GeoRSS

GeoRSS to aktualizowane na bieżąco źródło internetowe zawierające obiekty i lokalizacje geograficzne. Na przykład danymi GeoRSS na temat bieżących wypadków pojazdów w swojej okolicy może rozporządzać wydział transportu. Źródło można dodać w formie warstwy mapy. Będzie ono wtedy wyświetlane w postaci symboli punktowych z oknami podręcznymi. Przy każdorazowym otwarciu lub odświeżeniu mapy można sprawdzić najnowsze dane ze źródła GeoRSS.

Zapoznaj się z przykładem

Obsługiwane formaty

Przeglądarki map Map Viewer i Map Viewer Classic spełniają otwarte standardy, takie jak OGC Community Standard for GeoRSS kodowania GeoRSS — Simple oraz GML.

  • GeoRSS-Simple — obsługuje punkty, linie, prostokąty, poligony i okręgi
  • GeoRSS GML — obsługuje punkty, linie, prostokąty i poligony

Obydwa formaty są zgodne ze standardami Atom 1.0 i RSS 2.0.

Wyświetlanie warstw GeoRSS na mapie

  • Do mapy można dodawać warstwy GeoRSS o maksymalnej wielkości 10 MB.
  • Dane GeoRSS mogą zawierać trzy warstwy, po jednej dla punktów, linii i poligonów. Jeżeli dane GeoRSS składają się z wielu warstw, na mapie widnieją jako jedna warstwa.
  • Możesz także zmienić pojedyncze symbole znajdujące się w warstwach GeoRSS złożonych z jednej warstwy.
  • Nie ma możliwości konfiguracji okien podręcznych.