Warstwy kafli

Warstwy kafli są użyteczne, kiedy trzeba udostępnić mapę lub warstwę w Internecie na potrzeby wizualizacji relatywnie statycznych danych.

Mapy bazowe udostępniane przez usługę ArcGIS Online to warstwy kafli dające natychmiastowy kontekst geograficzny warstwom operacyjnym. Użytkownik może na przykład dodać mapę bazową z kaflami ulic do swojej mapy w celu utworzenia wizualnego odwołania do znaków drogowych w warstwie obiektowej, która również jest na mapie. Mapy bazowe dołączone do usługi ArcGIS Online zostały zaprojektowane na potrzeby uzyskiwania szybkiego i prostego dostępu do map internetowych, aplikacji internetowych, systemu ArcGIS i prawie każdej aplikacji do tworzenia map.

Warstwy kafli mają różne formaty w zależności od oryginalnego źródła danych. Warstwy kafli mogą być przechowywane jako wstępnie renderowane kafle rastrowe lub kafle wektorowe. Zarówno kafle rastrowe, jak i wektorowe zostały zaprojektowane, aby zapewnić dużą wydajność i skalowalność dostarczania danych mapy na potrzeby wizualizacji.

Warstwa kafli rastrowych

Warstwa kafli rastrowych składa się z buforowanych w pamięci podręcznej kafli rastrowych, nazywanych także pamięcią podręczną kafli mapy. Są one dostarczane do aplikacji klienckich w postaci plików obrazów (na przykład w formacie JPG lub PNG), które zostały wstępnie wyrenderowane i zapisane w usłudze ArcGIS Online. Kafle są wyświetlane statycznie przez aplikację kliencką. Warstwy kafli rastrowych są najbardziej odpowiednie dla map bazowych, które zapewniają mapom kontekst geograficzny, na przykład na potrzeby zobrazowania (mapa bazowa Zobrazowanie świata), lub map opartych na funkcjach, takich jak mapy bazowe Topograficzna, National Geographic, Oceany i inne. Warstwy kafli rastrowych mogą się również składać ze statycznych warstw operacyjnych, takich jak mapy tematyczne danych.

Kafle w pamięci podręcznej można szybko przesyłać przez Internet. Są one też powszechnie rozpoznawane przez większość popularnych aplikacji do tworzenia map. Dzięki temu są one zgodne nie tylko z systemem ArcGIS i aplikacjami internetowymi utworzonymi za pomocą interfejsu ArcGIS API, ale również z aplikacjami innych firm, które korzystają z protokołów OGC, na przykład WMTS. Warstwy kafli rastrowych oferują następujące możliwości:

 • Prawidłowe działanie w wielu aplikacjach i na wielu urządzeniach (internetowe, komputerowe i mobilne), w tym w aplikacjach komputerowych, takich jak ArcMap oraz w starszych wersjach przeglądarek internetowych.
 • Udostępnianie wysokiej klasy możliwości kartograficznych, takich jak zaawansowane umieszczanie etykiet i symbolizacja.
 • Obsługa skompresowanych, trójpasmowych zobrazowań i danych wysokościowych.
 • Można je drukować z poziomu aplikacji do tworzenia map internetowych.

Tworzenie warstwy kafli rastrowych

W poniższych sekcjach opisano metody tworzenia warstwy kafli rastrowych w usłudze ArcGIS Online.

Z pliku definicji usługi

Plik definicji usługi (.sd) to archiwum danych źródłowych lub odniesienia do danych źródłowych, które są potrzebne do wygenerowania pamięci podręcznej.

Za pomocą pliku definicji usługi można opublikować hostowaną warstwę kafli, gdy planowane jest wygenerowanie pamięci podręcznej warstwy w usłudze ArcGIS Online. Dane źródłowe są kopiowane do usługi ArcGIS Online, dzięki czemu można wygenerować zapisane w pamięci podręcznej kafle dla żądanych poziomów skali w usłudze ArcGIS Online, kiedy są potrzebne.

Gdy hostowana warstwa kafli zostanie opublikowana, modyfikacje danych źródłowych nie mogą być używane do aktualizowania warstwy kafli.

Podczas publikowania hostowanej warstwy kafli z pliku definicji usługi dostępne są następujące funkcje:

 • Utwórz kafle — można dostosować zakres widoczności i utworzyć pamięci podręczne kafli dla podanych zasięgów.
 • Zakres widoczności — możliwe jest modyfikowanie zasięgu i skal, przy których warstwa kafli jest wyświetlana.
 • Aktualizowanie zasobów — możliwe jest zastąpienie zasobów warstwy kafli zasobami z innej warstwy.

Instrukcje publikowania z pliku definicji usługi można znaleźć w sekcji Publikowanie hostowanych warstw kafli z plików.

Z pakietu kafli

Pakiet kafli to archiwum kafli zapisanych w pamięci podręcznej wygenerowane lokalnie.

