Ustawianie interwału odświeżania (Map Viewer Classic)

Notatka:

Ten temat zawiera informacje związane z przeglądarką Map Viewer Classic. Teraz dostępna jest rozszerzona przeglądarka map. Otwórz przeglądarkę Map Viewer za pomocą aplikacji App Launcher, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją pomocy przeglądarki Map Viewer.

Interwał odświeżania umożliwia synchronizację otwartej mapy z najnowszymi dostępnymi danymi. Na przykład może być to mapa aplikacji ArcGIS Field Maps z warstwą obiektową zawierającą ocenę zniszczeń, którą co kilka minut aktualizują pracownicy terenowi. Konfiguracja interwału odświeżania tej warstwy zawierającej informacje na temat uszkodzeń pomaga zespołowi w biurze uzyskać dostęp do najnowszych danych dotyczących obiektów w terenie na mapie otwartej w przeglądarce, na komputerze stacjonarnym lub na innym urządzeniu.

Można skonfigurować interwał odświeżania w przypadku wielu typów warstw. W przypadku hostowanych warstw obiektowych prawidłowy zakres interwału odświeżania wynosi od 0,5 min (30 sekund) do 1440 minut (1 dzień). W przypadku wszystkich innych obsługiwanych typów warstw prawidłowy zakres to od 0,1 minuty (6 sekund) do 1440 minut (1 dzień). Patrz przykład mapy z warstwą przedstawiającą informacje o wiatrach, która jest odświeżana co godzinę.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów.
  Notatka:

  Jeżeli nie masz uprawnień do tworzenia zawartości, nadal możesz konfigurować interwał odświeżania w celu przeglądania danych po kliknięciu przycisku Modyfikuj mapę.

 2. Otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic, kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij opcję Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy, wobec której chcesz skonfigurować interwał odświeżania, kliknij Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij Interwał odświeżania.
 4. Zaznacz pole wyboru Interwał odświeżania co 0 minut.
 5. Podaj interwał odświeżania dla tej warstwy w minutach.

  W przypadku hostowanych warstw obiektowych prawidłowy zakres to od 0,5 min (30 sekund) do 1440 minut (1 dzień). W przypadku wszystkich innych obsługiwanych typów warstw prawidłowy zakres to od 0,1 minuty (6 sekund) do 1440 minut (1 dzień).

 6. Jeśli jesteś właścicielem warstwy i chcesz, aby interwał odświeżania był stosowany dla warstwy za każdym razem, gdy jest ona wyświetlana na mapie, kliknij przycisk Zapisz warstwę.
 7. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany na mapie.

Zobaczysz wszystkie aktualizacje, które zostały wprowadzone do danych w tej warstwie, z podanym interwałem odświeżania.

Uwagi dotyczące odświeżania warstwy

Przy odświeżaniu warstwy zwróć uwagę na następujące kwestie:

 • Można włączyć interwał odświeżania w następujących rodzajach warstw: usługi internetowe serwera ArcGIS Server, hostowane warstwy obiektowe, hostowane warstwy kafli, OGC WMS, OGC WMTS, warstwy kafli, GeoRSS, warstwy atlasu ArcGIS Living Atlas, mapy bazowe (w tym mapy bazowe Bing Maps), pliki CSV dostępne w Internecie, zawierające pola długości i szerokości geograficznej, tabele oraz KML po dodaniu do usługi ArcGIS Online za pośrednictwem karty Moje zasoby na stronie zasobów.
 • Gdy warstwa zostanie ponownie wczytana, dane w niej zawarte są automatycznie odświeżane i rozpoczyna się odliczanie czasu interwału odświeżania. Dane warstwy są ponownie odświeżane po podanym interwale czasu odświeżania lub warstwa jest ponownie wczytywana, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Warstwa zostanie ponownie wczytana, gdy użytkownik ją przesuwa, powiększa lub wczytuje. W przypadku KML i GeoRSS warstwa zostanie ponownie wczytana, gdy użytkownik wczytuje ją ponownie (a nie podczas przesuwania lub powiększania).
 • Nie można włączyć interwału odświeżania dla plików CSV dostępnych w Internecie, zawierających pola adresu (zamiast długości i szerokości geograficznej), notatek mapy ani dla pliku zaimportowanego do mapy (pliku shape, CSV, GPX).
 • Warstwy są odświeżane tylko wtedy, gdy mieszczą się one w zakresie skali widoczności określonej dla tej warstwy.