Organizowanie warstw (Map Viewer Classic)

Notatka:

Ten temat zawiera informacje związane z przeglądarką Map Viewer Classic. Teraz dostępna jest rozszerzona przeglądarka map. Otwórz przeglądarkę Map Viewer za pomocą aplikacji App Launcher, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją pomocy przeglądarki Map Viewer.

Możesz zmienić nazwę, usunąć i zmienić kolejność warstw na mapie.

Notatka:

Jeżeli nie masz uprawnień do tworzenia zawartości, nadal możesz organizować warstwy i przeglądać dane po kliknięciu przycisku Modyfikuj mapę.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym i masz uprawnienia do tworzenia zawartości.
 2. Otwórz przeglądarkę map Map Viewer Classic, kliknij przycisk Szczegóły i kliknij opcję Zasoby.
 3. Organizuj warstwy w dowolny z poniższych sposobów:
  • Aby zmienić nazwę warstwy, przejdź do warstwy obiektowej, kliknij Więcej opcji Więcej opcji, kliknij Zmień nazwę, wpisz nową nazwę warstwy i kliknij przycisk OK.
  • Aby usunąć warstwę, przejdź do warstwy obiektowej, kliknij Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij Usuń.
  • Aby zmienić kolejność warstw na mapie, przejdź do warstwy obiektowej, kliknij Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij Przesuń w górą lub Przesuń w dół. Aby przestawić warstwę, można ją także kliknąć i przeciągnąć. Ikony wskazują, czy upuszczenie warstwy w danym miejscu zawartości mapy jest możliwe, czy też trzeba wybrać inne miejsce.
   Notatka:

   Warstwy są zawsze wyświetlane na mapie bazowej, a warstwy obiektowe są zawsze wyświetlane na mapach skupień i warstwach kafli (mapa, zobrazowanie i kafle). Zależnie od typów warstw znajdujących się na mapie przenoszenie ich wszystkich w górę lub w dół może nie być możliwe. Na przykład, jeśli istnieje jedna warstwa mapy i trzy warstwy obiektowe, można zmienić kolejność warstw obiektowych, ale nie można przesunąć warstwy mapy na górę. Nie można zmienić kolejności warstwy KML ani mapy bazowej.

 4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany na mapie.