Dodawanie plików jako elementów

Obsługiwane pliki można dodawać z komputera, udostępnianej lokalizacji sieciowej lub lokalizacji w chmurze.Kiedy dodajesz plik, w sekcji Moje zasoby tworzony jest element, który możesz udostępniać innym, aby mogli pobierać pliki i ich używać.

Inne powody dodawania plików jako elementów są następujące:

Notatka:

Aby dodać określone typy plików, musisz zalogować się na konto instytucji. Są one oznaczone gwiazdką na liście obsługiwanych typów plików w sekcji Co można dodać do usługi ArcGIS Online?.

Wykonaj następujące czynności, aby dodać plik do usługi ArcGIS Online:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów.
 2. Na karcie Moje zasoby na stronie zasobów kliknij opcję Nowy element.
 3. Wybierz miejsce, w którym plik jest zapisany.
  • Twoje urządzenie — przejdź do lokalizacji pliku na lokalnym komputerze lub do katalogu we współużytkowanym zasobie sieciowym i kliknij Otwórz.

   Możesz też przeciągnąć plik do strefy upuszczania znajdującej się w górnej części okna Nowy element.

  • Google Drive — zaloguj się na swoje konto Google Drive.
  • Dropbox — zaloguj się na swoje konto Dropbox.
  • OneDrive — zaloguj się na swoje konto Microsoft OneDrive.
 4. Jeśli dodajesz plik .zip, musisz wybrać typ zasobów z menu rozwijanego Typ elementu.

  W zależności od typu elementu może być konieczne podanie dodatkowych informacji. Jeśli na przykład dodano plik .zip zawierający przykład kodu wybierz język kodu.

 5. Wybierz opcję dodania tylko pliku i kliknij Dalej.
 6. Wpisz tytuł.
 7. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 8. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

  Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.

 9. Opcjonalnie wpisz znaczniki opisujące element.

  Oddziel wyrażenia przecinkami (na przykład wyrażenie Obszar federalny jest traktowane jako pojedynczy znacznik, natomiast wyrażenie Obszar, federalny jest interpretowane jako dwa znaczniki).

  Podczas wpisywania możesz wybrać dowolne z proponowanych znaczników. Propozycje są generowane na podstawie wcześniej dodanych znaczników.

 10. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis elementu.
 11. Kliknij przycisk Zapisz.

Po dodaniu pliku jest on wyświetlany w zasobach użytkownika.

Skonfiguruj szczegóły elementu i udostępnij element, jeśli masz uprawnienia do udostępniania.

Tematy pokrewne