Pliki shape

Pliki shape to pliki w formacie wektorowym firmy Esri służące do przechowywania lokalizacji, geometrii i atrybutów obiektów geograficznych. Pliki te są przechowywane w postaci zbioru powiązanych plików zawierających jedną klasę obiektów. Pliki shape często zawierają duże obiekty, z dużą ilością związanych z nimi danych. Kiedyś głównie używano ich w komputerowych aplikacjach GIS.

Podstawową metodą tworzenia danych pliku shape, które będą mogły być przeglądane przez innych użytkowników za pomocą przeglądarki internetowej, jest dodanie ich do pliku .zip, przesłanie go i opublikowanie hostowanej warstwy obiektowej. Plik .zip musi zawierać przynajmniej takie składniki pliku shape jak pliki .shp, .shx, .dbf i .prj.

Poniższa lista zawiera podsumowanie informacji o sposobach użycia plików shape w ArcGIS Online i udostępnia łącza do instrukcji:

Aspekty dodawania i publikowania plików shape

Podczas pracy z plikami shape w usłudze ArcGIS Online należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Nie są obsługiwane inne formaty kompresji niż archiwum .zip.
  • Podczas tworzenia pliku .zip zawierającego pliki .shp, .shx, .dbf i .prj składające się na plik shape należy zapisać plik shape bezpośrednio w katalogu głównym (centralnym) archiwum .zip, a nie w katalogach w obrębie archiwum. Jeśli przeglądarka plików .zip wyświetla informacje o ścieżce, ścieżka powinna być pusta.
  • Plik shape musi zawierać prawidłowe geometrie.Jeśli dysponujesz aplikacją ArcGIS Pro lub ArcMap, możesz użyć narzędzia geoprzetwarzania Napraw geometrię do naprawy nieprawidłowych geometrii w plikach shape. Nieprawidłowe geometrie nie mogą zostać opublikowane ani wyświetlone na mapie.
  • Następujące obiekty nie są obsługiwane: multipatch (geometria wielopłatowa), multipoint (geometria wielopunktowa), geometrie przekraczające linię zmiany daty i przecinające się poligony. Pliki shape zawierające wyżej wymienione obiekty nie mogą zostać dodane do mapy.
  • Plików shape nie można przeciągać bezpośrednio na mapę. Należy dodać je jako warstwę.