Warstwy kafli

Usługa ArcGIS Online zawiera liczne mapy bazowe udostępniające natychmiastowy kontekst geograficzny dla warstw operacyjnych. Mapy bazowe są przechowywane jako warstwy kafli zaprojektowane na potrzeby uzyskiwania szybkiego i prostego dostępu do map internetowych, aplikacji internetowych, systemu ArcGIS i prawie każdej aplikacji do tworzenia map. Użytkownik może na przykład dodać mapę bazową z kaflami ulic swojej okolicy w celu utworzenia wizualnego odwołania do znaków drogowych w warstwie obiektowej. Warstwy kafli są również użyteczne, kiedy trzeba udostępnić mapę lub warstwę w Internecie na potrzeby wizualizacji relatywnie statycznych danych.

Warstwy kafli mają różne formaty w zależności od oryginalnego źródła danych. Warstwy kafli można przechowywać jako wstępnie renderowane warstwy kafli mapy lub jako kafle wektorowe. Zarówno kafle rastrowe, jak i wektorowe zostały zaprojektowane, aby zapewnić dużą wydajność i skalowalność dostarczania danych mapy na potrzeby wizualizacji.

Warstwa kafli mapy

Warstwa kafli mapy składa się z buforowanych w pamięci podręcznej kafli rastrowych, nazywanych także pamięcią podręczną kafli mapy. Są one dostarczane do aplikacji klienckich jako mapy bazowe w postaci plików obrazów (na przykład plików w formacie JPG lub PNG), które zostały wstępnie renderowane i zapisane na serwerze. Są one wyświetlane przez klienta w sposób statyczny. Pamięci podręczne kafli mapy są najbardziej odpowiednie dla map bazowych, które zapewniają mapom kontekst geograficzny, na przykład na potrzeby zobrazowania (mapa bazowa Zobrazowanie świata), lub map opartych na funkcjach, takich jak mapy bazowe Topograficzna, National Geographic, Oceany i inne. Pamięci podręczne kafli mapy mogą się również składać ze statycznych warstw operacyjnych, takich jak mapy tematyczne danych.

Kafle w pamięci podręcznej można szybko przesyłać przez Internet. Są one też powszechnie rozpoznawane przez większość popularnych aplikacji do tworzenia map. Dzięki temu te mapy bazowe są zgodne nie tylko z systemem ArcGIS i aplikacjami internetowymi utworzonymi za pomocą interfejsu ArcGIS API, ale również z aplikacjami innych firm, które korzystają z protokołów OGC, na przykład WMTS. Inne zalety pamięci podręcznych kafli mapy to między innymi:

  • Prawidłowe działanie w wielu aplikacjach i na wielu urządzeniach (internetowe, komputerowe i mobilne), w tym w aplikacjach komputerowych, takich jak ArcMap oraz w starszych wersjach przeglądarek internetowych.
  • Udostępnianie wysokiej klasy możliwości kartograficznych, takich jak zaawansowane umieszczanie etykiet i symbolizacja.
  • Obsługa skompresowanych, trójpasmowych zobrazowań i danych wysokościowych.
  • Możliwość drukowania z poziomu aplikacji do tworzenia map internetowych.

Warstwy kafli wektorowych

Warstwy kafli wektorowych udostępniają dane mapy w postaci plików wektorowych (na przykład w formacie PBF) i zawierają jedną lub większą liczbę warstw renderowanych w aplikacji klienckiej na podstawie stylu udostępnionego razem z warstwą. Kafle wektorowe zawierają podobne dane do tych, które można znaleźć w niektórych (ale nie wszystkich) dostępnych mapach bazowych warstwy kafli mapy, ale przechowują one wektorową reprezentację danych. Oznacza to, że obiekty geograficzne są reprezentowane jako punkty, linie i poligony w formacie obsługiwanym przez aplikację kliencką. Inaczej niż w przypadku statycznych pamięci podręcznych kafli mapy, warstwy kafli wektorowych można dostosowywać do rozdzielczości urządzenia i zmieniać ich styl na potrzeby różnych zastosowań. Połączenie wydajności dostępu do kafli i wyświetlania wektorowego pozwala na dostosowanie kafli do dowolnej rozdzielczości ekranu, która może być różna na różnych urządzeniach.

W przeglądarce Map Viewer Classic można dostosowywać styl warstwy kafli wektorowych i zasobów mapy. Inne zalety warstw kafli wektorowych to między innymi:

