Wyszukiwanie lokalizacji i obiektów (Map Viewer)

Jednym ze sposobów odnajdywania lokalizacji lub danych na mapie jest ich wyszukiwanie. Możesz przesuwać widok, powiększać go lub odczytywać szczegóły w oknach podręcznych, dopóki nie znajdziesz tego, czego szukasz, ale używanie narzędzia wyszukiwania często bywa rozwiązaniem szybszym i bardziej precyzyjnym. Aby na przykład odnaleźć konkretny kanał burzowy, którego uszkodzenie ostatnio zgłoszono i do jego zlokalizowania używana była tylko mapa, należy powiększyć obraz do obszaru, w którym ten kanał burzowy może się znajdować, i przejrzeć szczegóły każdego kanału burzowego, dopóki nie zostanie znaleziony ten właściwy. Zamiast tego możesz użyć narzędzia wyszukiwania, aby zlokalizować kanał za pomocą jego identyfikatora.

Map Viewer zawiera zintegrowaną opcję wyszukiwania, która wyświetla zarówno zasoby na mapie, takie jak lokalizatory skonfigurowane przez instytucję, jak i warstwy możliwe do wyszukiwania. Wyszukując lokalizacje, możesz podawać adresy, nazwy miejscowości, punkty zainteresowania, skrzyżowania ulic oraz współrzędne w postaci długości i szerokości geograficznej. Podczas wyszukiwania lokalizacji lub obiektu udostępniane są sugestie, które mają pomóc Tobie w znalezieniu tego, czego szukasz. Zintegrowana opcja wyszukiwania domyślnie wyświetla dostępne zasoby na mapie. Istnieje jednak również możliwość wyszukiwania z użyciem pojedynczego zasobu, np. tylko warstw z kanałami burzowymi.

Obraz mapy zostanie automatycznie powiększony do wybranego wyniku wyszukiwania, a w danej lokalizacji wyświetlone zostanie okno podręczne.

Korzystanie z narzędzia wyszukiwania w celu odnajdywania lokalizacji i obiektów

Aby znaleźć lokalizacje i obiekty za pomocą opcji wyszukiwania, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz nową lub istniejącą mapę w aplikacji Map Viewer.
 2. Na jasnym pasku narzędzi Ustawienia kliknij opcję Narzędzia mapy Map tools i wybierz opcję SzukajSearch.

  Na mapie zostanie wyświetlone pole wyszukiwania.

 3. W polu wyszukiwania wpisz słowa kluczowe.

  Słowami kluczowymi mogą być adresy, skrzyżowania ulic, nazwy miejsc, punkty zainteresowania, współrzędne w postaci długości i szerokości geograficznej, identyfikatory obiektów itd.

  Notatka:
  Podczas wpisywania wyświetlać się będą podobne wcześniejsze wyszukiwania lub sugestie wyszukiwania oparte na podobnych słowach. Wyświetlone zostaną sugestie dotyczące obiektów hostowanych warstw obiektowych, adresów domów, skrzyżowań ulic, punktów zainteresowania posortowanych według nazwy lub typu (na przykład Szpital Riverside lub szpital), nazw miejsc (na przykład miejscowość, powiat, województwo itd.) oraz kodów pocztowych. Lokalizatory mogą mieć włączoną funkcję sugestii, ale nie muszą.

 4. Jeśli w polu wyszukiwania pojawi się strzałka, kliknij ją i wybierz opcję wyszukiwania wielu zasobów. Domyślnie przeszukiwane są wszystkie dostępne zasoby.

  Te zasoby mogą obejmować lokalizatory skonfigurowane przez instytucję oraz warstwy skonfigurowane przez autora jako możliwe do wyszukiwania.

 5. Naciśnij klawisz Enter po zakończeniu wpisywania słów kluczowych w polu wyszukiwania lub wybierz jedną z sugestii.

  Obraz mapy zostaje powiększony do lokalizacji wyniku wyszukiwania i otwiera się okno podręczne zawierające informacje dotyczące wyniku wyszukiwania.

 6. Opcjonalnie kliknij łącze Pokaż więcej wyników znajdujące się w oknie podręcznym i wybierz inny wynik z listy.

Dodawanie wyników wyszukiwania do warstwy szkicu

Aby wyszukać lokalizację lub obiekt i dodać wynik do nowej lub istniejącej warstwy szkicu w swojej mapie, możesz użyć przeglądarki map Map Viewer. Wyniki wyszukiwania dodawane do warstw szkicu są zapisywane z oknami podręcznymi zawierającymi lokalizację lub nazwę obiektu. W warstwie szkicu można skonfigurować styl, okno podręczne i inne właściwości każdej lokalizacji lub obiektu.

 1. Aby odszukać lokalizację lub obiekt na mapie, użyj funkcji wyszukiwania.
 2. Po uzyskaniu oczekiwanego rezultatu kliknij opcję Dodaj do nowego szkicu w oknie podręcznym.

  Wynik wyszukiwania zostanie dodany do nowej warstwy szkicu z oknem podręcznym zawierającym informacje z wyniku wyszukiwania.

  Wskazówka:

  Jeśli mapa zawiera już jedną lub większą liczbę warstw szkicu, można dodać wynik do istniejącej warstwy szkicu, klikając przycisk związany z wybraną warstwą w oknie podręcznym.

 3. Aby dodać więcej wyników, przeprowadź nowe wyszukiwanie i dodaj wynik do mapy jako nową warstwę szkicu albo jako część istniejącej warstwy szkicu.
 4. Aby zapisać warstwę wraz z mapą, zapisz mapę.