Dodawanie warstw za pomocą adresu URL

Następujące typy warstw można dodać do przeglądarki Map Viewer, używając adresu URL:

Dodawanie warstwy CSV

Plik tekstowy z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV) to internetowy plik tekstowy, który zawiera zwykle informacje o lokalizacji.

Notatka:
W przypadku dodawania pliku .csv do mapy z adresu URL informacje o lokalizacji w pliku muszą być współrzędnymi szerokości i długości geograficznej. Aby dodać plik .csv zawierający informacje o lokalizacji innego typu, np. adresy, dodaj go jako hostowaną warstwę obiektową.

Aby dodać warstwę CSV, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Dodaj Dodaj i wybierz opcję Dodawanie warstwy z użyciem adresu URL.
  • Otwórz panel Warstwy Warstwy i w strzałce rozwijanej wybierz opcję Dodawanie warstwy z użyciem adresu URL.
 2. W polu tekstowym Adres URL skopiuj adres URL warstwy.
 3. W razie potrzeby wybierz odpowiedni typ danych z listy rozwijanej Typ.
 4. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Utwórz hostowaną warstwę obiektową i dodaj ją do mapy.
  • Odnieś się do pliku za pomocą adresu URL i dodaj go do mapy.
 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Wykonaj czynności odnoszenia się do pliku CSV za pomocą adresu URL lub tworzenia hostowanej warstwy obiektowej za pomocą adresu URL.

Odnoszenie się do pliku za pomocą adresu URL

Aby odnieść się do pliku .csv za pomocą adresu URL i dodać go bezpośrednio do mapy, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj sześć pierwszych etapów dodawania pliku CSV za pomocą adresu URL.
 2. Zdefiniuj właściwości pól dla warstwy:
  1. Opcjonalnie podaj nazwy wyświetlane i typy danych dla pól.
  2. Kliknij przycisk Dalej.
  3. Opcjonalnie określ, których pól lokalizacji należy użyć.

   Informacje o lokalizacji muszą mieć postać współrzędnych szerokości i długości geograficznej. Jeśli informacje o lokalizacji są innego typu, np. mają postać adresów, zamiast tego dodaj plik CSV jako hostowaną warstwę obiektową.

 3. Kliknij przycisk Dodaj do mapy.

  Dane zostały dodane do mapy i są obecnie wyświetlane na panelu Warstwy Warstwy.

Tworzenie hostowanej warstwy obiektowej za pomocą adresu URL

Jeśli plik .csv, do którego się odnosisz, zawiera informacje o lokalizacji typu innego niż szerokość i długość geograficzna — na przykład adresy lub nazwy miejsc — przed dodaniem go do mapy utwórz hostowaną warstwę obiektową. Utwórz hostowaną warstwę obiektową, jeśli potrzebujesz pełnych możliwości edycji lub jeśli plik odniesienia zawiera dużą ilość danych.

Notatka:

Jeśli wielkość pliku przekracza 50 MB, utworzenie hostowanej warstwy obiektowej na podstawie adresu URL pliku może nie być obsługiwane.

Aby utworzyć hostowaną warstwę obiektową z dużym plikiem, pobierz ten plik i dodaj go do mapy.

 1. Wykonaj sześć pierwszych etapów dodawania pliku CSV za pomocą adresu URL.
 2. Wykonaj czynności opisane w sekcji Publikowanie pliku CSV, począwszy od etapu 7.
 3. Kliknij pozycję Utwórz i dodaj do mapy.

  Dane zostały dodane do mapy i są obecnie wyświetlane na panelu Warstwy Warstwy.

Dodawanie warstwy KML

Plik KML to plik w formacie opierającym się na XML, który służy do nanoszenia na mapę obiektów geograficznych.

Aby dodać warstwę KML, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Dodaj Dodaj i wybierz opcję Dodawanie warstwy z użyciem adresu URL.
  • Otwórz panel Warstwy Warstwy i w strzałce rozwijanej wybierz opcję Dodawanie warstwy z użyciem adresu URL.
 2. W polu tekstowym Adres URL skopiuj adres URL warstwy.
 3. W razie potrzeby wybierz odpowiedni typ danych z listy rozwijanej Typ.
 4. Kliknij przycisk Dodaj do mapy.

  Dane zostały dodane do mapy i są obecnie wyświetlane na panelu Warstwy Warstwy.

Dodawanie usługi internetowej ArcGIS Server

Usługa internetowa serwera ArcGIS Server to mapa, obraz lub zasoby obiektowe znajdujące się w witrynie ArcGIS Server.

