Wybór mapy bazowej (Map Viewer Classic)

Notatka:

Ten temat zawiera informacje związane z przeglądarką Map Viewer Classic. Teraz dostępna jest rozszerzona przeglądarka map. Otwórz przeglądarkę Map Viewer za pomocą aplikacji App Launcher, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją pomocy przeglądarki Map Viewer.

Mapa bazowa stanowi tło w postaci kontekstu geograficznego dla zasobów, które chcesz wyświetlić na mapie. Podczas tworzenia mapy istnieje możliwość wyboru mapy bazowej, która ma zostać użyta. W dowolnym momencie można zmienić mapę bazową bieżącej mapy za pomocą galerii map bazowych lub poprzez użycie własnej warstwy jako mapy bazowej. Można również utworzyć mapę bazową zawierającą wiele warstw, korzystając z panelu Zawartość w przeglądarce Map Viewer Classic.

Wybór mapy bazowej z galerii

Galeria map bazowych zawiera szereg map do wyboru, w tym mapy topograficzne, zobrazowań oraz ulic.

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem oraz, jeśli planujesz zapisać wprowadzone zmiany, czy posiadasz uprawnienia do tworzenia zasobów.
 2. Otwórz przeglądarkę Map Viewer Classic i kliknij opcję Mapa bazowa.
 3. Kliknij miniaturę mapy bazowej, której chcesz użyć do utworzenia swojej mapy.
 4. Wyświetl informacje dotyczące mapy bazowej z galerii najpierw poprzez dodanie jej do mapy.
  1. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij opcję Pokaż zawartość.
  2. Kliknij nazwę mapy bazowej, kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij przycisk Opis.
 5. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać nową mapę bazową na mapie.

Korzystanie z własnej mapy bazowej

Korzystać można nie tyko z galerii map bazowych, ale również z własnej mapy bazowej, wyszukując istniejące warstwy lub dodając warstwy z sieci. Obsługiwanych jest kilka typów warstw. Kiedy używasz własnej mapy bazowej, mapa wykorzystuje układ współrzędnych tej mapy bazowej, a nie układ współrzędnych Web Mercator będący układem współrzędnych map bazowych Esri.

Notatka:

Jeżeli nie masz uprawnień do tworzenia zawartości, nadal możesz używać własnej mapy bazowej i przeglądać dane po kliknięciu przycisku Modyfikuj mapę.

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem, otwórz mapę w przeglądarce Map Viewer Classic, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 2. Aby wyszukać istniejącą warstwę i zastosować ją jako mapę bazową, wybierz opcję Wyszukaj warstwy.
  1. Aby znaleźć warstwę, wykonaj dowolną z poniższych czynności:
   • W polu wyszukiwania wpisz wyszukiwane terminy. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, można także użyć wyszukiwania zaawansowanego.
   • Wyniki wyszukiwania możesz wyświetlać na różne sposoby za pomocą przycisków widoku (Tabela Tabela lub Lista Lista).
   • Kliknij przycisk Sortuj Sortuj, aby posortować wyniki zawierające warstwy i w razie potrzeby zmienić kierunek sortowania.
   • Kliknij przycisk Filtruj Filtruj, aby zawęzić wyniki wyszukiwania. Jeśli na przykład szukasz warstw w instytucji i skonfigurowano kategorie zasobów, możesz użyć filtru Kategorie, aby zawęzić wyniki. Ponadto można filtrować wyniki zawierające warstwy z atlasu ArcGIS Living Atlas za pomocą zestawu kategorii standardowych platformy ArcGIS lub filtru Region.
    Notatka:

    Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania na podstawie bieżącego zasięgu mapy, wybierz opcję Pokazuj tylko zasoby znajdujące się w obszarze mapy. Na przykład jeżeli mapa jest powiększona do stanu Nevada (USA), wyniki wyszukiwania zostaną uporządkowane i oparte na zasięgu mapy. Zmiana zasięgu mapy na stan Pensylwania spowoduje wyświetlenie innych wyników (zależnie od słów kluczowych). Pojawią się wszystkie warstwy nachodzące na zasięg bieżącej mapy (i odpowiadające Twoim słowom kluczowym).

  2. Kliknij tytuł warstwy tematycznej, której chcesz użyć jako mapy bazowej.
  3. Na panelu szczegółów warstwy kliknij opcję Użyj jako mapę bazową.
  4. Aby zamknąć panel wyszukiwania, kliknij przycisk Wstecz.
 3. Aby jako mapę bazową dodać warstwę z sieci, wybierz opcję Dodaj warstwę z Internetu.
  1. Wybierz rodzaj danych, do których odnosi się warstwa tematyczna.
  2. Wprowadź adres internetowy warstwy w polu URL.
  3. Kliknij przycisk Wyszukaj.

