć się z usługą mapową ArcGIS Server, wpisz adres URL, który wygląda podobnie do następującego adresu: https://webadaptorhost/webadaptorname/rest/services/service/MapServer. Aby uzyskać więcej informacji i przykładów, zapoznaj się z tematem Komponenty adresów URL ArcGIS.

  Jeżeli konieczne będzie uzyskanie dostępu do usługi za pomocą protokołu HTTPS, dodając warstwę, umieść w adresie element https.

 2. Aby używać warstwy jako mapy bazowej, zaznacz opcję Użyj jako mapy bazowej.
 3. Jeśli został podany adres URL witryny ArcGIS Server zawierającej wiele warstw i potrzebujesz dodać konkretną warstwę do mapy, kliknij opcję Przeglądaj w poszukiwaniu kolejnych warstw i wybierz wymaganą warstwę.
 4. Kliknij przycisk Dodaj warstwę, aby dodać warstwę do mapy.

Usługa internetowa OGC WFS

OGCWFS to usługa obiektowa zgodna ze specyfikacją OGC Web Feature Service. Zapoznaj się z przykładem. Warstwy OGC WFS są dodawane do przeglądarki map Map Viewer Classic jako warstwy rastrowe mapy. Po dodaniu warstwy OGC WFS można wyświetlać jej tabelę atrybutów, dokonywać prostych zmian stylu, konfigurować okna podręczne, zmieniać przezroczystość i wykonywać analizy.

Notatka:

Jeśli dodasz usługę WFS z witryny ArcGIS Server, przeglądarka map Map Viewer Classic korzysta zamiast tego z usługi ArcGIS Server.

 1. Wybierz opcję Usługa internetowa WFS OGC i wpisz lub wklej adres internetowy warstwy w polu URL.

  Poniżej przedstawiono przykład adresu URL usługi WFS: https://mrdata.usgs.gov/wfs/asbestos?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities

 2. Aby dołączyć parametry niestandardowe do żądań wysyłanych do tej usługi, wykonaj poniższe czynności:
  1. Kliknij opcję Dodaj parametry niestandardowe.
  2. Kliknij opcję Dodaj parametr i wpisz nazwę parametru, który ma zostać dołączony.
  3. W kolumnie Wartość wpisz wartość parametru.

  Określone parametry niestandardowe zostają automatycznie zastosowane do wszystkich żądań wysyłanych do usługi WFS.

  Notatka:

  Jeśli nie widzisz opcji dodawania parametrów niestandardowych i przycisk Pobierz warstwy jest nieaktywny, prawdopodobnie warstwa jest uruchomiona w witrynie serwera ArcGIS Server. W takim przypadku usługa ArcGIS Online używa informacji zapisanych w tej usłudze i parametry niestandardowe nie są potrzebne.

 3. Kliknij przycisk Pobierz warstwy.
 4. Wybierz warstwę do dodania.

  Nie można wybrać więcej niż jednej warstwy.

 5. Jeśli została wybrana warstwa zawierająca obiekty złożone, wyświetl typ obiektów do wyświetlenia: Punkty, Linie lub Poligony.
 6. Kliknij przycisk Pokaż opcje zaawansowane i wprowadź potrzebne zmiany:
  • Maksymalna liczba obiektów — wpisz nową wartość, aby zmienić maksymalną liczbę obiektów żądanych z usługi WFS i wyświetlanych na mapie internetowej.
  • Zamień współrzędne X/Y — zaznacz to pole, aby zamienić współrzędne x i y.
 7. Kliknij przycisk Dodaj warstwę.
 8. Powtórz te czynności, jeśli potrzebujesz dodać więcej warstw z usługi WFS.
Wskazówka:

Można także ustawić lub zmienić opcje zaawansowane lub parametry niestandardowe po dodaniu warstwy, klikając przycisk Więcej opcji Więcej opcji dla warstwy w panelu Zasoby i klikając Opcje WFS OGC.

Usługa internetowa OGC WMS

OGC WMS to mapa zgodna ze specyfikacją OGC Web Map Service. Zapoznaj się z przykładem. Po dodaniu warstwy OGC WMS można włączyć okna podręczne, skonfigurować widoczność warstw, zmienić przezroczystość, ustawić zakres widoczności, zmienić interwał odświeżania itp.