Aby dodać do mapy usługę internetową serwera ArcGIS Server, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Dodaj Dodaj i wybierz opcję Dodawanie warstwy z użyciem adresu URL.
  • Otwórz panel Warstwy Warstwy i w strzałce rozwijanej wybierz opcję Dodawanie warstwy z użyciem adresu URL.
 2. W polu tekstowym Adres URL wpisz lub wklej adres URL warstwy.

  W celu znalezienia adresu URL usługi REST serwera ArcGIS Server otwórz stronę katalogu usług (https://myserver.com/arcgis/rest/services) i wyszukaj usługę, którą chcesz udostępnić. Następnie możesz skopiować adres URL z paska adresu przeglądarki. Do adresu URL nie należy dodawać żadnych parametrów, takich jak token.

  Aby uzyskać więcej informacji i przykładów adresów URL usługi ArcGIS Server, zapoznaj się z tematem Komponenty adresów URL ArcGIS.

  Na przykład adres URL usługi mapowej ma format https://myserver.com/arcgis/rest/services/folder/service/MapServer.

 3. W razie potrzeby wybierz odpowiedni typ danych z listy rozwijanej Typ.
 4. Opcjonalnie, aby dołączyć parametry niestandardowe do żądań wysyłanych do tej usługi, wykonaj następujące czynności:
  1. W obszarze Parametry niestandardowe kliknij opcję Dodaj parametr niestandardowy.
  2. W polu tekstowym Parametr wpisz nazwę parametru, który chcesz dołączyć.
  3. W polu tekstowym Wartość wpisz wartość parametru.
  4. Powtórz te czynności dla każdego parametru, który chcesz dołączyć.

  Podane parametry niestandardowe są automatycznie stosowane do wszystkich żądań wysyłanych do usługi.

 5. W przypadku usług zabezpieczonych opcjonalnie przełącz przycisk Zapisz poświadczenia z warstwą, aby automatycznie uwierzytelniać dostęp do usługi.
 6. Jeśli warstwa może być użyta jako mapa bazowa, opcjonalnie włącz przełącznik Użyj jako mapy bazowej, aby użyć danych jako warstwy mapy bazowej. Jeśli przełącznik nie zostanie włączony, dane zostaną dodane do mapy jako warstwa operacyjna.
 7. Kliknij opcję Dodaj do mapy lub Użyj jako mapy bazowej.

  Dane zostały dodane do mapy i są obecnie wyświetlane na panelu Warstwy Warstwy lub na panelu Mapa bazowa Mapa bazowa.

Dodawanie warstwy GeoRSS

GeoRSS to aktualizowane na bieżąco źródło internetowe zawierające obiekty i lokalizacje geograficzne.

Aby dodać do mapy warstwę GeoRSS, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Dodaj Dodaj i wybierz opcję Dodawanie warstwy z użyciem adresu URL.
  • Otwórz panel Warstwy Warstwy i w strzałce rozwijanej wybierz opcję Dodawanie warstwy z użyciem adresu URL.
 2. W polu tekstowym Adres URL skopiuj adres URL warstwy.
 3. W razie potrzeby wybierz odpowiedni typ danych z listy rozwijanej Typ.
 4. Kliknij przycisk Dodaj do mapy.

  Dane zostały dodane do mapy i są obecnie wyświetlane na panelu Warstwy Warstwy.

Dodawanie warstwy GeoJSON

GeoJSON to format otwartego standardu wymiany danych geoprzestrzennych, który reprezentuje proste obiekty geograficzne oraz ich atrybuty.

Aby dodać do mapy warstwę GeoJSON, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Dodaj Dodaj i wybierz opcję Dodawanie warstwy z użyciem adresu URL.
  • Otwórz panel Warstwy Warstwy i w strzałce rozwijanej wybierz opcję Dodawanie warstwy z użyciem adresu URL.
 2. W polu tekstowym Adres URL skopiuj adres URL warstwy.
 3. W razie potrzeby wybierz odpowiedni typ danych z listy rozwijanej Typ.
 4. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Utwórz hostowaną warstwę obiektową i dodaj ją do mapy.
  • Odnieś się do pliku za pomocą adresu URL i dodaj go do mapy.
 6. Jeśli odnosisz się do pliku za pomocą adresu URL, kliknij pozycję Dodaj do mapy.

  Dane zostały dodane do mapy i są obecnie wyświetlane na panelu Warstwy Warstwy.

