Edytowanie tabel (Map Viewer)

Jeśli właściciel edytowalnej warstwy tabelarycznej udostępni tę warstwę użytkownikowi, użytkownik ten może dodać warstwę w przeglądarce map Map Viewer oraz edytować atrybuty warstwy.

Wskazówka:

Właściciel warstwy, administratorzy instytucji i członkowie grup aktualizacji udostępnionych, którym udostępniano warstwę, mogą edytować zasoby hostowanej warstwy obiektowej lub tabelarycznej, nawet jeśli dla warstwy nie włączono edycji. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy dla pewnych pól w warstwie wyłączono edycję. Tych pól nikt nie może edytować.

Edycja wartości pól

Dostępne do edycji są wartości w warstwie tabeli i w tabeli atrybutów warstwy obiektowej. Instrukcje dotyczące aktualizowania wartości w tabeli tabelarycznej warstwy obiektowej można znaleźć w temacie Edytowanie obiektów. Aby edytować wartości w tabeli w przeglądarce map Map Viewer, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

    Notatka:
    Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem mapy.

  2. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
  3. Kliknij dwukrotnie wewnątrz komórki zawierającej wartość, którą chcesz edytować i wpisz wartość lub, jeśli w polu skonfigurowano listę wartości, wybierz odpowiednią wartość z menu rozwijanego. Aby usunąć wartość, gdy istnieje lista, wybierz z listy pozycję puste.
  4. Aby zapisać zmiany, naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie powiązanych zdjęć i plików

Warstwy obiektowe i tabelaryczne mogą zawierać powiązane zdjęcia lub inne pliki jako załączniki. Jeśli właściciel warstwy włączył w niej załączniki i masz uprawnienia do edycji warstwy, możesz dołączać powiązane zdjęcia i pliki do rekordów w tabeli.

Notatka:

Dodawanie załączników do warstw tabelarycznych w przeglądarce Map Viewer nie jest obecnie obsługiwane. Aby dodać załączniki do warstwy tabelarycznych, otwórz stronę szczegółów elementu dla tabeli, kliknij kartę Dane i dodaj załączniki w widoku Tabela.

Instrukcje dotyczące dodawania załączników do warstw obiektowych w przeglądarce Map Viewer można znaleźć w sekcji Edytowanie obiektów.

Obsługiwane formaty załączników

Obsługiwane są następujące formaty plików załączników:

7Z, AIF, AVI, BMP, CSV, DOC, DOCX, DOT, ECW, EMF, EPS, GEOJSON, GIF, GML, GPKG, GTAR, GZ, IMG, J2K, JP2, JPC, JPE, JPEG, JPF, JPG, JSON, M4A, MDB, MID, MOV, MP2, MP3, MP4, MPA, MPE, MPEG, MPG, MPV2, PDF, PNG, PPT, PPTX, PS, PSD, QT, RA, RAM, RAW, RMI, SID, TAR, TGZ, TIF, TIFF, TXT, VRML, WAV, WMA, WMF, WMV, WPS, XLS, XLSX, XLT, XML i ZIP.