Osadzanie map, aplikacji i grup

Jeden ze sposobów udostępniania map, aplikacji bądź grup map lub aplikacji polega na umieszczeniu ich na stronie internetowej, takiej jak blog albo witryna instytucji. W ramach usługi ArcGIS Online zapewniany jest wymagany kod oraz opcje umożliwiające konfigurowanie dodawanych elementów i kompozycji.

Osadzanie mapy

Notatka:

Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w przeglądarce map Map Viewer Classic. Będzie ona dostępna w przyszłej wersji przeglądarki map Map Viewer.

Aby osadzić mapę publiczną otwartą w przeglądarce Map Viewer Classic, skopiuj gotowy kod HTML i wklej go w witrynie. Opcjonalnie przed skopiowaniem kodu można skonfigurować widok osadzony mapy. Użytkownik możne wybrać rozmiar mapy, określić jej opcje, dodać symbole do lokalizacji na mapie i wybrać motyw.

 1. W przeglądarce Map Viewer Classic otwórz zapisaną mapę i kliknij opcję Udostępnij.
 2. Sprawdź, czy mapa jest udostępniana wszystkim użytkownikom (publicznie).
 3. Kliknij przycisk Osadź w witrynie internetowej.

  Jeśli ta opcja jest niedostępna, oznacza to, że mapa nie jest mapą publiczną i nie można jej osadzić. Jeżeli bieżący użytkownik jest właścicielem mapy, a dana instytucja zezwala na udostępnianie zasobów poza jej obrębem, status grupy można zmienić na publiczny.

 4. Opcjonalnie skonfiguruj mapę, wykonując następujące czynności:
  • Wybierz rozmiar mapy.
  • Zaznacz pola odnoszące się do opcji, które chcesz uwzględnić na mapie: sterowanie powiększeniem, przycisk Start, selektor mapy bazowej (wybierz galerię lub przełącznik), łącze pozwalające wyświetlić większą mapę, opcja wyłączania powiększania kółkiem myszy, pasek skali, wyszukiwanie lokalizacji (zaznacz, aby podczas wyszukiwania używać zasięgu bieżącej mapy), szczegóły mapy, legenda (wybierz aktywny panel — szczegóły mapy lub legenda) oraz podgląd obrazu (wyświetlany jest obraz mapy podczas wczytywania aplikacji). Na podglądzie zostanie wyświetlony widok mapy wraz z rozmieszczeniem wybranych opcji.
   Wskazówka:

   Jeśli wybrano opcję wyświetlania większej mapy, zostanie ona otwarta w osadzonej aplikacji na własnej stronie. Nazwę łącza można zmienić, edytując pozycję View larger map w kodzie HTML.

  • Dodaj symbol do określonej lokalizacji na mapie. Za pomocą karty Dodaj symbol wybierz lokalizację i wprowadź tytuł symbolu, opis okna podręcznego i adres URL obrazu wyświetlanego jako symbol. Aby uzyskać najlepsze wyniki, wymiary obrazu nie powinny przekraczać następujących wartości: szerokość — 120, wysokość — 120 pikseli. Inne wielkości zostaną dopasowane. Akceptowane są obrazy w formacie PNG, GIF i JPEG.
  • Wybierz motyw.
 5. Skopiuj podany kod formatu HTML.
 6. Wklej kod na stronie internetowej na której ma być wyświetlana mapa.
 7. W kodzie znajdź adres URL mapy i zastąp adres URL instytucji publicznym adresem URL ArcGIS (https://arcgis.com). Jeśli na przykład adres URL instytucji to https://acme.maps.arcgis.com, zastąp tekst acme.maps.arcgis.com tekstem arcgis.com.

  Zagwarantuje to dostęp do mapy użytkownikom spoza instytucji.

  Notatka:

  Jeśli instytucja zezwala na dostęp anonimowy, nie trzeba zastępować adresu URL instytucji publicznym adresem URL ArcGIS.

Osadzanie aplikacji

W witrynie można osadzić aplikację, zamiast osadzać w niej mapę. Osadzanie aplikacji może być przydatne w różnych scenariuszach. Poniżej przedstawiono przykłady:

 • Wyświetlenie aplikacji utworzonej za pomocą szablonu ArcGIS Configurable Apps (na przykład za pomocą szablonu Przeglądarka podstawowa), który zawiera całą skonfigurowaną funkcjonalność aplikacji.
 • Ulepszenie zbierania danych przez osadzenie aplikacji Geoform w witrynie.
 • Wyświetlenie mapy, która zawiera usługę Premium z osadzonymi poświadczeniami, taką jak World Routing Service, przez osadzenie aplikacji utworzonej na podstawie szablonu Wskazówki dojazdu lub za pomocą widżetu Wskazówki dojazdu w aplikacji ArcGIS Web AppBuilder.

