Publikuj hostowane warstwy kafli wektorowych z plików

Warstwy kafli wektorowych odnoszą się do wektorów umieszczonych w pamięci podręcznej, a także do informacji służących do wyświetlania tych wektorów. Dane w warstwach kafli wektorowych są przechowywane w indywidualnych warstwach, zawierających geometrię, atrybuty i style. Informacje o stylu są przechowywane oddzielnie (nie wraz z informacjami o geometrii i atrybutach), przy czym można zdefiniować więcej niż jeden styl. Oznacza to, że jednemu zestawowi kafli wektorowych mona nadać różne style, przy czym nie jest konieczne generowanie nowej pamięci podręcznej dla każdego stylu. Oszczędza to miejsce i przyspiesza proces tworzenia stylów map. Uzyskiwanie dostępu do wektorów w postaci osobnych warstw kafli także zwiększa wydajność.

Można publikować warstwę kafli wektorowych z hostowanej warstwy obiektowej lub użyć jednej z następujących metod, aby opublikować warstwę kafli wektorowych z pliku:

Podczas publikowania z pakietu kafli wektorowych plik pakietu kafli jest dodawany jako element do Twoich zasobów. Jeśli podczas publikowania z aplikacji ArcGIS Pro nie jest dołączana powiązana warstwa obiektowa, plik pakietu kafli wektorowych jest także dodawany jako element w Twoich zasobach. Gdy potwierdzisz, że warstwa kafli wektorowych działa, możesz usunąć pakiet kafli wektorowych z usługi ArcGIS Online, aby zaoszczędzić miejsce (ale tylko wtedy, gdy masz pewność, że nie potrzebujesz już tego pakietu kafli wektorowych).

Tworzenie i publikowanie pakietu kafli wektorowych

Aplikacja ArcGIS Pro od wersji 1.2 umożliwia budowanie kafli wektorowych dla mapy i przechowywanie ich w pliku pakietu kafli wektorowych (.vtpk), który można łatwo przenosić. Można udostępnić pakiet kafli wektorowych z poziomu aplikacji ArcGIS Pro w instytucji i opublikować przesłany pakiet kafli wektorowych jako warstwę kafli.

Informacje o tworzeniu kafli wektorowych i pakietów kafli wektorowych można znaleźć na następujących stronach systemu pomocy aplikacji ArcGIS Pro:

To, w jaki sposób pakiet jest dodawany do instytucji i publikowany jako warstwa kafli wektorowych, zależy od wielkości pakietu kafli wektorowych.

Plik pakietu kafli wektorowych ma 500 GB lub więcej

Jeśli plik pakietu kafli wektorowych ma 500 GB lub więcej, mogą wystąpić problemy podczas przesyłania go w przeglądarce. W tym przypadku uruchom narzędzie geoprzetwarzania Udostępnij pakiet w aplikacji ArcGIS Pro, aby dodać pakiet kafli wektorowych do instytucji. Po uruchomieniu narzędzia Udostępnij pakiet wykonaj następujące czynności, aby opublikować warstwę kafli wektorowych:

 1. Zaloguj się do usługi ArcGIS Online przy użyciu konta instytucji i otwórz kartę Zasoby > Moje zasoby.

  Musisz mieć uprawnienia do publikowania hostowanych warstw kafli.

 2. Kliknij pakiet kafli, aby wyświetlić stronę szczegółów elementu i kliknij przycisk Publikuj.
 3. Wpisz tytuł.
 4. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorię i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu. Aby zawęzić listę kategorii, można również wpisać wartość w polu Filtruj kategorie.
 5. Wpisz znaczniki, a następnie kliknij przycisk Publikuj.

Kafle wektorowe zostaną rozpakowane i zostanie utworzona hostowana warstwa kafli. Warstwę kafli można zobaczyć na karcie Moje zasoby i dodać ją do przeglądarki map Map Viewer, Map Viewer Classic lub przeglądarki scen Scene Viewer.

Pakiet kafli wektorowych jest mniejszy niż 500 GB

Jeśli plik pakietu kafli wektorowych jest mniejszy niż 500 GB, można dodać go do instytucji jako element, jednocześnie go publikując.

 1. Zaloguj się do usługi ArcGIS Online przy użyciu konta instytucji i otwórz kartę Zasoby > Moje zasoby.

  Musisz mieć uprawnienia do tworzenia zawartości i publikowania hostowanych warstw kafli.

 2. Kliknij Nowy element > Twoje urządzenie.
 3. Przejdź do lokalizacji pliku pakietu kafli wektorowych (.vtpk).
 4. Wybierz Dodaj pakiet kafli wektorowych i utwórz hostowaną warstwę obiektową kafli.
 5. Wpisz tytuł i znaczniki, które zostaną zastosowane do pakietu i warstwy hostowanej.
 6. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu. Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.
 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Kafle wektorowe zostaną rozpakowane i zostanie utworzona hostowana warstwa kafli. Warstwę kafli można zobaczyć na karcie Moje zasoby i dodać ją do przeglądarki map Map Viewer, Map Viewer Classic lub przeglądarki scen Scene Viewer.

Definiowanie mapy w aplikacji ArcGIS Pro i publikowanie jej jako warstwy kafli wektorowych

Począwszy od wersji 1.4 aplikacji ArcGIS Pro można publikować warstwę kafli wektorowych z poziomu mapy w celu hostowania jej w usłudze ArcGIS Online. W tym celu wymagane jest połączenie internetowe. Prędkość i szerokość pasma połączenia mają wpływ na szybkość publikowania.

Zapoznaj się z następującymi stronami w systemie pomocy aplikacji ArcGIS Pro, aby uzyskać instrukcje dotyczące tworzenia kafli wektorowych i publikowania ich: