Wyszukiwanie lokalizacji i obiektów na mapach (Map Viewer Classic)

Notatka:

Ten temat zawiera informacje związane z przeglądarką Map Viewer Classic. Teraz dostępna jest rozszerzona przeglądarka map. Otwórz przeglądarkę Map Viewer za pomocą aplikacji App Launcher, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją pomocy przeglądarki Map Viewer.

Jednym ze sposobów odnajdywania lokalizacji lub danych na mapie jest ich wyszukiwanie. Możesz przesuwać widok, powiększać go lub odczytywać szczegóły w oknach podręcznych, dopóki nie znajdziesz tego, czego szukasz, ale częste używanie narzędzia wyszukiwania jest rozwiązaniem szybszym i bardziej precyzyjnym. Aby na przykład odnaleźć konkretny kanał burzowy, którego uszkodzenie ostatnio zgłoszono i do jego zlokalizowania używana była tylko mapa, należy powiększyć obraz do obszaru, w którym ten kanał burzowy może się znajdować, i przejrzeć szczegóły każdego kanału burzowego, dopóki nie zostanie znaleziony ten właściwy. Zamiast tego możesz użyć narzędzia wyszukiwania, aby zlokalizować kanał za pomocą jego identyfikatora. Wyszukując lokalizacje, możesz podawać adresy, nazwy miejscowości, punkty zainteresowania, skrzyżowania ulic oraz współrzędne w postaci długości i szerokości geograficznej.

W przeglądarce Map Viewer Classic i w wielu konfigurowalnych aplikacjach znajduje się zintegrowana funkcja wyszukiwania, która zarówno wyświetla zasoby, jak i pokazuje sugestie, dzięki czemu proces wyszukiwania jest łatwy i pozwala uzyskać prawidłowe rezultaty. Zintegrowana funkcja wyszukiwania domyślnie wyświetla dostępne zasoby na mapie. Zasobami tymi mogą być lokalizatory, które zostały skonfigurowane przez instytucję oraz warstwy możliwe do wyszukiwania na mapie. Możesz także wybrać opcję wyszukiwania w obrębie jednego zasobu, na przykład tylko na warstwie z kanałami burzowymi.

Mapa zostanie automatycznie powiększona do wyniku, a w danej lokalizacji wyświetlone zostanie okno podręczne. W oknie podręcznym znajduje się opcja dodania wyniku do notatek mapy.

Korzystanie z narzędzia wyszukiwania w celu odnajdywania lokalizacji i obiektów

Aby użyć funkcji wyszukiwania do znalezienia lokalizacji i obiektów, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz przeglądarkę Map Viewer Classic lub aplikację konfigurowalną ze zintegrowanym widżetem wyszukiwania.
 2. W polu wyszukiwania wpisz słowa kluczowe. Słowami kluczowymi mogą być adresy, skrzyżowania ulic, nazwy miejsc, punkty zainteresowania, współrzędne w postaci długości i szerokości geograficznej, identyfikatory obiektów itd.
  Notatka:

  Podczas wpisywania wyświetlać się będą podobne wcześniejsze wyszukiwania lub sugestie wyszukiwania oparte na podobnych słowach. Wyświetlane są sugestie dotyczące obiektów hostowanych warstw obiektowych, adresów domów, skrzyżowań ulic, punktów zainteresowania posortowanych według nazwy lub typu (na przykład Szpital Riverside lub szpital), nazw miejsc (na przykład miejscowość, powiat, województwo itd.) oraz kodów pocztowych. Lokalizatory mogą mieć włączoną funkcję sugestii, ale nie muszą.

 3. Jeśli obok pola wyszukiwania wyświetlana jest strzałka, możesz przeszukiwać wiele zasobów. Te zasoby mogą obejmować lokalizatory skonfigurowane przez instytucję oraz warstwy skonfigurowane przez autora jako możliwe do wyszukiwania w celu znalezienia obiektów na mapie. Aby przeprowadzić wyszukiwanie w jednym z tych dostępnych zasobów, kliknij strzałkę i wybierz pożądaną opcję. Domyślnie przeszukiwane są wszystkie dostępne zasoby.

  Mapa zostanie automatycznie powiększona do wyniku o najwyższej trafności, a w danej lokalizacji wyświetlone zostanie okno podręczne.

 4. Jeśli wyświetlona lokalizacja nie jest tą, której szukasz, kliknij łącze Pokaż więcej wyników znajdujące się w oknie podręcznym i wybierz inny wynik z listy.

Dodanie wyniku wyszukiwania do warstwy notatek mapy

Aby wyszukać lokalizację lub obiekt i dodać wynik do nowej lub istniejącej warstwy notatek mapy w swojej mapie, możesz użyć przeglądarki Map Viewer Classic. Ta warstwa działa tak samo, jak wszystkie pozostałe warstwy notatek map na mapie. Aby dokonać różnych konfiguracji itp., możesz skonfigurować właściwości, takie jak styl i okna podręczne, wykonać kopię warstwy. Jeśli masz uprawnienia do tworzenia zawartości, możesz zapisać warstwę w celu użycia jej na innych mapach i zachować warstwę wraz z mapą.

 1. Aby odszukać lokalizację lub obiekt na mapie, użyj funkcji wyszukiwania.
 2. Po uzyskaniu oczekiwanego rezultatu kliknij Dodaj do notatek mapy. Wynik zostanie dodany do nowej warstwy notatek mapy.
  • Jeśli Twoja mapa nie zawiera żadnych warstw notatek mapy, wynik zostanie automatycznie dodany do nowej warstwy.
  • Jeśli mapa zawiera już co najmniej jedną warstwę notatek mapy, możesz wybrać, do której z istniejących warstw zostanie dodany wynik lub dodać go do nowej warstwy notatek mapy.
 3. Aby dodać dodatkowe wyniki, przeprowadź nowe wyszukiwanie i dodaj wynik do mapy, czy to jako nową warstwę mapy czy jako część istniejącej.
 4. Aby zachować warstwę wraz z mapą, kliknij opcję Zapisz w górnej części przeglądarki Map Viewer Classic. Aby przeprowadzić tę operację, musisz mieć uprawnienia do tworzenia zawartości.