Zapisywanie map (Map Viewer Classic)

Notatka:

Ten temat zawiera informacje związane z przeglądarką Map Viewer Classic. Teraz dostępna jest rozszerzona przeglądarka map. Otwórz przeglądarkę Map Viewer za pomocą aplikacji App Launcher, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją pomocy przeglądarki Map Viewer.

W przeglądarce map Map Viewer Classic zapisywanie map przebiega według następujących scenariuszy:

 • Po utworzeniu mapy po raz pierwszy zapisz ją w celu utworzenia elementu mapy.

  Użytkownik jest właścicielem elementu mapy.

 • Dokonaj zmian na własnej mapie i zapisz zmiany.

  Aby móc edytować mapę i zapisywać wprowadzone zmiany, musisz być jej właścicielem.

 • Zapisz kopię mapy należącej do innego właściciela. Spowoduje to utworzenie kopii mapy - będziesz właścicielem tej kopii. Teraz możesz edytować nową mapę i zapisywać wprowadzone na niej zmiany.

  Kopię mapy należącej do innego właściciela można wykonać tylko wtedy, gdy właściciel zaznaczył pole wyboru obok opcji Zezwalaj innym na zapis kopii tego elementu na karcie Ustawienia strony elementu map internetowych.

 • Utwórz kopię własnej mapy. Mogło to mieć miejsce w przypadku tworzenia mapy, która ma służyć jako szablon zawierający mapę bazową i często stosowane ustawienia początkowe.

We wszystkich z tych scenariuszy musisz mieć uprawnienia do tworzenia, aktualizowania i usuwania zasobów.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji.
 2. W przeglądarce map Map Viewer Classic utwórz lub otwórz mapę.
  • Aby zapisać mapę po raz pierwszy lub zapisać zmiany wprowadzone na własnej mapie, kliknij przycisk Zapisz > Zapisz.
  • Aby zapisać kopię mapy, kliknij przycisk Zapisz > Zapisz jako.
 3. Jeżeli zapisujesz mapę po raz pierwszy lub zapisujesz kopię mapy, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
  1. Wpisz tytuł.
  2. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij Przypisz kategorię i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tej mapy. Aby zawęzić listę kategorii, można również użyć pola Filtruj kategorie.
  3. Opcjonalnie wpisz znaczniki opisujące mapę.
   Znaczniki to wyrazy lub krótkie frazy opisujące daną mapę. Oddzielaj wyrażenia przecinkami. Wartość Obszar federalny jest traktowana jako pojedynczy znacznik, natomiast Obszar, federalny — jako dwa znaczniki.
  4. Podaj podsumowanie zawierające opis mapy.
  5. Wybierz folder Moje zosoby, w którym ma zostać zapisana mapa, i kliknij przycisk Zapisz.
 4. Wskazówka:

  Aby zmienić tytuł mapy po jej zapisaniu, kliknij przycisk Edytuj tytuł mapy Edytuj tytuł mapy umieszczony obok tytułu, zmodyfikuj tytuł i kliknij przycisk Zapisz.

Jeżeli zapisujesz mapę po raz pierwszy lub zapisujesz kopię mapy, element nowej mapy pojawia się na karcie Moje zasoby strony z zawartością i jest dostępny tylko dla Ciebie. W zależności od posiadanych uprawnień do udostępniania możesz mieć możliwość udostępniania mapy grupom, do których należysz, swojej instytucji lub wszystkim użytkownikom (publicznie).

Wskazówka:

Jeśli chcesz udostępnić mapę wszystkim użytkownikom (publicznie), ale ta mapa zawiera zasoby posiadacza subskrypcji lub zasoby premium atlasu ArcGIS Living Atlas of the World, utwórz na podstawie mapy aplikację konfigurowalną i udostępnij ją publicznie. Umożliwi to dostęp do zasobów posiadacza subskrypcji lub zasobów premium osobom niezalogowanym w instytucji. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z tematem Udostępnianie aplikacji.

Gdy mapa jest Twoją własnością możesz także edytować szczegóły elementu mapy.