Aktualizuj styl warstwy kafli wektorowych

Notatka:

Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w przeglądarce map Map Viewer Classic. Będzie ona dostępna w przyszłej wersji przeglądarki map Map Viewer.

Jeśli dysponujesz uprawnieniami do tworzenia zasobów, możesz dostosować styl dowolnej warstwy kafli wektorowych, w tym wektorowych map bazowych, w przeglądarce map Map Viewer Classic. Pozwala to udostępnić ten sam styl na innych mapach bez konieczności jego ponownego definiowania na każdej mapie, zapisywania kopii warstwy, pobierania pliku stylu warstwy ze strony elementu warstwy, zmieniania stylu i aktualizowania kopii hostowanej warstwy kafli wektorowych w celu użycia nowego stylu.

Możesz na przykład zmienić styl wektorowej mapy bazowej firmy Esri, aby lepiej ją dostosować do wymagań dotyczących marki Twojej instytucji. Zmiany możesz wprowadzić w kolorach, wzorcach, ikonach i etykietach warstwy. Jeśli chcesz dostosować warstwę kafli wektorowych nienależącą do Ciebie, najpierw musisz zapisać kopię tej warstwy jako element, a następnie wprowadzić zmiany w stylu tej skopiowanej warstwy.

Notatka:

Kopia hostowanej warstwy kafli wektorowych nadal odwołuje się do oryginalnych kafli wektorowych. Jeśli właściciel hostowanej warstwy kafli wektorowych usunie warstwę lub przestanie ją udostępniać, nie będziesz mieć już dostępu do tych danych. Podobnie będzie w sytuacji, gdy właściciel hostowanej warstwy kafli wektorowych zastąpi zawartość warstwy warstwą, która nie zawiera nowego stylu, styl zdefiniowany na Twojej kopii może przestać działać.

Wykonaj poniższe czynności, aby zaktualizować styl warstwy kafli wektorowych za pomocą przycisku Zmień styl w przeglądarce map Map Viewer Classic.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w usłudze ArcGIS Online i masz uprawnienia do tworzenia zasobów.
 2. W przeglądarce map Map Viewer Classic dodaj warstwę kafli wektorowych mającą styl, który chcesz zaktualizować.
 3. Jeśli to konieczne, kliknij pozycję Szczegóły, a następnie Zasoby.
 4. Pod dodaną warstwą kliknij opcję Zmień styl Zmień styl.
 5. Utwórz styl w następujący sposób:
  1. W oknie Zapisz styl jako podaj tytuł, znaczniki, podsumowanie i lokalizację folderu dla Twojej nowej warstwy.
  2. Kliknij przycisk Zapisz styl.

   W Twoich zasobach zostanie utworzony element warstwy zawierający nowy styl. Ten element warstwy odwołuje się do danych hostowanej warstwy kafli wektorowych; dane nie są kopiowane ani powielane.

 6. Wprowadź zmiany w oknie Zmień styl. Więcej informacji zawiera dokumentacja aplikacji ArcGIS Vector Tile Style Editor.
 7. Po zakończeniu kliknij opcję Zapisz styl i zamknij.

  Zmiany stylu zostaną wyświetlone na mapie i automatycznie zapisane z Twoją warstwą. Tego nowego elementu warstwy można używać zawsze, gdy należy zastosować ten styl do warstwy kafli wektorowych.

  Notatka:

  Styl warstwy kafli wektorowych można zmienić ręcznie za pomocą działania Edytuj kod JSON, a następnie można zastosować zmiany, klikając opcję Aktualizuj. Można też zapisać kopię warstwy, pobrać powiązany plik stylu (root.json) ze strony elementu danej warstwy, zmodyfikować ten plik za pomocą edytora JSON i zaktualizować swoją kopię warstwy kafli wektorowych z użyciem nowego stylu. Informacje na temat ręcznej zmiany stylu warstw kafli wektorowych zawiera Opis stylu Mapbox GL i Specyfikacja kafli wektorowych Mapbox.