 7. Jeśli tworzysz hostowaną warstwę obiektową, kliknij przycisk Dalej i wykonaj następujące czynności:

  Notatka:

  Jeśli wielkość pliku przekracza 50 MB, utworzenie hostowanej warstwy obiektowej na podstawie adresu URL pliku może nie być obsługiwane.

  Aby utworzyć hostowaną warstwę obiektową z dużym plikiem, pobierz ten plik i dodaj go do mapy.

  1. Wpisz tytuł.
  2. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
  3. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

   Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.

  4. Opcjonalnie wpisz znaczniki opisujące element.

   Oddziel wyrażenia przecinkami (na przykład wyrażenie Obszar federalny jest traktowane jako pojedynczy znacznik, natomiast wyrażenie Obszar, federalny jest interpretowane jako dwa znaczniki).

   Podczas wpisywania możesz wybrać dowolne z proponowanych znaczników. Propozycje są generowane na podstawie wcześniej dodanych znaczników.

  5. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis elementu.
  6. Kliknij pozycję Utwórz i dodaj do mapy.

   Dane zostały dodane do mapy i są obecnie wyświetlane na panelu Warstwy Warstwy.

Dodawanie warstwy kafli

Warstwa kafli to zestaw dostępnych w sieci kafli, które znajdują się na serwerze. Po dodaniu warstwy kafli z Internetu dostęp do kafli uzyskuje się poprzez bezpośrednie żądanie URL z poziomu przeglądarki internetowej.

Dostęp do odpowiednich kafli w warstwie kafli jest uzależniony od adresu URL podanego dla warstwy kafli. Adres URL zawiera sparametryzowane wartości używane przez przeglądarkę map Map Viewer do przesyłania żądań dotyczących kafli, które odpowiadają zasięgowi i skali mapy podczas przesuwania i powiększania.

Aby dodać do mapy warstwę kafli, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Dodaj Dodaj i wybierz opcję Dodawanie warstwy z użyciem adresu URL.
  • Otwórz panel Warstwy Warstwy i w strzałce rozwijanej wybierz opcję Dodawanie warstwy z użyciem adresu URL.
 2. W polu tekstowym Adres URL wpisz lub wklej adres URL warstwy.

  Wpisz adres URL zawierający symbole zastępcze poziomu, kolumny i wiersza, w następującym formacie: https:// ... /{level}/{col}/{row}.png lub https:// ... / {z}/{x}/{y}.png. Adres URL może także zawierać symbol zastępczy domen podrzędnych, w których są przechowywane kafle mapy. Użytkownik może otrzymać ten adres URL od dostawcy danych.

  Na przykład adres URL dla warstwy kafli OpenCycleMap zawiera sparametryzowane wartości w nawiasach {}: https://www.opencyclemap.org/:https://{subdomain}.tile.opencyclemap.org/cycle/{level}/{col}/{row}.png.

  Notatka:

  Aby w aplikacji Map Viewer zapewnić poprawność wyświetlania warstw kafli dodanych z Internetu, musi być w ich przypadku stosowany układ współrzędnych Web Mercator (Auxiliary Sphere).

 3. W razie potrzeby wybierz odpowiedni typ danych z listy rozwijanej Typ.
 4. Jeśli warstwa może być użyta jako mapa bazowa, opcjonalnie włącz przełącznik Użyj jako mapy bazowej, aby użyć danych jako warstwy mapy bazowej. Jeśli przełącznik nie zostanie włączony, dane zostaną dodane do mapy jako warstwa operacyjna.
 5. Kliknij przycisk Dalej.
 6. W polu tekstowym Tytuł wpisz tytuł warstwy.

  Podany tytuł zostanie wyświetlony na panelu Warstwy (lub na panelu Mapa bazowa w przypadku dodania jako mapa bazowa).

 7. W polu tekstowym Prawa autorskie wprowadź informacje o prawach autorskich lub wymagane informacje o źródle dostawcy warstwy kafli.

  Informacje te będą wyświetlane w dolnej części mapy.

 8. Jeżeli warstwa kafli zawiera co najmniej jedną domenę podrzędną, użyj listy wartości rozdzielanych przecinkami, aby określić etykiety domen podrzędnych warstwy w polu tekstowym Domeny podrzędne.

  Poddomeny są wykorzystywane przez dostawcę warstwy do rozprowadzania żądań kafli w obrębie wielu serwerów. Nie wszystkie warstwy kafli posiadają poddomeny. Jeżeli warstwa kafli nie posiada domen podrzędnych, w oknie Dodaj tytuł warstwy nie jest wyświetlane pole domeny podrzędnej. W przypadku wątpliwości dotyczących etykiet poddomeny skontaktuj się z dostawcą warstwy kafli.