Aplikację można osadzić w witrynie za pomocą opcji Osadź w witrynie internetowej podczas osadzania publicznej mapy internetowej. Aby osadzić aplikację zamiast mapy, zmodyfikuj wygenerowany kod HTML, jak to opisano w poniższych instrukcjach. Wykonując te czynności, można osadzić hostowaną aplikację internetową usługi ArcGIS Online lub aplikację Web AppBuilder.

 1. Utwórz mapę i aplikację internetową w usłudze ArcGIS Online.
 2. Skopiuj adres URL dla aplikacji z karty Przegląd strony elementu aplikacji lub z paska adresu w przeglądarce, gdy aplikacja jest otwarta.
 3. W przeglądarce map Map Viewer Classic otwórz mapę użytą do utworzenia aplikacji, a następnie kliknij opcję Udostępnij.
  Notatka:

  Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w przeglądarce map Map Viewer Classic. Będzie ona dostępna w przyszłej wersji przeglądarki map Map Viewer.

 4. Sprawdź, czy mapa jest udostępniona wszystkim użytkownikom (publiczna), a następnie kliknij opcję Osadź w witrynie internetowej.

  Jeśli ta opcja jest niedostępna, oznacza to, że mapa nie jest mapą publiczną i nie można jej osadzić. Jeżeli mapa jest Twoją własnością, a Twoja instytucja zezwala na udostępnianie zasobów poza jej obrębem, możesz zmienić status mapy na publiczny.

 5. Wybierz odpowiedni rozmiar na potrzeby osadzania aplikacji.
 6. W podanym kodzie HTML wykonaj następujące czynności:
  1. Usuń część kodu po tekście src= i przed tekstem ></iframe>, zastępując ją skopiowanym adresem URL aplikacji. Na przykład należy usunąć tekst "https://acme.arcgis.com/apps/Embed/index.html?webmap=4cc9f0ba8e8c4d68b50c01c17efd4730", zastępując go tekstem "https://acme.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=6b6a075eca8d4899958fb273710a6806".
  2. Zastąp adres URL instytucji publicznym adresem URL ArcGIS (https://arcgis.com). Jeśli na przykład adres URL instytucji to https://acme.maps.arcgis.com, zastąp tekst acme.maps.arcgis.com tekstem arcgis.com. Zagwarantuje to dostęp do mapy użytkownikom spoza instytucji.

   Notatka:

   Jeśli instytucja zezwala na dostęp anonimowy, nie trzeba zastępować adresu URL instytucji publicznym adresem URL ArcGIS.

   Zaktualizowana część kodu powinna być podobna do następującego kodu:

   <iframe width="500" height="400" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" 
   src="https://arcgis.com/apps/View/index.html?appid=6b6a075eca8d4899958fb273710a6806"></iframe>
 7. Skopiuj i wklej cały blok kodu HTML do konfiguracji witryny internetowej.
  Wskazówka:

  Możesz także użyć parametrów adresu URL, aby sterować wyglądem i funkcjonalnością osadzanej aplikacji.

Osadzanie grupy map i aplikacji internetowych

Podczas osadzania grupy za pomocą usługi ArcGIS Online należy wybrać kompozycję oraz sposób wyświetlania elementów grupy. Osadzać można tylko grupy publiczne, a w galerii elementów osadzonych są wyświetlane tylko mapy i aplikacje internetowe.

 1. Otwórz grupę publiczną, którą chcesz osadzić.
 2. Na karcie Przegląd kliknij przycisk Osadź Osadź.

  Jeśli ta opcja jest niedostępna, oznacza to, że grupa nie jest grupą publiczną i nie można jej osadzić. Jeżeli bieżący użytkownik jest właścicielem grupy, a dana instytucja zezwala na udostępnianie zasobów poza jej obrębem, status grupy można zmienić na publiczny.

 3. Wybierz kompozycję elementów grupy.
 4. Wybierz sposób wyświetlania map i aplikacji internetowej: w osadzonej galerii, w nowym oknie wstępnie zdefiniowanej aplikacji galerii czy w nowym oknie skonfigurowanej aplikacji.
  1. Wybierz wstępnie zdefiniowaną aplikację galerii, aby wyświetlać elementy w nowym oknie.
  2. Wprowadź adres URL aplikacji, jeśli elementy mają być wyświetlane w nowym oknie ze skonfigurowaną aplikacją.
 5. Skopiuj podany kod formatu HTML.
 6. Kliknij Gotowe.
 7. Wklej kod na stronie internetowej na której ma być wyświetlana grupa.
 8. W kodzie znajdź adres URL galerii i zastąp adres URL instytucji publicznym adresem URL ArcGIS (https://arcgis.com). Jeśli na przykład adres URL instytucji to https://acme.maps.arcgis.com, zastąp tekst acme.maps.arcgis.com tekstem arcgis.com.

  Zagwarantuje to dostęp do galerii użytkownikom spoza instytucji.

  Notatka:

  Jeśli instytucja zezwala na dostęp anonimowy, nie trzeba zastępować adresu URL instytucji publicznym adresem URL ArcGIS.