Mierzenie (Map Viewer Classic)

Notatka:

Ten temat zawiera informacje związane z przeglądarką Map Viewer Classic. Teraz dostępna jest rozszerzona przeglądarka map. Otwórz przeglądarkę Map Viewer za pomocą aplikacji App Launcher, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją pomocy przeglądarki Map Viewer.

Podczas używania mapy można mierzyć powierzchnię poligonu, długość linii lub wyszukiwać współrzędne punktu. Przeglądarka map Map Viewer Classic oblicza najkrótszą odległość (przy użyciu obliczenia geodezyjnego opartego na elipsoidzie), nawet jeśli dane korzystają z układu współrzędnych odwzorowanych. Przed przeprowadzeniem pomiaru lub po jego wykonaniu można zmienić domyślną jednostkę miary. Administratorzy mogą konfigurować domyślne jednostki używane na mapie, z uwzględnieniem narzędzia pomiaru. Można zmienić wyświetlane jednostki, aktualizując profil.

Wykonywanie pomiaru

 1. Otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Zmierz Zmierz, aby wyświetlić pasek narzędzi Zmierz i użyć jednej z opcji wykonywania pomiarów. Wyniki są wyświetlane u dołu okna Zmierz.
  • Aby zmierzyć powierzchnię obszaru na mapie, kliknij przycisk Powierzchnia Powierzchnia, a następnie klikaj na mapie, aby wstawić każdy wierzchołek obszaru, który chcesz zmierzyć (jedno kliknięcie umożliwia wstawienie jednego wierzchołka). Kliknij dwukrotnie, aby zakończyć pomiar obszaru.
  • Aby zmierzyć długość linii na mapie, kliknij przycisk Odległość Odległość, a następnie klikaj na mapie, aby wstawić kolejne wierzchołki linii, którą chcesz zmierzyć (jedno kliknięcie umożliwia wstawienie jednego wierzchołka). Kliknij dwukrotnie, aby zakończyć pomiar obszaru.
  • Aby uzyskać współrzędne punktu na mapie, kliknij przycisk Lokalizacja Lokalizacja, a następnie kliknij na mapie na lokalizację, której współrzędne chcesz wyznaczyć.

Zmiana jednostek miary

 1. Otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Zmierz Zmierz, aby wyświetlić pasek narzędzi Zmierz.
 3. Z listy rozwijanej wybierz jednostki miary. W przypadku zmiany jednostki po dokonaniu pomiaru bieżący wynik zostanie przeliczony do postaci nowej jednostki.

Przesuwanie mapy podczas pomiaru

Może się okazać, że podczas pomiaru zachodzi konieczność przesunięcia mapy, np. ulica lub działka może sięgać poza krawędź ekranu. Aby przesunąć mapę podczas pomiaru, zachowując łączną całkowitą odległość lub powierzchnię, naciśnij przycisk myszy (lub element nawigacyjny będący jego odpowiednikiem) i przesuń mapę w pożądanym kierunku. Wróć do pomiaru, klikając mapę.