Publikuj hostowane warstwy kafli wektorowych z plików

Warstwy kafli wektorowych odnoszą się do wektorów umieszczonych w pamięci podręcznej, a także do informacji służących do wyświetlania tych wektorów. Dane w warstwach kafli wektorowych są przechowywane w indywidualnych warstwach, zawierających geometrię, atrybuty i style. Informacje o stylu są przechowywane oddzielnie (nie wraz z informacjami o geometrii i atrybutach), przy czym można zdefiniować więcej niż jeden styl. Oznacza to, że jednemu zestawowi kafli wektorowych mona nadać różne style, przy czym nie jest konieczne generowanie nowej pamięci podręcznej dla każdego stylu. Oszczędza to miejsce i przyspiesza proces tworzenia stylów map. Uzyskiwanie dostępu do wektorów w postaci osobnych warstw kafli także zwiększa wydajność.

Możesz publikować warstwę kafli wektorowych z hostowanej warstwy obiektowej lub użyć jednej z następujących metod, aby opublikować warstwę kafli wektorowych:

Podczas publikowania z pakietu kafli wektorowych plik pakietu kafli jest dodawany jako element do Twoich zasobów. Jeśli podczas publikowania z aplikacji ArcGIS Pro nie jest dołączana powiązana warstwa obiektowa, plik pakietu kafli wektorowych jest także dodawany jako element w Twoich zasobach. Gdy potwierdzisz, że warstwa kafli wektorowych działa, możesz usunąć pakiet kafli wektorowych z usługi ArcGIS Online, aby zaoszczędzić miejsce (ale tylko wtedy, gdy masz pewność, że nie potrzebujesz już tego pakietu kafli wektorowych).

Tworzenie i publikowanie pakietu kafli wektorowych

Aplikacja ArcGIS Pro od wersji 1.2 umożliwia budowanie kafli wektorowych dla mapy i przechowywanie ich w pliku pakietu kafli wektorowych (.vtpk), który można łatwo przenosić. Można udostępnić pakiet kafli wektorowych z poziomu aplikacji ArcGIS Pro w instytucji i opublikować przesłany pakiet kafli wektorowych jako warstwę kafli.

Informacje o tworzeniu kafli wektorowych i pakietów kafli wektorowych można znaleźć na następujących stronach systemu pomocy aplikacji ArcGIS Pro:

Możesz opublikować z poziomu pakietu kafli wektorowych w aplikacji ArcGIS Pro lub w usłudze ArcGIS Online.

Publikowanie z poziomu pakietu kafli wektorowych w aplikacji ArcGIS Pro

Aby dodać pakiet kafli wektorowych do instytucji i opublikować hostowaną warstwę kafli, możesz uruchomić narzędzie geoprzetwarzania Udostępnij pakiet w aplikacji ArcGIS Pro. Więcej informacji zawiera temat Udostępnianie warstwy kafli wektorowych.

Publikowanie z poziomu pakietu kafli wektorowych w aplikacji ArcGIS Online

Inną możliwością jest dodanie pakietu kafli wektorowych do usługi ArcGIS Online i opublikowanie.

  1. Zaloguj się do usługi ArcGIS Online przy użyciu konta instytucji i otwórz kartę Zasoby > Moje zasoby.
  2. Kliknij Nowy element > Twoje urządzenie.
  3. Przejdź do lokalizacji pliku pakietu kafli wektorowych (.vtpk).
  4. Wybierz Dodaj pakiet kafli wektorowych i utwórz hostowaną warstwę obiektową kafli.
  5. Wpisz tytuł i znaczniki, które zostaną zastosowane do pakietu i warstwy hostowanej.
  6. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

    Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.

  7. Kliknij przycisk Zapisz.

Kafle wektorowe zostaną rozpakowane i zostanie opublikowana hostowana warstwa kafli. Elementy dla pakietu i hostowanej warstwy kafli zostaną utworzone w obszarze Moje zasoby.

Aby wyświetlić dane, dodaj warstwę kafli do przeglądarki map Map Viewer, Map Viewer Classic lub przeglądarki scen Scene Viewer.

Definiowanie mapy w aplikacji ArcGIS Pro i publikowanie jej jako warstwy kafli wektorowych

Można publikować wektorowe warstwy kafli z mapy w aplikacji ArcGIS Pro w celu hostowania ich w usłudze ArcGIS Online. W tym celu wymagane jest połączenie internetowe. Prędkość i szerokość pasma połączenia mają wpływ na szybkość publikowania.

Zapoznaj się z następującymi stronami w systemie pomocy aplikacji ArcGIS Pro, aby uzyskać instrukcje dotyczące tworzenia kafli wektorowych na mapie i publikowania ich: