Konfiguracja zakresu widoczności (Map Viewer Classic)

Notatka:

Ten temat zawiera informacje związane z przeglądarką Map Viewer Classic. Teraz dostępna jest rozszerzona przeglądarka map. Otwórz przeglądarkę Map Viewer za pomocą aplikacji App Launcher, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją pomocy przeglądarki Map Viewer.

Mapy w wielu skalach umożliwiają wyświetlanie danych geograficznych z zastosowaniem wielu różnych skal (poziomów powiększenia) — od pojedynczych budynków do całej kuli ziemskiej. Określanie poziomu powiększenia zawartości jest nazywane konfiguracją zakresu widoczności. Większości danych nie trzeba wyświetlać na wszystkich poziomach powiększenia, dlatego też należy zatwierdzić lub, jeśli to wymagane, zmienić zakres widoczności.

Jeśli użytkownik dodaje dane do mapy z zastosowanym wstępnie zdefiniowanym zakresem widoczności, będzie on wykorzystywany w zakresie widoczności. Jeśli jednak dane nie zawierają wstępnie zdefiniowanego zakresu widoczności lub jeśli użytkownik chce zaktualizować zakres widoczności warstwy, zakres można skonfigurować ręcznie lub za pomocą opcji Zasugeruj i w ten sposób w przeglądarce map Map Viewer Classic można automatycznie obliczyć odpowiedni zakres skal. Podczas powiększania i pomniejszania mapy różne warstwy będą włączane i wyłączane, zależnie od ich sugerowanych zakresów widoczności. Mapa może zawierać wiele warstw zawierających własne zakresy widoczności. Opcjonalnie te ustawienia można zastąpić i użyć innego zakresu widoczności.

Wskazówka:

Jeśli warstwa nie zawiera się w zakresie, jej nazwa w zawartości i legendzie jest wyświetlana za pomocą jaśniejszej szarej czcionki niż nazw warstw zawierających się w zakresie.

Dzięki możliwości ustawienia i zmiany zakresu widoczności warstwy na mapie można określić i zmienić skalę wyświetlania danej warstwy. Jeśli użytkownik jest właścicielem warstwy, może zapisać właściwość widoczności razem z elementem, tak aby ten sam zakres skali był stosowany za każdym razem, gdy warstwa jest wyświetlana na mapie.

Konfiguracja zakresu widoczności za pomocą panelu Zmień styl

Notatka:

Tylko dla usług GeoRSS, OGC WFS i warstw obiektowych.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów.
  Notatka:

  Jeżeli nie masz uprawnień do tworzenia zawartości, nadal możesz konfigurować widoczność w celu przeglądania danych po kliknięciu przycisku Modyfikuj mapę.

 2. Otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic, kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij opcję Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy, wobec której chcesz skonfigurować zakres widoczności.
 4. Kliknij opcję Zmień styl Zmień styl i opcję Opcje na stylu rysunku, który chcesz zastosować.

  Suwak zakresu widoczności zostanie wyświetlony w dolnej części panelu.

 5. Kliknij opcję Zasugeruj, aby w przeglądarce map Map Viewer Classic skonfigurować optymalne maksymalne i minimalne poziomy powiększenia warstwy lub określ te wartości samodzielnie, przeciągając uchwyty suwaka. Określenia takie jak Kraj, Miasto i Budynek bywają pomoce podczas określania najlepszego poziomu powiększenia.
 6. Aby skonfigurować dokładniejszą skalę, kliknij menu rozwijane dostępne obok etykiet skali i wprowadź odpowiednią wartość ułamkową.
 7. Jeśli bieżący użytkownik jest właścicielem warstwy i chce zastosować zakres widoczności do elementu za każdym razem, gdy jest on wyświetlany na mapie, należy kliknąć przycisk Zapisz warstwę.
 8. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany na mapie.

Konfiguracja zakresu widoczności za pomocą menu kontekstowego warstwy

Notatka:

Dotyczy to wszystkich typów warstw, w tym warstw obiektowych i map bazowych.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów.
  Notatka:

  Jeżeli nie masz uprawnień do tworzenia zawartości, nadal możesz konfigurować widoczność w celu przeglądania danych po kliknięciu przycisku Modyfikuj mapę.

 2. Otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic, kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij opcję Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy, wobec której chcesz skonfigurować zakres widoczności, kliknij Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij Skonfiguruj zakres widoczności.
 4. Wybierz minimalny zakres skali lub kliknij przycisk Użyj bieżącej, aby użyć bieżącego zasięgu mapy.
 5. Wybierz maksymalny zakres skali lub kliknij przycisk Użyj bieżącej, aby użyć bieżącego zasięgu mapy.
 6. Jeśli bieżący użytkownik jest właścicielem warstwy i chce zastosować zakres widoczności do elementu za każdym razem, gdy jest on wyświetlany na mapie, należy kliknąć przycisk Zapisz warstwę.
 7. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany na mapie.