Wyświetlanie legendy (Map Viewer Classic)

Notatka:

Ten temat zawiera informacje związane z przeglądarką Map Viewer Classic. Teraz dostępna jest rozszerzona przeglądarka map. Otwórz przeglądarkę Map Viewer za pomocą aplikacji App Launcher, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją pomocy przeglądarki Map Viewer.

Na legendzie wyświetlane są informacje o znaczeniu symboli, kolorów i stylów używanych do prezentacji danych geograficznych na mapie. Legenda składa się z elementów symboli na mapie wraz z etykietami zawierającymi opis. Legendy mają elementy pokazujące przykłady symboli na mapie. Często elementy legendy wyrażone są punktami, liniami prostymi, prostokątami lub skalami barw odpowiadającymi symbolom na mapie. Autor warstwy może dostosować elementy legendy, na przykład pewne obszary są reprezentowane przez elementy innego kształtu lub rzeki są rysowane raczej za pomocą krzywych, a nie linii prostych.

Aby wyświetlić legendę mapy, wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz mapę, której legendę chcesz wyświetlić w przeglądarce Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Legenda Legenda.

  Legenda zostanie otwarta z boku panelu i będzie zawierać informacje o każdej warstwie widocznej przy skali bieżącej mapy lub zakresie czasu. Nie wszystkie warstwy zawierają informacje legendy.

Ukrywanie warstwy w legendzie

Czasem nie chcesz, aby któraś z warstw pojawiała się w legendzie. Na przykład, gdy mapa dotyczy stopy bezrobocia w danym kraju, w legendzie powinny znajdować się symbole związane z zatrudnieniem, a niekoniecznie symbole dotyczące ulic lub inne dane znajdujące się na mapie. Jeśli jesteś właścicielem warstwy, możesz zapisać właściwość legendy razem z elementem, tak aby warstwa była domyślnie ukryta w legendzie mapy.

 1. Otwórz mapę, na której chcesz ukryć warstwę w legendzie.
 2. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy, którą chcesz ukryć w legendzie, kliknij Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij Ukryj w legendzie.
 4. Jeśli chcesz, aby przedtem ukryta warstwa wyświetlała się w legendzie, przejdź do tej warstwy, kliknij Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij opcję Pokaż w legendzie.
 5. Jeśli jesteś właścicielem warstwy i chcesz domyślnie ukryć warstwę w legendzie mapy, kliknij przycisk Zapisz warstwę.

Wyświetlanie i ukrywanie legendy w panelu Zasoby

Jeśli dana warstwa zawiera legendę, można ją zobaczyć w panelu Zasoby pod nazwą warstwy. Jeśli chcesz, możesz ją ukryć.

 1. Otwórz mapę z warstwą, która zawiera legendę.
 2. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zasoby.

  Domyślnie legenda jest wyświetlana pod nazwą warstwy.

 3. Aby ukryć legendę w panelu Zasoby, kliknij przycisk Ukryj legendę Ukryj legendę.
 4. Aby wyświetlić legendę w panelu Zasoby, kliknij przycisk Pokaż legendę Pokaż legendę.

Kwestie do rozważenia podczas wyświetlania legendy

 • Mapy bazowe, warstwy rastrowe mapy, warstwy notatek mapy i warstwy niedostępne z zewnątrz nie zawierają informacji legendy.
 • Legendy warstw mapy mogą nie być zgodne z legendą w przeglądarce Map Viewer Classic. Taka sytuacja zazwyczaj ma miejsce, gdy legenda w przeglądarce Map Viewer Classic nie jest zsynchronizowana z symbolami w warstwie. Na przykład, autor warstwy zmienił symbole w usłudze, ale przeglądarka Map Viewer Classic nadal wyświetla stare symbole. W przeglądarce Map Viewer Classic najnowsza legenda jest wyświetlana dopiero po 30 minutach. Autorzy warstw powinni wyczyścić pamięć podręczną REST usługi mapowej, aby zobaczyć aktualizacje legendy w przeglądarce Map Viewer Classic. Autor warstwy może wywołać aktualizację legendy, zmieniając warstwy na przykład poprzez zmianę nazwy warstwy lub ich kolejności.