Przenoszenie elementów

Elementy są przechowywane w folderach w usłudze ArcGIS Online. Foldery są specyficzne dla każdego konta członka i pomagają w organizowaniu posiadanych elementów, dzięki czemu łatwiej je znaleźć.

Uporządkowanie elementów w folderach może również pomóc w zidentyfikowaniu elementów powiązanych. Na przykład można utworzyć folder do przechowywania elementów zależnych. W tym samym folderze można umieścić takie elementy, jak pliki źródłowe i warstwy utworzone na ich podstawie, zestaw map i scen internetowych, które zawierają te warstwy oraz tworzone aplikacje, które zawierają te mapy internetowe. Dzięki temu wiadomo, że wszystkie elementy w danym folderze są powiązane i od siebie zależne. Można również tworzyć foldery do przechowywania elementów używanych w konkretnych projektach i przenosić odpowiednie elementy do poszczególnych folderów projektów.

Wskazówka:

Administrator instytucji, który chce przenieść zasoby od jednego członka do innego (zmiana właściciela), powinien zapoznać się z sekcją Zarządzanie zasobami.

Planując z wyprzedzeniem, można utworzyć potrzebne foldery przed utworzeniem elementów. Później, dodając elementy, publikując warstwy lub tworząc mapy bądź aplikacje, można wybrać odpowiedni folder do przechowywania danego elementu. Aby utworzyć foldery, otwórz kartę Moje zasoby na stronie Zasoby, kliknij opcję Utwórz nowy folder, wpisz nazwę folderu i kliknij przycisk OK.

Czasami nie ma możliwości utworzenia wszystkich potrzebnych folderów przed utworzeniem elementów. Można też podjąć decyzję o konieczności zmiany sposobu organizowania zasobów. W takim przypadku można przenieść własne elementy między folderami. Podczas przenoszenia elementów można wybrać istniejący folder lub utworzyć nowy.

Elementy mogą przenosić między folderami właściciele elementów, administratorzy instytucji oraz kuratorzy danych. Administratorzy instytucji mogą także przenosić elementy w ramach zarządzania elementami członka instytucji.

Przenoszenie pojedynczego elementu

Element można przenieść, gdy otwarta jest jego strona szczegółów elementu. Bieżąca lokalizacja folderu danego elementu jest wymieniona w sekcji Folder na karcie Informacje ogólne.

 1. Kliknij przycisk Przenieś w sekcji Folder na karcie Informacje ogólne.

  Zostanie wyświetlone okno Przenieś element.

 2. Jeśli musisz utworzyć folder dla elementu, kliknij przycisk Utwórz nowy folder, wpisz nazwę folderu i naciśnij klawisz Enter.

  Do listy folderów zostanie dodany nowy folder.

 3. Wybierz folder z listy i kliknij przycisk Zapisz.

Element zostanie przeniesiony do wybranego folderu.

Przenoszenie wielu elementów

Gdy potrzebujesz przenieść więcej niż jeden element do tego samego folderu docelowego, wybierz wiele elementów na stronie Zasoby i je przenieś.

Aby przenieść jeden lub większą liczbę elementów do innego folderu, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się w instytucji jako właściciel elementów, administrator instytucji lub kurator danych.
 2. Kliknij opcję Zasoby w górnej części portalu, aby otworzyć stronę Zasoby, i kliknij jedną z następujących kart:
  • Jeśli elementy są Twoją własnością, kliknij kartę Moje zasoby.
  • Jeśli pełnisz funkcję administratora, kliknij kartę Moja instytucja.

  Aby przejść do kolejnego kroku, musisz wyświetlić zasoby w widoku Tabela.

 3. Zaznacz pole wyboru obok każdego elementu, który chcesz przenieść do nowego folderu i kliknij przycisk Przenieś.

  Zostanie wyświetlone okno Przenieś element.

 4. Jeśli musisz utworzyć folder dla elementów, kliknij przycisk Utwórz nowy folder, wpisz nazwę folderu i naciśnij klawisz Enter.

  Do listy folderów zostanie dodany nowy folder.

 5. Wybierz folder z listy i kliknij przycisk Zapisz.

Elementy zostaną przeniesione do wybranego folderu.