Wyświetlanie tabel (Map Viewer)

Istnieje możliwość wyświetlania interaktywnej tabeli u dołu mapy w celu uzyskania dostępu do informacji o obiektach lub rekordach w warstwie. Widok tabelaryczny danych przyspiesza analizowanie informacji i ułatwia podejmowanie decyzji. Można sortować i filtrować dane atrybutów oraz ukrywać pola, aby skupić się na określonych danych obiektowych lub rastrowych.

Można wyświetlać tabele powiązane z warstwami zobrazowań publikowanymi na podstawie zestawów danych mozaiki w aplikacji ArcGIS Pro lub zbiorów obrazów w usłudze ArcGIS Online. Tabele nie są dostępne dla innych typów warstw zobrazowań.

Wskazówka:

Aby zidentyfikować warstwy zobrazowań mające powiązane tabele, które można wyświetlić w przeglądarce map Map Viewer, sprawdź kartę Przegląd na stronie szczegółów elementu warstwy; Zbiór obrazów jest wymieniony jako Źródło.

Można również uzyskać dostęp do informacji na temat każdego pola tabeli, aby dowiedzieć się, co reprezentują dane oraz uzyskać dodatkowe informacje o warstwie, przeglądając powiązane tabele danych, zdjęcia lub inne pliki załączników. Posiadacze uprawnień do edycji warstwy mogą edytować lub usuwać wartości atrybutów i dołączać powiązane zdjęcia i pliki. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z tematem Edytowanie tabel.

Wyświetlanie tabeli

Wyświetlanie tabel w aplikacji Map Viewer może być przydatnym sposobem obejrzenia informacji powiązanych z obiektami i warstwami zobrazowań na mapie. Po ustaleniu, jaki rodzaj danych jest przechowywany w obiektach lub rastrach, można skonfigurować dokładniej dostosowany widok warstwy poprzez stosowanie filtrów, jeśli warstwa zawiera dane, które nie są istotne z punktu widzenia Twoich odbiorców.

Wyświetlanie tabeli warstwy obiektowej

Wykonaj poniższe czynności, aby wyświetlić tabelę dla warstwy obiektowej lub warstwy zobrazowań na podstawie zbioru obrazów w aplikacji Map Viewer:

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem własnej mapy.

 2. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
 3. W panelu Warstwy kliknij opcję Otwórz Opcje znajdującą się obok warstwy i kliknij opcję Pokaż tabelę.

  Tabela warstwy zostanie otwarta na dole mapy.

  Nie są wyświetlane rekordy z powiązanych tabel.

 4. Kliknij strzałkę skierowaną w górę w nagłówku tabeli, aby wyświetlić większą liczbę wierszy lub Kliknij strzałkę skierowaną w dół, aby wyświetlić mniejszą liczbę wierszy.
 5. Kliknij przycisk Zamknij Zamknij znajdujący się w nagłówku tabeli, aby zamknąć tabelę.

Wyświetlanie warstwy tabelarycznej

Po dodaniu warstwy tabelarycznej do Map Viewer tabela zostanie otwarta automatycznie.

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem własnej mapy.

 2. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
 3. Tabela zostanie otwarta na dole mapy.

  Rekordy z powiązanych tabel nie są uwzględniane.

 4. Kliknij strzałkę skierowaną w górę w nagłówku tabeli, aby wyświetlić większą liczbę wierszy lub Kliknij strzałkę skierowaną w dół, aby wyświetlić mniejszą liczbę wierszy.
 5. Kliknij przycisk Zamknij Zamknij znajdujący się w nagłówku tabeli, aby zamknąć tabelę. Aby ponownie otworzyć tabelę, kliknij opcję Otwórz Opcje znajdującą się obok warstwy i kliknij opcję Pokaż tabelę.

Przeglądaj dane

Masz możliwość wyświetlania informacji dotyczących pola, takich jak typ danych i opis oraz statystyk dotyczących zawartości pola. Gdy dowiesz się, co reprezentują dane znajdujące się w każdym polu, posortuj dane i pola, aby ograniczyć się do danych, które Cię interesują.

W przypadku tabel warstw obiektowych możesz również wybierać wiersze w tabeli i powiększyć do lokalizacji zasięgu wszystkich wybranych obiektów na mapie.

 1. Otwórz tabelę i wyświetl informacje o polach, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Wybierz pole (kolumnę), kliknij przycisk Opcje Opcje, a następnie kliknij przycisk Informacje.
  • Kliknij opcję Narzędzia Narzędzia w nagłówku tabeli, a następnie kliknij przycisk Informacje Informacje, który znajduje się obok pola. Aby wrócić do listy pól, kliknij strzałkę wskazującą wstecz. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno podręczne.

  Nazwa pola, typ danych, alias, opis pola, opis wartości oraz statystyki są wyświetlane w oddzielnym oknie podręcznym. Informacje dostępne dla każdego pola są uzależnione od wartości ustawionych przez właściciela warstwy, a dane statystyczne różnią się w zależności od typu danych pola.

 2. Opcjonalnie wyszukaj konkretne pole.
  1. Kliknij opcję Narzędzia Narzędzia w nagłówku tabeli i wpisz nazwę pola w polu wyszukiwania lub kliknij przycisk Sortuj pola Sortuj pola, aby zmienić kolejność wyświetlania pól w oknie.

   Jeśli wpiszesz nazwę pola, lista pól zmieni się podczas wpisywania.

  2. Zaznacz pole lub wyłącz jego zaznaczenie, aby ukryć je w tabeli. Możesz również wyświetlić informacje o polu.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby posortować rekordy w każdym polu w celu ułatwienia przeglądania danych:
  • Kliknij strzałkę w górę lub w dół dla pola, aby odpowiednio posortować wartości w kolejności rosnącej lub malejącej.
  • Wybierz pole, kliknij przycisk Opcje Opcje, a następnie kliknij opcję Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco.
  • Kliknij nazwę pola i przeciągnij je do nowego miejsca w tabeli, aby zmienić kolejność pól.

  Nie spowoduje to zmiany kolejności pól przechowywanych w tabeli, a jedynie sposób wyświetlania pól na mapie.

 4. Aby ukryć pola, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz pole, kliknij przycisk Opcje Opcje, a następnie kliknij opcję Ukryj pole, aby ukryć jedno pole.
  • Kliknij opcję Narzędzia Narzędzia w nagłówku tabeli i wyłącz zaznaczenie kilku pól, które chcesz ukryć. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno podręczne.
 5. Opcjonalnie kliknij opcję Narzędzia Narzędzia znajdującą się w nagłówku tabeli i zaznacz pola, które chcesz wyświetlić (ponownie) w tabeli. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno podręczne.
 6. Aby wybrać wiersze w tabeli, zaznacz pole wyboru na początku każdego wiersza.
 7. Aby powiększyć mapę do zasięgu wybranych obiektów (wierszy), kliknij opcję Powiększ do wyboru Powiększ do wyboru.

  Mapa zostanie ponownie wyśrodkowana, aby uwzględnić wszystkie wybrane obiekty.

 8. Kliknij opcję Wyczyść wybór Wyczyść wybór w tabeli, aby wyłączyć zaznaczenie wszystkich wybranych wierszy.