Pliki shape

Pliki shape to pliki w formacie wektorowym firmy Esri służące do przechowywania lokalizacji, geometrii i atrybutów obiektów geograficznych. Pliki te są przechowywane w postaci zbioru powiązanych plików zawierających jedną klasę obiektów. Pliki shape często zawierają duże obiekty, z dużą ilością związanych z nimi danych. Kiedyś głównie używano ich w komputerowych aplikacjach GIS, takich jak ArcMap.

Podstawową metodą tworzenia danych pliku shape, które będą mogły być przeglądane przez innych użytkowników za pomocą przeglądarki internetowej, jest dodanie ich do pliku .zip, przesłanie go i opublikowanie hostowanej warstwy obiektowej. Plik .zip musi zawierać przynajmniej takie składniki pliku shape jak pliki .shp, .shx, .dbf i .prj.

Poniższa lista zawiera podsumowanie informacji o sposobach użycia plików shape w ArcGIS Online i udostępnia łącza do instrukcji:

Aspekty dodawania i publikowania plików shape

Podczas pracy z plikami shape w usłudze ArcGIS Online należy pamiętać o następujących kwestiach.

  • Nie są obsługiwane inne formaty kompresji niż archiwum .zip.
  • Podczas tworzenia pliku .zip zawierającego pliki .shp, .shx, .dbf i .prj składające się na plik shape należy zapisać plik shape bezpośrednio w katalogu głównym (centralnym) archiwum .zip, a nie w katalogach w obrębie archiwum. Jeśli przeglądarka plików .zip wyświetla informacje o ścieżce, ścieżka powinna być pusta.
  • Plik shape musi zawierać prawidłowe geometrie. Jeśli dysponujesz aplikacją ArcGIS Pro lub ArcMap możesz użyć narzędzia geoprzetwarzania Napraw geometrię do naprawy nieprawidłowych geometrii w plikach shape. Nieprawidłowe geometrie nie mogą zostać opublikowane ani wyświetlone w przeglądarce map Map Viewer Classic.
  • Następujące obiekty nie są obsługiwane: multipatch (geometria wielopłatowa), multipoint (geometria wielopunktowa), geometrie przekraczające linię zmiany daty i przecinające się poligony. Plików shape z takimi obiektami nie można dodawać do przeglądarki map Map Viewer Classic.
  • Plików shape nie można przeciągać bezpośrednio do okna przeglądarki map Map Viewer Classic. Należy skorzystać z przycisku Dodaj znajdującego się w oknie przeglądarki map Map Viewer Classic.