Notatka:
 • Jeśli opcja włączenia okien podręcznych nie jest dostępna dla warstwy WMS, może być konieczne ponowne dodanie warstwy do przeglądarki map Map Viewer Classic lub ponowne utworzenie elementu WMS. Niektóre warstwy WMS nie obsługują okien podręcznych.
 • Odświeżanie dla warstw WMS działa tylko wtedy, gdy usługa WMS przestrzega standardowych reguł buforowania żądań HTTPS w pamięci podręcznej.
 • Jeśli dodasz usługę WMS z witryny ArcGIS Server, przeglądarka map Map Viewer Classic korzysta zamiast tego z usługi ArcGIS Server.
 1. Wybierz opcję Usługa internetowa WMS OGC i wpisz lub wklej adres internetowy warstwy w polu URL.

  Poniżej przedstawiono przykład adresu URL usługi WMS: https://ows.terrestris.de/osm/service?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities.

 2. Aby dołączyć parametry niestandardowe do żądań wysyłanych do tej usługi, wykonaj poniższe czynności:
  1. Kliknij opcję Dodaj parametry niestandardowe.
  2. Kliknij opcję Dodaj parametr i wpisz nazwę parametru, który ma zostać dołączony.
  3. W kolumnie Wartość wpisz wartość parametru.
  4. W kolumnie jest dołączana do ścieżki wybierz opcję Wszystkie, aby dołączyć parametr do wszystkich żądań kierowanych do usługi, lub opcję Tylko warstwa, aby go dołączyć tylko do żądań, które wyświetlają warstwy lub wysyłają do nich zapytania.
  5. Powtórz te czynności dla każdego parametru, który należy dołączyć.
 3. Aby używać warstwy jako mapy bazowej, zaznacz opcję Użyj jako mapy bazowej.
 4. Aby wybrać konkretne warstwy w usłudze OGC WMS, aby je dodać do mapy, zamiast dodawać całą usługę, kliknij opcję Pobierz warstwy i zaznacz pola wyboru obok warstw, które mają zostać dodane.

  Pomiń ten etap, jeśli dodajesz całą usługę.

  Wskazówka:

  Aby zmienić nazwę dowolnej warstwy przed jej dodaniem, kliknij tę nazwę i wpisz nową.

  Jeśli określono parametry niestandardowe, zostaną one zastosowane do wszystkich wybranych warstw. Aby dodać inne parametry niestandardowe tylko do określonych warstw, należy dodać te warstwy osobno.

 5. Kliknij przycisk Dodaj warstwę.
Wskazówka:

Aby dołączyć lub zmienić dowolne parametry niestandardowe po dodaniu warstwy, kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji dla warstwy w panelu Zasoby i kliknij Opcje WMS OGC.

Usługa internetowa OGC WMTS

OGC WMTS jest zestawem kafli rastrowych buforowanych w pamięci podręcznej, które są zgodne ze specyfikacją OGC Web Map Tile Service. Zapoznaj się z przykładem. Po dodaniu warstwy OGC WMTS można zmienić przezroczystość, ustawić zakres widoczności, zmienić interwał odświeżania itp.

 1. Wybierz opcję Usługa internetowa WMTS OGC i wpisz lub wklej adres internetowy warstwy w polu URL.

  Poniżej przedstawiono przykład adresu URL usługi WMTS: https://tileserver.maptiler.com/wmts

 2. Aby dołączyć parametry niestandardowe do żądań wysyłanych do tej usługi, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij opcję Dodaj parametry niestandardowe.
  2. Kliknij opcję Dodaj parametr i wpisz nazwę parametru, który ma zostać dołączony.
  3. W kolumnie Wartość wpisz wartość parametru.
  4. W kolumnie jest dołączana do ścieżki wybierz opcję Wszystkie, aby dołączyć parametr do wszystkich żądań kierowanych do usługi, lub opcję Tylko warstwa, aby go dołączyć tylko do żądań, które wyświetlają warstwy lub wysyłają do nich zapytania.
  5. Powtórz te czynności dla każdego parametru, który należy dołączyć.
 3. Kliknij przycisk Pobierz warstwy.
 4. Wybierz warstwę do dodania.

  Aby używać warstwy jako mapy bazowej, zaznacz pole wyboru Użyj jako mapy bazowej.

  Notatka:

  Jeśli wybrana warstwa nie obsługuje systemu współrzędnych i schematu kafli zgodnych z bieżącą mapą, możesz dodać warstwę jako mapę bazową i wybrać żądany schemat kafli z menu rozwijanego Schemat kafli.

 5. Kliknij przycisk Dodaj warstwę.
 6. Powtórz te etapy, aby dodać więcej warstw z usługi WMTS.
Wskazówka:

Aby dołączyć lub zmienić dowolne parametry niestandardowe po dodaniu warstwy, kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji dla warstwy w panelu Zasoby i kliknij Opcje WMTS OGC.