  • Warstw kafli wektorowych można używać do generowania wielu różnych stylów map przy użyciu pojedynczego zestawu kafli wektorowych. Możliwość dostosowania warstw kafli wektorowych bez konieczności ponownego generowania kafli. Można na przykład ukryć ich widoczność, zmienić symbole i czcionki, zmienić języki etykiet itd.
  • Świetnie wyglądają na ekranach o wysokiej rozdzielczości (na przykład na urządzeniach z wyświetlaczem Retina) bez konieczności generowania oddzielnych wersji o wysokiej rozdzielczości. Kafle wektorowe można wyświetlać na dowolnym poziomie skalowania z wyraźną symbolizacją i etykietami w aplikacjach komputerowych, takich jak ArcGIS Pro.
  • Można je szybko generować z mniejszym zapotrzebowaniem na zasoby sprzętowe niż w przypadku porównywalnych warstw kafli mapy. Zmniejsza to koszt generowania kafli.
  • Kafle wektorowe są mniejsze niż odpowiadające im warstwy kafli mapy z wyświetloną symbolizacją. Zmniejsza to nieznaczenie koszt przechowywania i udostępniania kafli.
  • Warstwy kafli wektorowych można odwzorowywać w różnych układach współrzędnych za pomocą aplikacji komputerowych, takich jak ArcGIS Pro, bez zniekształceń etykiet i innych symboli.
  • Istnieje możliwość opublikowania warstwy kafli wektorowych z poziomu hostowanej warstwy obiektowej, edycji danych w hostowanej warstwie obiektowej oraz odbudowania pamięci podręcznej warstwy kafli wektorowych, aby uwzględnić zmiany w warstwie kafli wektorowych.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat warstw kafli wektorowych zapoznaj się z zawartością poniższej mapy narracyjnej ArcGIS StoryMaps:

Warstwy kafli wektorowych oferują najwyższą wydajność na nowszych urządzeniach i można je wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek komputerowych, w tym w przeglądarkach Google Chrome, Mozilla Firefox i Microsoft Edge. Warstwy kafli wektorowych można dodać do przeglądarki map Map Viewer, Map Viewer Classic lub przeglądarki scen Scene Viewer jako warstwy operacyjne lub mapy bazowe.

Wektorowe mapy bazowe zawierają wiele stylów, które można dostosowywać. Przejdź do grupy wektorowych map bazowych Esri, aby zapoznać się z przykładowymi stylami wektorowymi, a także dowiedzieć się, jak można zmienić wygląd mapy. Przykładowe style zawierają proste modyfikacje barw i bardziej złożone zmiany projektów obejmujące modyfikacje obiektów graficznych i czcionek. Wektorowe mapy bazowe są często aktualizowane. Także społeczność systemu GIS regularnie udostępnia nowe zasoby.

Dzięki aplikacji ArcGIS Pro 1.2 można udostępniać pakiet kafli wektorowych swojej instytucji i publikować przesłany pakiet kafli wektorowych jako warstwę hostowaną. Korzystając z aplikacji ArcGIS Pro 1.4 lub jej nowszej wersji, można publikować hostowaną warstwę kafli wektorowych z mapy w aplikacji ArcGIS Pro bezpośrednio w usłudze ArcGIS Online.

Kiedy tworzyć poszczególne typy warstw kafli

Zarówno warstwy kafli mapy, jak i warstwy kafli wektorowych, obsługują szeroką gamę zestawów symbolizacji i wyświetlają obiekty szybciej niż warstwy obiektowe czy warstwy map dynamicznych, ponieważ potrzebują tylko dostępu do pamięci podręcznych kafli, a nie do danych źródłowych. Jeśli potrzebujesz tej funkcji, opublikuj warstwę kafli. Jednak kiedy użyć warstwy kafli mapy, a kiedy użyć warstwy kafli wektorowych?

Głównym zadaniem warstw kafli mapy jest zapewnienie rastrowej mapy bazowej udostępniającej ważny kontekst dla warstw wektorowych na mapie. Na przykład drogi prezentowane na zobrazowaniu mogą mieć różną szerokość i pasy awaryjne, które umożliwiają wjazd i wyjazd pojazdów uprzywilejowanych, pozwalają na składowanie materiałów i sprzętu oraz zapewniają odmienne informacje ułatwiające podejmowanie decyzji. Dodatkowo mapy bazowe oparte ma obrazach ortofotomap, do których dostęp jest uzyskiwany jako do warstw kafli mapy, są często używane do sprawdzania nieaktualnych wektorowych warstw Landbase. Kafle mapy mogą także udostępniać dane wysokościowe używane do opisywania terenu w scenach 3D.

Warstwy kafli wektorowych można skalować i odwzorowywać w różnych układach współrzędnych bez zniekształceń etykiet i innych symboli. Zajmują one mniej miejsca na dysku i zbudowanie ich pamięci podręcznych trwa krócej niż w przypadku warstw kafli mapy.

Podczas publikowania warstwy kafli wektorowych z aplikacji ArcGIS Pro można opublikować z nią jej powiązaną warstwę obiektową. Jeśli zachodzi potrzeba częstej aktualizacji danych wektorowych zawartych w warstwie kafli wektorowych (co godzinę, codziennie, co tydzień), należy z warstwą kafli wektorowych opublikować powiązaną warstwę obiektową. W ten sposób możesz wraz z pozostałymi edytującymi, którym również jest udostępniona ta warstwa obiektowa, edytować zawarte w niej dane. Następnie możesz okresowo odbudować pamięć podręczną warstwy kafli wektorowych, aby uwzględnić zmiany wprowadzone w warstwie obiektowej.

Jeśli te dane są aktualizowane rzadko lub nawet wcale, możesz opublikować po prostu warstwę kafli wektorowych. Jeśli musisz zaktualizować zasoby tego typu warstwy kafli wektorowych, możesz zastąpić ją inną warstwą kafli wektorowych.