Usuwanie elementów

Jeśli element nie jest już potrzebny i nikt z niego nie korzysta, można usunąć go z instytucji.

Elementy mogą usuwać właściciele elementów i administratorzy instytucji.

Wskazówka:

Administratorzy instytucji mogą także usuwać elementy w ramach zarządzania elementami określonego członka instytucji.

Przed usunięciem

Przed usunięciem elementu z instytucji należy rozważyć poniższe kwestie:

Uwaga:

Element, który został usunięty, nie jest już dostępny.

Usuwanie pojedynczego elementu

Pojedynczy element można usunąć ze strony tego elementu. Metody tej należy użyć wtedy, gdy przed usunięciem elementu trzeba wyłączyć ochronę przed usunięciem.

 1. Zaloguj się w instytucji jako właściciel elementu lub administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu i kliknij kartę Ustawienia.
 3. Wyłącz ochronę przed usunięciem danego elementu i kliknij przycisk Zapisz.
 4. Kliknij opcję Usuń element i kliknij opcję Usuń, aby potwierdzić.

Usuwanie wielu elementów

Jeśli elementy nie mają włączonej ochrony przed usunięciem, wygodniej jest usunąć wiele elementów ze strony Zasoby.

 1. Zaloguj się w instytucji jako właściciel elementu lub administrator.
 2. Otwórz stronę Zasoby i kliknij jedną z następujących kart:
  • Jeśli elementy są Twoją własnością, kliknij kartę Moje zasoby. Kliknij opcję Wszystkie moje zasoby, jeśli elementy znajdują się w różnych folderach, lub otwórz folder, w którym przechowywane są elementy.
  • Jeśli pełnisz funkcję administratora instytucji, kliknij kartę Moja instytucja.
 3. Upewnij się, że wyświetlasz zasoby w widoku Tabela.
 4. Zaznacz pole wyboru obok każdego elementu, który ma zostać usunięty i kliknij przycisk Usuń.
 5. Kliknij opcję Usuń, aby potwierdzić.