Notatka:

Ta procedura wykonywania zadań może być czasochłonna w przypadku dużych pakietów, ponieważ zawartość kafli jest przekazywana do usługi ArcGIS Online.

Pamięć podręczna już istnieje, dlatego nie ma potrzeby tworzenia kafli po opublikowaniu z pakietu kafli.

Podczas publikowania hostowanej warstwy kafli z pakietu kafli dostępne są następujące funkcje:

 • Zakres widoczności — możliwe jest modyfikowanie zasięgu i skal, przy których warstwa kafli jest wyświetlana.
 • Aktualizowanie zasobów — możliwe jest zastąpienie zasobów warstwy kafli zasobami z innej warstwy.

Instrukcje publikowania z pakietu kafli można znaleźć w sekcji Publikowanie hostowanych warstw kafli z plików.

Z hostowanej warstwy obiektowej

Jeśli istnieje hostowana warstwa obiektowa, do której użytkownicy często uzyskują dostęp wyłącznie w celu jej wyświetlania, można opublikować hostowaną warstwę kafli z tej hostowanej warstwy obiektowej. Istnienie zapisanych w pamięci podręcznej kafli skraca czas wyświetlania w porównaniu do uzyskiwania dostępu do tych samych danych w hostowanej warstwie obiektowej.

W takim przypadku zaleca się opublikować hostowaną warstwę kafli wektorowych. Jeśli jednak nie można opublikować warstwy kafli wektorowych, można zamiast niej opublikować hostowaną warstwę kafli z warstwy obiektowej.

Podczas publikowania hostowanej warstwy kafli z hostowanej warstwy obiektowej lub widoku hostowanej warstwy obiektowej dostępne są następujące funkcje:

 • Utwórz kafle — można dostosować zakres widoczności i utworzyć pamięci podręczne kafli dla podanych zasięgów.
 • Zakres widoczności — możliwe jest modyfikowanie zasięgu i skal, przy których warstwa kafli jest wyświetlana.
 • Aktualizowanie zasobów — po zmodyfikowaniu obiektów w powiązanej hostowanej warstwie obiektowej należy odbudować kafle w warstwie kafli, by uwzględnić w niej zmiany w warstwie obiektowej.

Instrukcje można znaleźć w sekcji Publikowanie hostowanych kafli z hostowanych obiektów.

Warstwy kafli wektorowych

Warstwy kafli wektorowych udostępniają dane mapy w postaci plików wektorowych (na przykład w formacie PBF) i zawierają jedną lub większą liczbę warstw renderowanych w aplikacji klienckiej na podstawie stylu udostępnionego razem z warstwą. Kafle wektorowe zawierają podobne dane do tych, które można znaleźć w niektórych (ale nie wszystkich) dostępnych mapach bazowych kafli rastrowych, ale przechowują one wektorową reprezentację danych. Oznacza to, że obiekty geograficzne są reprezentowane jako punkty, linie i poligony w formacie obsługiwanym przez aplikację kliencką. Inaczej niż w przypadku statycznych warstw kafli rastrowych warstwy kafli wektorowych można dostosowywać do rozdzielczości urządzenia i zmieniać ich styl na potrzeby różnych zastosowań. Połączenie wydajności dostępu do kafli i wyświetlania wektorowego pozwala na dostosowanie kafli do dowolnej rozdzielczości ekranu, która może być różna na różnych urządzeniach.

W przeglądarce Map Viewer Classic można dostosowywać styl warstwy kafli wektorowych i zasobów mapy. Poniższe stwierdzenia mają także zastosowanie do warstw kafli wektorowych:

 • Można ich używać do generowania wielu różnych stylów map przy użyciu pojedynczego zestawu kafli wektorowych. Można dostosowywać warstwy kafli wektorowych bez konieczności ponownego generowania kafli. Można na przykład ukryć ich widoczność, zmienić symbole i czcionki lub zmienić języki etykiet.
 • Można je wyświetlać w wysokiej rozdzielczości (na przykład na urządzeniach z wyświetlaczem Retina) bez konieczności generowania oddzielnych wersji o wysokiej rozdzielczości. Kafle wektorowe można wyświetlać na dowolnym poziomie skalowania z wyraźną symbolizacją i etykietami w aplikacjach komputerowych, takich jak ArcGIS Pro.
 • Można je generować szybciej i z mniejszym zapotrzebowaniem na zasoby sprzętowe niż w przypadku porównywalnych kafli rastrowych. Zmniejsza to koszt generowania kafli.
 • Kafle wektorowe są mniejsze niż odpowiadające im kafle rastrowe z wyświetloną symbolizacją. Zmniejsza to nieznaczenie koszt przechowywania i udostępniania kafli.
 • Warstwy kafli wektorowych można odwzorowywać w różnych układach współrzędnych za pomocą aplikacji komputerowych, takich jak ArcGIS Pro, bez zniekształceń etykiet i innych symboli.
 • Podczas publikowania warstwy kafli wektorowych z aplikacji ArcGIS Pro (w wersji 2.8 lub nowszych) można jednocześnie opublikować powiązaną warstwę obiektową. Edytorzy mogą aktualizować dane w warstwie obiektowej i można przebudować pamięć podręczną kafli wektorowych, aby uwzględnić modyfikacje w warstwie kafli wektorowych.
 • Istnieje możliwość opublikowania warstwy kafli wektorowych z poziomu hostowanej warstwy obiektowej, edycji danych w hostowanej warstwie obiektowej oraz odbudowania pamięci podręcznej warstwy kafli wektorowych, aby uwzględnić zmiany w warstwie kafli wektorowych.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat warstw kafli wektorowych zapoznaj się z zawartością poniższej mapy narracyjnej ArcGIS StoryMaps:

