KML

Plik KML to plik w formacie opierającym się na XML, który służy do nanoszenia na mapę obiektów geograficznych w aplikacjach takich, jak ArcGIS Earth i Google Earth. Plik KML umożliwia nanoszenie punktów, linii i poligonów na mapy i globy oraz udostępnianie ich innym użytkownikom. Przy pomocy pliku KML można również zdefiniować tekst, zdjęcia, filmy lub łącza do innych serwisów GIS, które wyświetlane są po kliknięciu obiektu. Wiele aplikacji klienckich KML, między innymi przeglądarka map Map Viewer i przeglądarka map Map Viewer Classic, jest udostępnianych bezpłatnie. Zapewniają one powszechnie znane i przyjazne dla użytkownika funkcje przeglądania.

Udostępnianie plików KML

Nieskompresowany plik .kml lub skompresowany plik .kmz można dodać jako element. Możesz też dodać plik KML jako element przy użyciu odnośnika URL pliku .kml lub .kmz z Internetu.

Po dodaniu pliku KML jako elementu możesz go udostępnić. Gdy inni użytkownicy uzyskają dostęp do pliku KML, będą mogli otworzyć go za pomocą przeglądarki Map Viewer lub Map Viewer Classic albo pobrać go na komputer.

Dodawanie warstwy KML do mapy

Jeśli znasz lokalizację konkretnego dokumentu KML w sieci i chcesz go włączyć do swojej mapy, możesz go dodać jako warstwę z Internetu w przeglądarce Map Viewer lub Map Viewer Classic.

Uwagi dotyczące korzystania z plików KML podczas tworzenia mapy

Pierwotnie format KML został utworzony do wyświetlania obiektów w trójwymiarowych przeglądarkach Ziemi takich jak ArcGIS Earth. Obecnie format ten jest obsługiwany przez wiele dwuwymiarowych klienckich przeglądarek internetowych, między innymi przeglądarkę map Map Viewer i przeglądarkę map Map Viewer Classic. Format KML posiada pewne funkcje, które nie działają na ekranach dwuwymiarowych oraz pewne ograniczenia obsługi przez klienckie przeglądarki internetowe.

Obsługiwane funkcje

Przeglądarka map Map Viewer i przeglądarka map Map Viewer Classic obsługują podzbiór elementów i funkcji KML. Poniższa lista będzie poszerzana w wyniku prowadzonych prac firmy Esri nad rozwojem obsługi plików w formacie KML:

 • Znaczniki
 • Łącza sieciowe do dynamicznego importowania danych
 • Obrazy udrapowane na powierzchni
 • Foldery
 • Polilinie i poligony
 • Style polilinii i poligonów, łącznie z kolorystyką, wypełnieniem i przezroczystością
 • Drukowanie warstwy KML
 • Ikony
 • Opisowy obiekt HTML
 • KMZ (skompresowany plik KML zawierający załączone obrazy)
 • Osadzanie warstwy KML w witrynie internetowej
 • ExtendedData w opisach podręcznych
 • Łącza sieciowe z parametrami odświeżania
 • Ikony KML z węzłami hotSpot

Ograniczenia

Bieżące ograniczenia w korzystaniu z warstw KML w przeglądarkach map Map Viewer i Map Viewer Classic są następujące:

 • Następujące elementy nie wyświetlają się na mapie: zregionalizowane KML, parametry wyświetlania i parametry czasowe odświeżania, regiony zawarte w łączach sieciowych i obrazy udrapowane.
 • Obrazy udrapowane na powierzchni i łącza sieciowe bez właściwości odświeżania nie są drukowane.
 • Obrazy udrapowane dużych powierzchni mogą wydawać się zniekształcone.
 • Domyślne opóźnienie pamięci podręcznej w przypadku wyświetlania aktualizacji warstwy KML wynosi 30 minut. Jeśli warstwa zawiera parametry odświeżania poniżej 30 minut, uwzględniany jest interwał odświeżania. Minimalna wartość odświeżania to 30 sekund.
 • Warstwy KML nie mogą być używane jako mapy bazowe.
 • W przypadku warstw KML zakres widoczności można skonfigurować w przeglądarce map Map Viewer, ale nie można go skonfigurować w przeglądarce map Map Viewer Classic.
 • Nie ma możliwości zmiany kolejności wyświetlania warstw KML w zasobach mapy.
 • Wewnętrzne warstwy KML nie są obsługiwane.
 • Konfiguracja okien podręcznych warstw KML nie jest obsługiwana. Wszystkie dane o obiekcie w warstwie są automatycznie wyświetlane w oknie podręcznym; nie ma możliwości ich konfiguracji lub wyłączenia.
 • Style wstawiane nie są obsługiwane podczas wyświetlania okien podręcznych w warstwach KML.
 • Nie ma możliwości dodania do map warstw KML o większym rozmiarze niż 10 MB.