Wyświetlanie okien podręcznych (Map Viewer Classic)

Notatka:

Ten temat zawiera informacje związane z przeglądarką Map Viewer Classic. Teraz dostępna jest rozszerzona przeglądarka map. Otwórz przeglądarkę Map Viewer za pomocą aplikacji App Launcher, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją pomocy przeglądarki Map Viewer.

Okna podręczne zapewniają dostęp do informacji dotyczących każdej z warstw obiektowych na mapie, takich jak szlaki turystyczne, wartości gruntów lub wskaźniki bezrobocia. Wyświetlane są w nich obrazy i wykresy, mogą zawierać także łącza do zewnętrznych stron internetowych. Gdy na przykład klikniesz poniższą mapę, zostanie wyświetlone okno podręczne z diagramami przedstawiającymi najpopularniejsze możliwości dojazdu do pracy alternatywne względem jazdy samochodem.

View in Map Viewer Classic

Domyślny widok okien podręcznych w przypadku warstwy – jeżeli właściciel warstwy nie skonfigurował tej opcji – to prosta lista atrybutów i wartości. Właściciel warstwy może zapisać nową konfigurację, dzięki czemu okna podręczne na Twojej mapie mogą wyglądać dobrze i nie wymagać Twojej interwencji.

Właściciel danej mapy może skonfigurować okna podręczne według własnego uznania. Autorzy map określają listę pól widocznych i ukrytych oraz sposób przedstawiania tych informacji. Mogą na przykład wyświetlić prostą listę atrybutów lub udostępnić bogate środowisko interaktywne, używając tekstu sformatowanego przez użytkownika, diagramów, obrazów i innych elementów.

Informacje wyświetlane w oknach podręcznych pochodzą z trzech głównych typów warstw obiektowych: notatek na mapie, warstw internetowych oraz danych zaimportowanych z pliku.

Więcej informacji o projektowaniu i konfigurowaniu okien podręcznych zawiera temat Konfigurowanie okien podręcznych.