   Gdy przeglądarka Map Viewer Classic wyszuka daną warstwę, jej nazwa zostanie wyświetlona w wynikach.

  4. Zaznacz pole Użyj jako mapę bazową.

Jeśli instytucja ma niestandardową galerię map bazowych i masz odpowiednie uprawnienia, możesz dołączyć swoją mapę bazową do galerii.

Tworzenie wielowarstwowej mapy bazowej

Wielowarstwową mapę bazową można utworzyć przy użyciu warstw operacyjnych na mapie. Warstwy operacyjne to warstwy, które użytkownik obsługuje i wyświetla na mapie bazowej. Przenosząc niektóre typy warstw operacyjnych do grupy warstwy mapy bazowej w panelu Zawartość, można utworzyć mapę bazową z wieloma warstwami. Jest to przydatne, gdy użytkownik posiada co najmniej dwie warstwy, których chce użyć razem jako tło lub jako kontekst dla mapy — na przykład posiada bazowe warstwy zobrazowań i chce dodać warstwę rastrową, na której znajdują się etykiety referencyjne, albo jeżeli chce połączyć wiele warstw bazowych, takich jak warstwa zobrazowań cieniowania rzeźby terenu z warstwą rastrową mapy topograficznej. Zapoznaj się z przykładem.

Po przeniesieniu warstw do grupy warstw mapy bazowej można je przesuwać w górę i w dół w ramach grupy, określić warstwę odniesienia lub przenieść warstwę poza grupę warstw mapy bazowej. Po utworzeniu wielowarstwowej mapy bazowej można zmieniać nazwy warstw, w tym tytuł grupy warstwy mapy bazowej, a następnie zapisać mapę bazową. Wielowarstwowych map bazowych można używać w galerii map bazowych instytucji.

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem oraz, jeśli planujesz zapisać wprowadzone zmiany, czy posiadasz uprawnienia do tworzenia zasobów.
 2. W przeglądarce Map Viewer Classic wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Utwórz mapę i dodaj warstwy, które mają znaleźć się na mapie bazowej.
  • Otwórz istniejącą mapę zawierającą warstwy, które mają znaleźć się na mapie bazowej.
 3. Przejdź do warstwy, którą chcesz przenieść na mapę bazową, a następnie wykonaj następujące czynności:
  1. Zmodyfikuj warstwę w razie potrzeby. Zależnie od typu warstwy modyfikacje mogą obejmować konfiguracje okien podręcznych, zmianę stylu itd. Po przeniesieniu warstwy na mapę bazową wprowadzone zmiany zostaną utrwalone.
  2. Kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij przycisk Przenieś do mapy bazowej Przenieś do mapy bazowej.
 4. Powtarzaj poprzedni etap dla każdej warstwy, którą chcesz dołączyć do wielowarstwowej mapy bazowej.
 5. Wykonaj w razie potrzeby jedną z poniższych czynności, wybierając właściwą opcję z menu Więcej opcji Więcej opcji:
  • Aby zdefiniować warstwę mapy bazowej jako warstwę odniesienia (np. warstwę z nazwami miejsc), wybierz opcję Ustaw jako warstwę odniesienia Ustaw jako warstwę odniesienia. Warstwy odniesienia są zawsze wyświetlane nad wszystkimi innymi warstwami i w panelu Zawartość są widoczne na górze grupy warstw mapy bazowej. Zawierają one zwykle etykiety dróg transportowych, nazw miejsc oraz innych obiektów odniesienia. Jeśli w późniejszym czasie zmienisz zadanie, kliknij przycisk Usuń jako warstwę odniesienia Usuń jako warstwę odniesienia, aby dana warstwa przestała być warstwą odniesienia mapy bazowej.
  • Aby przenieść warstwę z mapy bazowej, wybierz opcję Przenieś z mapy bazowej Przenieś z mapy bazowej. Warstwa jest przenoszona z grupy warstw mapy bazowej i wraca do sekcji warstw operacyjnych w panelu Zawartość.
   Notatka:

   Najniższą warstwę mapy bazowej można przenieść z grupy warstw mapy bazowej tylko wtedy, gdy grupa ta zawiera inną warstwę mapy bazowej identycznego typu. Można na przykład przenieść warstwę kafli mapy bazowej tylko wtedy, gdy grupa warstw mapy bazowej zawiera inną warstwę kafli.

  • Aby przesunąć warstwę w górę lub w dół w grupie warstw mapy bazowej, kliknij przycisk Przesuń w górę lub Przesuń w dół.
   Notatka:

   Kolejność warstw na wielowarstwowej mapie bazowej można zmienić tylko wtedy, gdy grupa warstw mapy bazowej zawiera co najmniej dwie warstwy kafli, dwie warstwy inne niż kafle lub dwie warstwy odniesienia. Warstw odniesienia nie można przenosić poniżej innych warstw.