Warstwa kafli

Warstwa kafli to zestaw dostępnych w sieci kafli, które znajdują się na serwerze. Po dodaniu warstwy kafli z Internetu dostęp do kafli uzyskuje się poprzez bezpośrednie żądanie URL z poziomu przeglądarki internetowej. Aby właściwie wyświetlić warstwę kafli w przeglądarce map Map Viewer Classic, należy upewnić się, że jest w jej przypadku używany układ współrzędnych Web Mercator (Auxiliary Sphere). Zapoznaj się z przykładem.

Dostęp do odpowiednich kafli w warstwie kafli jest uzależniony od adresu URL warstwy kafli. Adres URL zawiera sparametryzowane wartości używane przez przeglądarkę map Map Viewer Classic do dynamicznego przesyłania żądań wyświetlenia kafli, które odpowiadają zasięgowi i skali mapy podczas przesuwania i powiększania.Na przykład adres URL dla warstwy kafli OpenCycleMap zawiera sparametryzowane wartości w nawiasach klamrowych {}: https://www.opencyclemap.org/: https://{subDomain}.tile.opencyclemap.org/cycle/{level}/{col}/{row}.png.

 1. Wybierz opcję Warstwa kafli i wpisz lub wklej adres internetowy warstwy w polu URL.

  Ten adres URL można uzyskać od dostawcy danych.

  Aby uzyskać dostęp do usługi za pomocą protokołu HTTPS, dodaj warstwę z adresem URL https.

  Notatka:

  Aby w przeglądarce map Map Viewer Classic zapewnić poprawność wyświetlania warstw kafli dodanych z Internetu, musi być w ich przypadku stosowany układ współrzędnych Web Mercator (Auxiliary Sphere).

 2. Jeżeli warstwa kafli zawiera co najmniej jedną poddomenę, należy określić etykiety poddomeny warstwy w polu Poddomena. Etykiety należy rozdzielić przecinkami.

  Poddomeny są wykorzystywane przez dostawcę warstwy do rozprowadzania żądań kafli w obrębie wielu serwerów. Nie wszystkie warstwy kafli posiadają poddomeny. Jeżeli warstwa kafli nie posiada domen podrzędnych, w oknie Dodaj warstwę z Internetu nie jest wyświetlane pole domeny podrzędnej. W przypadku wątpliwości dotyczących etykiet poddomeny skontaktuj się z dostawcą warstwy kafli.

  Notatka:

  Jeżeli kafle znajdują się na wielu serwerach, musisz podać informacje o domenach podrzędnych.

 3. Wpisz nazwę warstwy kafli w polu Tytuł.

  Wpisana nazwa zostanie wyświetlona w panelu Zasoby mapy jako nazwa warstwy kafli.

 4. Podaj ewentualne informacje o prawach autorskich lub wymagane informacje o źródle dostawcy warstwy kafli w polu Udostępniający zasoby.

  Informacje o udostępniającym zasoby wyświetlane są w prawym dolnym rogu mapy.

 5. Kliknij przycisk Skonfiguruj zasięg kafli, aby ustawić zakres, jaki obejmują kafle.

  Zasięg kafli odzwierciedla zasięg wszystkich kafli. Jest to ustawienie opcjonalne. Po skonfigurowaniu zasięgu kafle są wyświetlane tylko dla określonego zakresu. Ponieważ jednak kafle nie są przycinane w celu dopasowania do zasięgu, mogą one wychodzić poza określony zasięg.

 6. Aby używać warstwy jako mapy bazowej, zaznacz pole wyboru Użyj jako mapy bazowej.
 7. Kliknij przycisk Dodaj warstwę, aby dodać warstwę do mapy.

Plik KML

Plik KML zawiera zestaw obiektów geograficznych.

 1. Wybierz opcję Plik KML i wpisz lub wklej adres internetowy warstwy w polu URL.

  Użytkownik powinien otrzymać ten adres URL od dostawcy danych.

 2. Kliknij przycisk Dodaj warstwę, aby dodać warstwę do mapy.

Plik GeoRSS

Plik GeoRSS to źródło internetowe zawierające obiekty i lokalizacje geograficzne. Zapoznaj się z przykładem.

 1. Wybierz opcję Plik GeoRSS i wpisz lub wklej adres internetowy warstwy w polu URL.

  Użytkownik powinien otrzymać ten adres URL od dostawcy danych.