Warstwy kafli wektorowych oferują najwyższą wydajność na nowszych urządzeniach i można je wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek komputerowych, w tym w przeglądarkach Google Chrome, Mozilla Firefox i Microsoft Edge. Warstwy kafli wektorowych można dodać do przeglądarki map Map Viewer, Map Viewer Classic lub przeglądarki scen Scene Viewer jako warstwy operacyjne lub mapy bazowe.

Wektorowe mapy bazowe zawierają wiele stylów, które można dostosowywać. Przejdź do grupy wektorowych map bazowych Esri, aby zapoznać się z przykładowymi stylami wektorowymi, a także dowiedzieć się, jak można zmienić wygląd mapy. Przykładowe style zawierają proste modyfikacje barw i bardziej złożone zmiany projektów obejmujące modyfikacje obiektów graficznych i czcionek. Wektorowe mapy bazowe są często aktualizowane. Także społeczność systemu GIS regularnie udostępnia nowe zasoby.

Dzięki aplikacji ArcGIS Pro 1.2 można udostępniać pakiet kafli wektorowych swojej instytucji i publikować przesłany pakiet kafli wektorowych jako warstwę hostowaną. Korzystając z aplikacji ArcGIS Pro 1.4 lub jej nowszej wersji, można publikować hostowaną warstwę kafli wektorowych z mapy w aplikacji ArcGIS Pro bezpośrednio w usłudze ArcGIS Online.

Kiedy tworzyć poszczególne typy warstw kafli

Zarówno warstwy kafli rastrowych, jak i warstwy kafli wektorowych, obsługują szeroką gamę zestawów symbolizacji i wyświetlają obiekty szybciej niż warstwy obiektowe czy warstwy map dynamicznych, ponieważ potrzebują tylko dostępu do pamięci podręcznych kafli, a nie do danych źródłowych. Jeśli potrzebujesz tej funkcji, opublikuj warstwę kafli. Jednak kiedy użyć warstwy kafli rastrowych, a kiedy użyć warstwy kafli wektorowych?

Głównym zadaniem warstw kafli rastrowych jest zapewnienie rastrowej mapy bazowej udostępniającej ważny kontekst dla warstw wektorowych na mapie. Na przykład drogi prezentowane na zobrazowaniu mogą mieć różną szerokość i pasy awaryjne, które umożliwiają wjazd i wyjazd pojazdów uprzywilejowanych, pozwalają na składowanie materiałów i sprzętu oraz zapewniają odmienne informacje ułatwiające podejmowanie decyzji. Dodatkowo mapy bazowe oparte ma obrazach ortofotomap, do których dostęp jest uzyskiwany jako do warstw kafli rastrowych, są często używane do sprawdzania nieaktualnych wektorowych warstw użytkowania gruntów. Kafle rastrowe mogą także udostępniać dane wysokościowe używane do opisywania terenu w scenach 3D.

Warstwy kafli wektorowych można skalować i odwzorowywać w różnych układach współrzędnych bez zniekształceń etykiet i innych symboli. Zajmują one mniej miejsca na dysku i zbudowanie ich pamięci podręcznych trwa krócej niż w przypadku warstw kafli rastrowych.

Podczas publikowania warstwy kafli wektorowych z aplikacji ArcGIS Pro można opublikować z nią jej powiązaną warstwę obiektową. Jeśli zachodzi potrzeba częstej aktualizacji danych wektorowych zawartych w warstwie kafli wektorowych (co godzinę, codziennie, co tydzień), należy z warstwą kafli wektorowych opublikować powiązaną warstwę obiektową. W ten sposób możesz wraz z pozostałymi edytującymi, którym również jest udostępniona ta warstwa obiektowa, edytować zawarte w niej dane. Następnie możesz okresowo odbudować pamięć podręczną warstwy kafli wektorowych, aby uwzględnić zmiany wprowadzone w warstwie obiektowej.

Jeśli te dane są aktualizowane rzadko lub nawet wcale, możesz opublikować tylko warstwę kafli wektorowych. Jeśli musisz zaktualizować zasoby tego typu warstwy kafli wektorowych, możesz zastąpić ją inną warstwą kafli wektorowych.