Publikowanie hostowanych warstw wysokościowych

Istnieje możliwość użycia usług World Elevation Services dostępnych w przeglądarce scen Scene Viewer w usłudze ArcGIS Online jako danych dotyczących wysokości podłoża danej sceny. W niektórych obszarach usługi te mają rozdzielczość 30 metrów. Jeśli potrzebna jest warstwa wysokościowa o wyższej rozdzielczości, można utworzyć specjalny pakiet kafli w aplikacji ArcGIS Pro, dodać go do usługi ArcGIS Online i opublikować hostowaną warstwę wysokościową do użycia na potrzeby podłoża scen.

Aby opublikować hostowaną warstwę wysokościową w usłudze ArcGIS Online, należy utworzyć pakiet kafli w aplikacji ArcGIS Pro (w wersji 1.3 lub nowszej). Pakiet kafli zawiera bufor warstwy wysokościowej.

Tworzenie i publikowanie pakietu kafli

Poniższe etapy podsumowują procedury wykonywania zadań związane z tworzeniem wymaganego pakietu kafli i jego publikowaniem w usłudze ArcGIS Online.

  1. Za pomocą narzędzi geoprzetwarzania w aplikacji ArcGIS Pro utwórz pakiet kafli, w którym stosowana jest kompresja LERC.
  2. Zaloguj się w instytucji ArcGIS Online.

    Musisz mieć uprawnienia do tworzenia zawartości i publikowania hostowanych warstw kafli.

  3. Dodaj pakiet kafli do usługi ArcGIS Online i utwórz hostowaną warstwę kafli.

    Może to potrwać kilka minut.

Jeśli inni członkowie instytucji potrzebują dostępu do danej hostowanej warstwy wysokościowej, udostępnij ją.

Dodawanie hostowanej warstwy wysokościowej do przeglądarki scen Scene Viewer

Po opublikowaniu hostowanej warstwy wysokościowej w usłudze ArcGIS Online można jej używać w scenach, w których potrzebna jest warstwa wysokościowa o wyższej rozdzielczości.

  1. Zaloguj się do aplikacji ArcGIS Online.
  2. Kliknij przycisk Scena, aby otworzyć przeglądarkę scen Scene Viewer.
  3. Dodaj hostowaną warstwę wysokościową jako warstwę podłoża danej sceny.