Wyłączanie edycji (przeglądarka map Map Viewer Classic)

Notatka:

Ten temat zawiera informacje związane z przeglądarką Map Viewer Classic. Teraz dostępna jest rozszerzona przeglądarka map. Otwórz przeglądarkę Map Viewer za pomocą aplikacji App Launcher, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją pomocy przeglądarki Map Viewer.

Właściciel mapy internetowej może wyłączyć edycję edytowalnych warstw obiektowych na mapie.

Wyłączenie edycji w warstwie mapy jest przydatne, jeśli chcesz użyć edytowalnej warstwy obiektowej na mapie tylko do odczytu. Można również wyłączyć edycję mapy w celu użycia jej przez jedną z poniższych aplikacji obsługujących to ustawienie:

 • Map Viewer
 • Map Viewer Classic
 • Aplikacje tworzone za pomocą szablonu Edycja
 • ArcGIS Field Maps

Poniższe czynności służą do wyłączania edycji warstwy na jednej mapie w przeglądarce map Map Viewer Classic. Jeśli mapa jest Twoją własnością, to aby wyłączyć edycję warstwy niezależnie od miejsca jej użycia, zmień ustawienia edytora warstwy.

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem i otwórz mapę w przeglądarce Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zasoby.
 3. Przejdź do edytowalnej warstwy obiektowej, kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij opcję Wyłącz edycję.
  Notatka:

  Możliwości edycji może wyłączyć tylko właściciel mapy internetowej z uprawnieniami do edycji.

 4. Zapisanie mapy

Podczas używania mapy w jednej z poprzednio wymienionych aplikacji dla warstwy obiektowej nie będzie dostępna opcja edycji.

Jeśli później zdecydujesz się włączyć funkcję edycji dla warstwy na tej mapie, kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji i kliknij opcję Włącz edycję. Edycję można włączać tylko dla warstw, które mają włączone edytowanie na poziomie warstwy.