  • Aby zmienić nazwę grupy warstw mapy bazowej lub dowolnej z warstw mapy bazowej. kliknij przycisk Zmień nazwę. Wpisz nową nazwę w polu i kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać wielowarstwową mapę bazową. Musisz być zalogowanym użytkownikiem i mieć uprawnienia do tworzenia zawartości.

Uwagi dotyczące map bazowych

 • Następujące typy warstw są obsługiwane w przypadku niestandardowych i wielowarstwowych map bazowych: zobrazowanie, obraz mapy, kafel, kafel wektorowy, WMS OGC, WMTS OGC, Bing i OpenStreetMap.
 • W przeglądarce map Map Viewer Classic nie można wyświetlić warstw mapy bez działającej mapy bazowej, ponieważ to mapa bazowa determinuje układ współrzędnych mapy. Po zapisaniu mapy z mapą bazową w przeglądarce Map Viewer Classic wykorzystywana jest tylko ta mapa bazowa, nawet jeśli jest ona niedostępna; domyślna mapa bazowa nie jest wyświetlana. Mapę można naprawić, używając innej mapy bazowej, o ile odniesienie przestrzenne uszkodzonej i nowej mapy jest takie samo. Napraw mapę przez wybór innej mapy bazowej lub użycie parametru adresu URL basemapURL.
 • Podczas korzystania z własnej mapy bazowej niektóre z zakresów skali mogą być niedostępne. Wynika to z faktu, że na mapie wyświetlane są poziomy zmiany skali bieżącej mapy bazowej, na przykład Topograficznej mapy bazowej świata. Aby wyświetlić dodatkowe poziomy powiększenia na dodanej mapie bazowej, zapisz mapę, zamknij stronę przeglądarki Map Viewer Classic (na przykład przejdź do galerii) i ponownie otwórz mapę. Wyświetlone zostaną dodatkowe poziomy powiększenia.
 • Jeżeli dla warstwy OGC WMS zastosowano odwzorowanie inne niż odwzorowanie Web Mercator, będące odwzorowaniem domyślnej topograficznej mapy bazowej świata, przeglądarka Map Viewer Classic próbuje użyć kompatybilnej mapy bazowej. Jeśli warstwa zawiera odwzorowanie GCS WGS84, w przeglądarce Map Viewer Classic zostanie wykorzystana mapa bazowa zobrazowania świata GCS WGS84. Jeżeli w warstwie OGC zastosowano układ współrzędnych inny niż Web Mercator lub GCS WGS84, dana warstwa zostanie użyta jako mapa bazowa. Istnieje możliwość wykorzystania innej mapy bazowej, jeśli jest ona kompatybilna z odwzorowaniem warstwy tematycznej użytkownika. Jeżeli mapa bazowa znajdująca się w galerii nie jest kompatybilna, nie zostanie ona dodana do mapy za pomocą przeglądarki Map Viewer Classic; zamiast tego wyświetlony zostanie komunikat informujący o tym, że warstwa nie jest kompatybilna z układem współrzędnych mapy bazowej.
 • Jeżeli do mapy dodajesz warstwę tematyczną w odwzorowaniu OGC WMS może wystąpić błąd polegający na niezgodności układu współrzędnych warstwy tematycznej z układem współrzędnych mapy bazowej. Komunikat o błędzie zostaje zazwyczaj wyświetlony w sytuacji, gdy do mapy dodano warstwy, a następnie warstwę OGC (WMS) z odwzorowaniem innym niż Web Mercator, z którego korzystają mapy bazowe dostępne w galerii przeglądarki Map Viewer Classic. Utwórz nową mapę i dodaj najpierw warstwę tematyczną w odwzorowaniu OGC (WMS). Jeśli warstwa zawiera odwzorowanie GCS WGS84, w przeglądarce Map Viewer Classic zostanie wykorzystana mapa bazowa zobrazowania świata GCS WGS84. Jeżeli w warstwie OGC zastosowano układ współrzędnych inny niż Web Mercator lub GCS WGS84, dana warstwa zostanie użyta jako mapa bazowa. Teraz można dodać kolejne warstwy.
 • Jeśli po utworzeniu wielowarstwowej mapy bazowej wybierzesz mapę bazową z galerii lub dodasz mapę bazową poprzez dodanie warstw z Internetu, wyszukanie warstw lub wybranie mapy bazowej z galerii ArcGIS Living Atlas, wielowarstwowa mapa zostanie zastąpiona nową mapą bazową, a wszystkie warstwy zawarte w wielowarstwowej mapie zostaną usunięte z mapy.