 2. Kliknij przycisk Dodaj warstwę, aby dodać warstwę do mapy.

Plik CSV

Plik CSV w postaci odnośnika URL to internetowy plik tekstowy z wartościami rozdzielanymi przecinkami zawierający zwykle informacje o lokalizacji. Ponadto możesz dodać plik CSV, który nie zawiera informacji o lokalizacji w postaci tabeli. Opcja ta jest przydatna, aby połączyć dane nieprzestrzenne znajdujące się w Internecie (na przykład informacje o sprzedaży) z danymi przestrzennymi (na przykład warstwą kodów pocztowych) za pomocą narzędzia analizy Połącz obiekty.

Wskazówka:

Dodanie do mapy pliku CSV opartego o adresy URL zawierającego współrzędne szerokości i długości geograficznej umożliwia wyświetlanie najnowszych danych pliku CSV po odświeżeniu mapy. Na przykład można wyświetlać aktualne informacje dotyczące trzęsień ziemi przez dodanie pliku CSV z lokalizacjami trzęsień ziemi (szerokością i długością geograficzną) często aktualizowanego w witrynie USGS Earthquake Hazards Program. Każdorazowo po otwarciu mapy warstwa trzęsień ziemi jest odświeżana przy użyciu najnowszych danych. Aby zmienić częstotliwość odświeżania warstwy, można ustawić interwał odświeżania. Zapoznaj się z przykładem.

 1. Wybierz opcję Plik CSV i wpisz lub wklej adres internetowy warstwy w polu URL.

  Użytkownik powinien otrzymać ten adres URL od dostawcy danych.

 2. Jeśli plik CSV nie zawiera informacji przestrzennych, zdecyduj, czy przeglądarka map Map Viewer Classic ma dodać go w postaci tabeli.
 3. Kliknij przycisk Dodaj warstwę.

Mapy bazowe Bing

Opcja Mapa bazowa Bing jest widoczna tylko wtedy, gdy w instytucji skonfigurowano mapę za pomocą klucza Bing Maps.

 1. Wybierz opcję Mapa bazowa Bing, a następnie dokonaj wyboru typu Bing Maps, który ma zostać zastosowany: Drogowa, Lotnicza lub Hybrydowa.
 2. Kliknij przycisk Dodaj warstwę, aby dodać warstwę do mapy.

Dodawanie warstw z plików

Do mapy można dodać warstwy poprzez importowanie danych przechowywanych w rozdzielanym pliku tekstowym (.csv lub .txt), pliku w formacie GPS Exchange (.gpx), pliku GeoJSON (.geojson lub .json) lub pliku shape (skompresowanym do pliku .zip). Warstwy tematyczne z pliku zostają zapisane wewnątrz mapy.

Notatka:

Plik dodawany do mapy musi używać współrzędnych geograficznych układu World Geodetic System (WGS 84) jako swojego układu współrzędnych odniesienia.

Wskazówka:

Jeśli plik CSV, plik shape lub plik GeoJSON zawiera dużą ilość danych lub jeśli potrzebna jest warstwa, której można będzie użyć na wielu mapach, zamiast dodawać plik do mapy, możesz opublikować hostowaną warstwę obiektową.

Ponadto do przeglądarki map Map Viewer Classic można dodać w postaci tabeli plik CSV, który nie zawiera informacji o lokalizacji. Opcja ta jest przydatna, aby połączyć dane nieprzestrzenne (na przykład roszczenia dotyczące szkód związanych z ostatnim tornado) z danymi przestrzennymi (na przykład warstwą kodów pocztowych) za pomocą narzędzia analizy Połącz obiekty.

 1. Wybierz opcję Dodaj warstwę z pliku.
 2. Kliknij przycisk Wybierz plik i znajdź plik na komputerze.
 3. W przypadku dodawania pliku shape wybierz opcję generalizowania obiektów do wyświetlania w Internecie lub opcję zachowania obiektów oryginalnych.
 4. Kliknij przycisk Importuj warstwę.

  W przypadku dodawania pliku GeoJSON, GPX lub pliku shape warstwa zostanie wyświetlona na mapie. W przypadku dodawania pliku tekstowego z wartościami rozdzielonymi separatorem (CSV lub TXT) przejdź do kolejnego etapu.

 5. W przypadku dodawania pliku CSV lub TXT wykonaj następujące czynności:
  1. Wykonaj jedną z poniższych czynności (według potrzeb):
   • Podczas dodawania pliku tekstowego z wartościami rozdzielonymi separatorem (.csv lub .txt) zawierającego dane o lokalizacji, zdecyduj, jak przeglądarka map Map Viewer Classic ma lokalizować obiekty, wybierając opcję Współrzędne albo Adresy lub miejsca.