  Jeżeli kafle znajdują się na wielu serwerach, musisz podać informacje o domenach podrzędnych.

 9. Opcjonalnie włącz przycisk Skonfiguruj zasięg kafla na bieżący zasięg mapy.

  Włączenie tej opcji powoduje, że przeglądarka Map Viewer ustawia zasięg kafli tak, aby obejmował tylko te kafle, które są widoczne na mapie w momencie włączenia opcji. Przeglądarka map Map Viewer wyświetli wyłącznie kafle będące w tym zasięgu. Ponieważ jednak kafle nie są przycinane w celu dopasowania do zasięgu, mogą one wychodzić poza określony zasięg.

 10. Kliknij opcję Dodaj do mapy lub Użyj jako mapy bazowej.

  Dane zostały dodane do mapy i są obecnie wyświetlane na panelu Warstwy Warstwy lub na panelu Mapa bazowa Mapa bazowa.

Dodawanie warstwy OGC API — obiekty

OGC API — obiekty to usługa obiektowa zgodna ze specyfikacją OGC API - Features.

Aby dodać do mapy warstwę OGC API — obiekty, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Dodaj Dodaj i wybierz opcję Dodawanie warstwy z użyciem adresu URL.
  • Otwórz panel Warstwy Warstwy i w strzałce rozwijanej wybierz opcję Dodawanie warstwy z użyciem adresu URL.
 2. W polu tekstowym Adres URL skopiuj adres URL warstwy.
 3. Notatka:
  Warstwa ta musi zawierać pole przestrzenne.
 4. W razie potrzeby wybierz odpowiedni typ danych z listy rozwijanej Typ.
 5. Opcjonalnie, aby dołączyć parametry niestandardowe do żądań wysyłanych do tej usługi, wykonaj następujące czynności:
  1. W obszarze Parametry niestandardowe kliknij opcję Dodaj parametr niestandardowy.
  2. W polu tekstowym Parametr wpisz nazwę parametru, który chcesz dołączyć.
  3. W polu tekstowym Wartość wpisz wartość parametru.
  4. Powtórz te czynności dla każdego parametru, który chcesz dołączyć.

  Podane parametry niestandardowe są automatycznie stosowane do wszystkich żądań wysyłanych do usługi.

 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Wybierz warstwę do dodania.

  Możesz dodać tylko jedną warstwę.

 8. Kliknij przycisk Dodaj do mapy.

  Dane zostały dodane do mapy i są obecnie wyświetlane na panelu Warstwy Warstwy.

Dodawanie warstwy usługi internetowej OGC WFS

OGC WFS to usługa obiektowa zgodna ze specyfikacją OGC Web Feature Service.

Aby dodać warstwę usługi internetowej OGC WFS, wykonaj następujące czynności:

Notatka:

Można dodać tylko warstwy WFS 2.0, które obsługują dane wynikowe GeoJSON.

 1. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Dodaj Dodaj i wybierz opcję Dodawanie warstwy z użyciem adresu URL.
  • Otwórz panel Warstwy Warstwy i w strzałce rozwijanej wybierz opcję Dodawanie warstwy z użyciem adresu URL.
 2. W polu tekstowym Adres URL skopiuj adres URL warstwy.
 3. Notatka:
  Warstwa ta musi zawierać pole przestrzenne.
 4. W razie potrzeby wybierz odpowiedni typ danych z listy rozwijanej Typ.
 5. Opcjonalnie, aby dołączyć parametry niestandardowe do żądań wysyłanych do tej usługi, wykonaj następujące czynności:
  1. W obszarze Parametry niestandardowe kliknij opcję Dodaj parametr niestandardowy.
  2. W polu tekstowym Parametr wpisz nazwę parametru, który chcesz dołączyć.
  3. W polu tekstowym Wartość wpisz wartość parametru.
  4. Powtórz te czynności dla każdego parametru, który chcesz dołączyć.

  Podane parametry niestandardowe są automatycznie stosowane do wszystkich żądań wysyłanych do usługi.

 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Wybierz warstwę do dodania.

  Możesz dodać tylko jedną warstwę.

 8. Wpisz wartość w polu tekstowym Maks. limit obiektów lub ustaw limit za pomocą przycisków strzałek.
 9. Notatka:
  Gdy warstwa jest wczytywana na mapę, każde żądanie do usługi WFS zwróci maksymalną liczbę obiektów, określoną przez maksymalny limit obiektów.
 10. Kliknij przycisk Dodaj do mapy.

