Wyświetlanie map zależnych od czasu (Map Viewer Classic)

Notatka:

Ten temat zawiera informacje związane z przeglądarką Map Viewer Classic. Teraz dostępna jest rozszerzona przeglądarka map. Otwórz przeglądarkę Map Viewer za pomocą aplikacji App Launcher, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją pomocy przeglądarki Map Viewer.

Jeśli w dolnej części mapy jest widoczny suwak czasu, oznacza to, że na mapie umieszczono co najmniej jedną warstwę czasową oraz istnieje możliwość odtworzenia mapy w celu wyświetlenia zmian zachodzących w informacjach w zależności od czasu. Za pomocą elementów sterowania suwaka można kontrolować animację danych: przyciskami odtwarzanie/pauza, przejścia do poprzedniego okresu czasu i przejścia do następnego okresu czasu.

  1. Otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic.
  2. Zwróć uwagę na suwak czasu u dołu mapy. Jeśli suwak czasu nie jest wyświetlany, oznacza to, że mapa nie zawiera żadnych warstw zależnych od czasu lub że warstwy zależne od czasu są aktualnie niewidoczne.
  3. Kliknij przycisk Odtwórz, aby rozpocząć animację mapy.
  4. W razie potrzeby można ręcznie ustawić suwakami okres czasu wyświetlany na mapie.
  5. Kliknij przycisk Wstrzymaj, aby wstrzymać animację mapy.
  6. Kliknij przycisk Poprzedni, aby powrócić do danych z ostatniego przedziału czasu.
  7. Kliknij przycisk Następny, aby przejść do danych z następnego przedziału czasu.
  8. Aby ustawić prędkość odtwarzania, kliknij przycisk Ustawienia czasu Ustawienia czasu z prawej strony suwaka i przesuń suwak w kierunku opcji Wolniej lub Szybciej. Możesz także skonfigurować inne ustawienia związane z czasem.