    Aby lokalizować obiekty na podstawie adresów lub miejsc, kliknij lokalizator, który ma być używany, lub użyj domyślnego.

    Domyślnie przeglądarka map Map Viewer Classic geokoduje lokalizacje na podstawie regionu danej instytucji. Aby zmienić kraj używany przez przeglądarkę map Map Viewer Classic do geokodowania lokalizacji, wybierz inny kraj z menu rozwijanego Kraj. Jeśli plik zawiera lokalizacje z wielu państw lub z kraju, którego nie ma na liście, wybierz opcję Świat.

    Notatka:

    Geokodowanie adresów powoduje wykorzystanie kredytów.

    Sprawdź zawartość pól lokalizacji i kliknij komórkę w celu wprowadzenia zmiany decydującej o tym, które pole lub pola mają zostać użyte. Przy dodawaniu pliku CSV z obsługiwanymi polami współrzędnych, np. MGRS lub USNG, należy wybrać pola lokalizacji, które odpowiadają określonym polom współrzędnych (jeśli nie zostały jeszcze wybrane).

   • Jeśli dodawany plik CSV nie zawiera danych o lokalizacji, zdecyduj, czy przeglądarka map Map Viewer Classic ma dodać go w postaci tabeli.
  2. Kliknij przycisk Dodaj warstwę.

  Warstwa zostanie dodana do mapy.

Przeciąganie i upuszczanie pliku

Poza importowaniem plików .csv, .txt lub .gpx za pomocą znajdującego się w przeglądarce map Map Viewer Classic przycisku Dodaj, można dodać plik z komputera poprzez przeciągnięcie i upuszczenie go na mapie. Przeglądarka map Map Viewer Classic doda plik identycznie jak w przypadku użycia przycisku Dodaj. Przeciąganie i upuszczanie plików .txt, .csv i .gpx jest obsługiwane przez przeglądarki Google Chrome i Mozilla Firefox.

Pliku shape ani pliku GeoJSON nie można dodać z komputera do mapy metodą przeciągnij i upuść. W takim przypadku należy użyć przycisku Dodaj.

Dodawanie notatek mapy

Możesz dodawać własne dane bezpośrednio na mapę poprzez dodanie warstwy notatek. Warstwy te są przydatne w przypadku dodawania małej liczby obiektów na mapę, na przykład basenów zarządzanych przez wydział ds. parków miejskich i terenów rekreacyjnych. Po dodaniu warstwy notatek do mapy, jest ona domyślnie przechowywana na mapie.

Wskazówka:

Możesz także dodać warstwę notatek mapy z lokalizacji odnalezionej przez wyszukiwanie.

 1. Wybierz opcję Dodaj notatki mapy i wpisz nazwę warstwy.
 2. Wybierz szablon warstwy tematycznej.
  Każdy szablon zawiera zestaw pokrewnych kształtów i symboli. Na przykład szablon Planowanie parku zawiera symbole obszarów piknikowych oraz ścieżek rowerowych, a szablon Infrastruktura produkcji ropy i gazu zawiera symbole rafinerii naftowych i stacji oczyszczania.
  Notatka:

  Szablony Katastrofy (Disasters), Infrastruktura ogólna (General Infrastructure) oraz Szkody (Damage) korzystają z ikon Pomoc humanitarna udostępnionych przez Biuro Koordynacji Spraw Humanitarnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Źródło: OCHA.

 3. Kliknij przycisk Utwórz.

  Po lewej stronie mapy wyświetlony zostanie szablon.

 4. Kliknij kształt lub symbol, a następnie kliknij lokalizację na mapie, do której należy obiekt. Naciśnij klawisz Ctrl, aby włączyć funkcję dociągania.

  Za pomocą dociągania można ustawić dodawany obiekt obok obiektu istniejącego na mapie. Sposób dodania obiektu uzależniony jest od geometrii; na przykład: dodawanie punktów i okręgów odbywa się za pomocą kliknięcia na mapę, a dodanie linii i poligonów za pomocą kliknięcia na mapę w celu zainicjowania kształtu i podwójnego kliknięcia w celu jego zakończenia.