  Dane zostały dodane do mapy i są obecnie wyświetlane na panelu Warstwy Warstwy.

Dodawanie warstwy usługi internetowej OGC WMS

OGC WMS to mapa zgodna ze specyfikacją OGC Web Map Service.

Aby dodać warstwę usługi internetowej OGC WMS, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Dodaj Dodaj i wybierz opcję Dodawanie warstwy z użyciem adresu URL.
  • Otwórz panel Warstwy Warstwy i w strzałce rozwijanej wybierz opcję Dodawanie warstwy z użyciem adresu URL.
 2. W polu tekstowym Adres URL skopiuj adres URL warstwy.
 3. W razie potrzeby wybierz odpowiedni typ danych z listy rozwijanej Typ.
 4. Opcjonalnie, aby dołączyć parametry niestandardowe do żądań wysyłanych do tej usługi, wykonaj następujące czynności:
  1. W obszarze Parametry niestandardowe kliknij opcję Dodaj parametr niestandardowy.
  2. W polu tekstowym Parametr wpisz nazwę parametru, który chcesz dołączyć.
  3. W polu tekstowym Wartość wpisz wartość parametru.
  4. Powtórz te czynności dla każdego parametru, który chcesz dołączyć.

  Podane parametry niestandardowe są automatycznie stosowane do wszystkich żądań wysyłanych do usługi.

 5. Jeśli warstwa może być użyta jako mapa bazowa, opcjonalnie włącz przełącznik Użyj jako mapy bazowej, aby użyć danych jako warstwy mapy bazowej. Jeśli przełącznik nie zostanie włączony, dane zostaną dodane do mapy jako warstwa operacyjna.
 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Wybierz określone warstwy w usłudze OGC WMS, które chcesz dodać do mapy, lub kliknij Wybierz wszystko, aby dodać całą usługę.

  Jeśli określono parametry niestandardowe, są one stosowane do wszystkich wybranych warstw. Aby dodać inne parametry niestandardowe tylko do określonych warstw, należy dodać te warstwy osobno.

 8. Kliknij opcję Dodaj do mapy lub Użyj jako mapy bazowej.

  Dane zostały dodane do mapy i są obecnie wyświetlane na panelu Warstwy Warstwy lub na panelu Mapa bazowa Mapa bazowa.

Dodawanie warstwy usługi internetowej OGC WMTS

OGC WMTS jest zestawem kafli rastrowych buforowanych w pamięci podręcznej, które są zgodne ze specyfikacją OGC Web Map Tile Service.

Aby dodać warstwę usługi internetowej OGC WMTS, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Dodaj Dodaj i wybierz opcję Dodawanie warstwy z użyciem adresu URL.
  • Otwórz panel Warstwy Warstwy i w strzałce rozwijanej wybierz opcję Dodawanie warstwy z użyciem adresu URL.
 2. W polu tekstowym Adres URL skopiuj adres URL warstwy.
 3. W razie potrzeby wybierz odpowiedni typ danych z listy rozwijanej Typ.
 4. Opcjonalnie, aby dołączyć parametry niestandardowe do żądań wysyłanych do tej usługi, wykonaj następujące czynności:
  1. W obszarze Parametry niestandardowe kliknij opcję Dodaj parametr niestandardowy.
  2. W polu tekstowym Parametr wpisz nazwę parametru, który chcesz dołączyć.
  3. W polu tekstowym Wartość wpisz wartość parametru.
  4. Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Dołącz tylko do żądań, które wyświetlają warstwy lub wysyłają do nich zapytania.

   Jeśli to pole wyboru pozostanie niezaznaczone, parametr ten jest dołączany do wszystkich żądań wysyłanych do tej usługi.

  5. Powtórz te czynności dla każdego parametru, który chcesz dołączyć.
 5. Jeśli warstwa może być użyta jako mapa bazowa, opcjonalnie włącz przełącznik Użyj jako mapy bazowej, aby użyć danych jako warstwy mapy bazowej. Jeśli przełącznik nie zostanie włączony, dane zostaną dodane do mapy jako warstwa operacyjna.
 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Wybierz warstwę do dodania i z menu rozwijanego wybierz opcję Kafel macierzy.
 8. Kliknij opcję Dodaj do mapy lub Użyj jako mapy bazowej.

  Dane zostały dodane do mapy i są obecnie wyświetlane na panelu Warstwy Warstwy lub na panelu Mapa bazowa Mapa bazowa.