 5. W oknie podręcznym, które się pojawi dodaj następujące informacje o obiekcie:
  1. Tytuł — wartość tego pola zostaje wyświetlona jako tytuł okna podręcznego obiektu.
  2. Opis — pole opisu zawiera opcje formatowania do tworzenia tekstu formatowanego, takiego jak hiperłącza, kolor i style.
  3. Adres URL do zobrazowaniaZobrazowanie musi być dostępne publicznie i przechowywane w publicznej witrynie internetowej (na przykład https://publicimagesite/myimages.png) oraz musi mieć format internetowy, na przykład PNG, GIF lub JPEG. W celu uzyskania najlepszych wyników obraz powinien mieć szerokość 200 pikseli i wysokość 150 pikseli. Inne rozmiary zostaną dopasowane do wyżej wymienionych, przez co zobrazowanie może zostać rozciągnięte lub ściśnięte.
  4. Łącze powiązane — gdy użytkownik kliknie zobrazowanie w oknie podręcznym, otwarta zostanie witryna internetowa.
 6. Opcjonalnie utwórz własny symbol, klikając przycisk Zmień symbol znajdujący się w dolnej części okna podręcznego.
  1. Wybierz opcję Źródło i kliknij symbol, aby wykorzystać symbol predefiniowany.
  2. Wybierz opcję URL i wpisz lub wklej adres URL pliku symbolu. Obraz musi być dostępny publicznie i przechowywany w witrynie publicznej. Plik zobrazowania musi mieć format plików internetowych takich jak PNG, GIF lub JPEG. W celu uzyskania najlepszych wyników obraz powinien mieć szerokość 200 pikseli i wysokość 150 pikseli. Inne rozmiary zostaną dopasowane do wyżej wymienionych, przez co wyświetlane zobrazowanie może zostać rozciągnięte lub ściśnięte.
  3. Dostosuj rozmiar symbolu za pomocą suwaka Rozmiar symbolu.
  4. Aby zmodyfikować notatki mapy, wykonaj dowolną z poniższych czynności:
   • Zmień rozmiar istniejącego symbolu poprzez przeciągnięcie wierzchołków obiektu.
   • Usuń obiekt z warstwy poprzez kliknięcie wewnątrz obiektu w celu ponownego otwarcia okna podręcznego oraz kliknięcie przycisku Usuń.
   • Edytuj istniejący obiekt poprzez kliknięcie wewnątrz symbolu na mapie. Powoduje to ponowne otwarcie okna podręcznego.
  5. Kliknij przycisk Gotowe, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  Informacje dodane do okna podręcznego zastają zapisane automatycznie.

 7. Po dodaniu notatek mapy, aby zmienić sposób wyświetlania warstwy na mapie, wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  • Ustaw zasięg widoczności, aby określić, kiedy notatki mapy są wyświetlane na mapie.
  • Ukryj wszystkie obiekty powiązane z warstwą poprzez kliknięcie przycisku Szczegóły, a następnie przycisku Zawartość i wyłączenie zaznaczenia pola wyboru znajdującego się po lewej stronie nazwy warstwy.
  • Aby usunąć warstwę, kliknij przycisk Szczegóły, a następnie przycisk Zawartość. Kliknij warstwę, kliknij opcję Więcej opcji, a następnie kliknij opcję Usuń.
 8. Aby zapisać warstwę notatek mapy jako część mapy, kliknij przycisk Zapisz Zapisz, podaj szczegóły warstwy, określ folder, w którym należy zapisać mapę, a następnie kliknij opcję Zapisz mapę.
  Wskazówka:

  Warstwę notatek mapy można także zapisać jako element zbioru obiektów w zasobach. Dzięki temu można będzie edytować szczegóły jej elementu i udostępniać ją innym użytkownikom. Aby zapisać mapę lub warstwę notatek mapy, należy mieć uprawnienie do tworzenia zasobów.

Dodawanie warstw trasy

Po zalogowaniu się za pomocą konta instytucji można korzystać z przeglądarki map Map Viewer Classic w celu wyznaczania wskazówek dojazdu i tworzenia warstwy trasy na mapie. Jeśli masz uprawnienia do tworzenia zasobów, możesz zapisać warstwę trasy jako element na karcie Moje zasoby na stronie Zasoby, zapisać warstwę wraz z mapą lub wykonać obie te czynności. Po zapisaniu warstwy trasy jako elementu można edytować jej szczegóły elementu i udostępniać ją innym użytkownikom. Dowolny istniejący element warstwy trasy można dodać do istniejącej lub nowej mapy na karcie Moje zasoby, na stronie elementu warstwy lub przy użyciu opcji Szukaj warstw w menu Map Viewer Classic przeglądarki map Map Viewer. Ponadto można dodać warstwy trasy, które zostały utworzone jako wynik działania narzędzi analizy, takich jak narzędzie Znajdź najbliższe, Planuj trasy i Połącz punkty początkowe z docelowymi, jeśli te warstwy trasy zostały zapisane jako elementy.

Po udostępnieniu warstwy tras licencjonowani użytkownicy usługi ArcGIS Navigator, którzy zainstalowali aplikację Navigator na swoich urządzeniach mobilnych, mogą wyszukiwać i otwierać warstwę tras z poziomu karty Trasy w aplikacji ArcGIS Navigator.

W przeglądarce map Map Viewer Classic można konfigurować warstwę trasy, edytować trasę i przeprowadzać analizy dotyczące trasy. Podobnie jak w przypadku innych map, mapy zawierające jedną lub kilka warstw tras można konfigurować, udostępniać m.in. za pomocą aplikacji internetowej, szablonu narracji, blogu itp., a także korzystać z niej przy użyciu klienta mapy, takiego jak urządzenie z systemem iOS, telefon z systemem Android lub aplikacja ArcGIS Pro.

Tworzenie nowej warstwy trasy

Aby utworzyć warstwę trasy, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz przeglądarkę map Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Wskazówki dojazdu Wyznacz wskazówki dojazdu, aby wyświetlić panel Wskazówki dojazdu po lewej stronie mapy. Wyznacz wskazówki dojazdu poprzez dodanie punktu początkowego i co najmniej jednego punktu docelowego.
 3. Kliknij przycisk Zapisz Zapisz, wpisz nazwę warstwy i wybierz folder, w którym zostanie zapisana trasa. Kliknij przycisk Zapisz.
  Trasa jest zapisywana jako warstwa trasy w panelu Zasoby mapy i jako element warstwy trasy na karcie Moje zasoby na stronie Zasoby.
  Notatka:

  Aby zapisać warstwę trasy, musisz mieć uprawnienia do tworzenia zasobów.

 4. Wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Udostępnij trasę, aby wyświetlić szczegóły elementu dla warstwy trasy i edytować je lub udostępnić innym użytkownikom.
  • W razie potrzeby możesz wprowadzić zmiany trasy, w tym dodać miejsca docelowe, zmienić tryb podróży itp.
  • Skonfiguruj warstwę trasy odpowiednio do potrzeb, w tym zmień przezroczystość, zmień nazwę itp. W tym celu zamknij panel Wskazówki dojazdu, przejdź do panelu Zasoby i kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji, aby wyświetlić opcje konfigurowania warstwy.
 5. Zapisz zmiany trasy jedną z następujących metod:
  • W panelu Zasoby kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji i kliknij opcję Zapisz warstwę.
   Wskazówka:

   Po zapisaniu trasy możesz wprowadzić dodatkowe zmiany trasy z panelu Zasoby, w tym dodać miejsca docelowe, zmienić tryb podróżowania itp., klikając przycisk Więcej opcji Więcej opcji w panelu Zasoby i klikając opcję Edytuj trasę. Spowoduje to otwarcie panelu Wskazówki dojazdu, w którym można edytować trasę.

  • W panelu Wskazówki dojazdu kliknij przycisk Zapisz Zapisz i kliknij przycisk Zapisz.
   Wskazówka:

   Aby zapisać zaktualizowaną trasę jako inny element warstwy trasy, odpowiednio zmień wartość Nazwa warstwy wynikowej i folder i kliknij przycisk Zapisz jako nową.

Dodawanie istniejącej warstwy trasy

Aby skonfigurować lub edytować w przeglądarce map Map Viewer Classic istniejącą warstwę trasy, wykonaj następujące czynności:

 1. Aby dodać istniejącą warstwę trasy do mapy, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Otwórz przeglądarkę map Map Viewer Classic i dodaj warstwę trasy do mapy przy użyciu opcji Szukaj warstw.
  • Na karcie Moje zasoby na stronie Zasoby kliknij miniaturę warstwy trasy w widoku listy lub w widoku siatki.
  • Na karcie Informacje ogólne strony elementu warstwy trasy kliknij opcję Otwórz w przeglądarce map.

  Warstwa pojawia się na mapie i na liście w panelu Zasoby.

 2. Wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • W razie potrzeby możesz wprowadzić zmiany trasy, w tym dodać miejsca docelowe, zmienić tryb podróży itp.
  • Skonfiguruj warstwę trasy odpowiednio do potrzeb, w tym zmień przezroczystość, zmień nazwę itp. W tym celu zamknij panel Wskazówki dojazdu, przejdź do panelu Zasoby i kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji, aby wyświetlić opcje konfigurowania warstwy.
 3. Aby zapisać zmiany, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  Notatka:

  Aby zapisać warstwę trasy, musisz mieć uprawnienia do tworzenia zasobów.

  • W panelu Zasoby kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji i kliknij opcję Zapisz warstwę.
  • W panelu Wskazówki dojazdu kliknij przycisk Zapisz Zapisz i kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby zapisać zaktualizowaną trasę jako inny element warstwy trasy, odpowiednio zmień wartość Nazwa warstwy wynikowej i folder i kliknij przycisk Zapisz jako nową.
   Wskazówka:

   Po zapisaniu trasy można wprowadzić dodatkowe zmiany trasy na panelu Zasoby, w tym dodać miejsca docelowe, zmienić tryb podróżowania itp., klikając przycisk Edytuj trasę Edytuj trasę znajdujący się pod warstwą na panelu Zasoby. Zostanie otwarty panel Wskazówki dojazdu.

Konfiguracja warstwy trasy

Jeśli zamierzasz udostępnić trasę innym użytkownikom (i posiadasz uprawnienia do udostępniania), dobrym pomysłem jest skonfigurowanie warstwy trasy pod kątem docelowych odbiorców. Jeśli na przykład pracujesz w wydziale zarządzania kryzysowego i planujesz udostępnić mapę dróg ewakuacyjnych komendzie policji, może być potrzebna zmiana nazwy warstwy trasy w panelu Zasoby oraz zmiana nazwy trasy w oknach podręcznych na nazwy używane przez tę komendę.

Na warstwie trasy możesz zmienić przezroczystość, zmienić nazwę warstwy, ukryć warstwę w legendzie oraz edytować trasę i zapisywać zmiany w warstwie. Możesz także zmienić pozycję warstwy na liście w panelu Zasoby, jeśli mapa zawiera inne warstwy obiektowe. Te opcje są dostępne po kliknięciu przycisku Więcej opcji Więcej opcji w panelu Zasoby.

Warstwa trasy składa się z podwarstw wymienionych poniżej. Na każdej podwarstwie możesz ustawić widoczność, skonfigurować okna podręczne, zmienić styl, wyświetlić tabelę atrybutów, utworzyć etykiety oraz ukryć warstwę w legendzie. Nie możesz zmieniać nazw podwarstw.

 • DirectionPoints (Punkty wskazówek dojazdu) — zestaw obiektów punktowych reprezentujących manewry związane z trasą, takie jak przybycie na przystanek lub wyruszenie z niego, skręcenie w lewo lub prawo, a także inne zdarzenia występujące na trasie. Ta warstwa zawiera szczegółowe informacje dotyczące każdego odcinka trasy. Domyślnie ta warstwa nie jest wyświetlana na mapie. Można ją wyświetlić, zaznaczając pole wyboru obok nazwy warstwy (w panelu Zasoby).
 • DirectionLines (Linie wskazówek dojazdu) — zestaw obiektów liniowych dla każdego odcinka trasy. Za pomocą tej warstwy na mapie można wizualizować szczegółowe informacje o odcinkach trasy. Domyślnie ta warstwa nie jest wyświetlana. Można ją wyświetlić, zaznaczając pole wyboru obok nazwy warstwy (w panelu Zasoby).
 • RouteInfo (Informacje o trasie) — warstwa obiektów liniowych trasy. W tej warstwie znajdują się informacje na temat całkowitego czasu przejazdu i długości trasy.
 • Stops (Przystanki) — warstwa obiektów punktowych zawierająca początek trasy oraz miejsce lub miejsca docelowe.
 • Barriers (Bariery) — warstwa obiektów punktowych zawierająca wszelkie dodane bariery punktowe związane z ograniczeniami lub dodatkowymi kosztami. Ta warstwa podrzędna jest tworzona tylko wtedy, gdy do trasy dodano bariery punktowe i zapisano je.
 • PolygonBarriers (Bariery poligonowe) — warstwa obiektów poligonowych zawierająca wszelkie dodane bariery poligonowe związane z ograniczeniami lub kosztami skalowanymi. Ta warstwa podrzędna jest tworzona tylko wtedy, gdy do trasy dodano bariery poligonowe i zapisano je.
 • PolylineBarriers (Bariery poliliniowe) — warstwa obiektów liniowych zawierająca wszelkie dodane bariery liniowe związane z ograniczeniami. Ta warstwa podrzędna jest tworzona tylko wtedy, gdy do trasy dodano bariery liniowe i zapisano je.
Notatka:

Więcej informacji na temat typów barier, które można dodawać do trasy zawiera sekcja Bariery. Obecnie w przeglądarce map Map Viewer Classic można tworzyć wyłącznie bariery liniowe związane z ograniczeniami. Natomiast wszystkie typy barier można tworzyć i zapisywać wraz z trasami w aplikacji ArcGIS Pro, a następnie można je wyświetlać w przeglądarce map Map Viewer Classic.