Sprawdzanie poprawności lokalizacji

Podczas publikowania hostowanej warstwy obiektowej z pliku z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV) lub pliku Microsoft Excel zawierającego adresy lub nazwy miejsc można sprawdzić rozmieszczenie punktów na mapie oraz próbować zlokalizować wszystkie obiekty, których usługa ArcGIS Online nie była w stanie znaleźć.

Notatka:

Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w przeglądarce map Map Viewer Classic. Będzie ona dostępna w przyszłej wersji przeglądarki map Map Viewer.

Kiedy hostowana warstwa obiektowa jest publikowana po raz pierwszy, zostaje wyświetlony komunikat informujący o liczbie adresów i miejsc zlokalizowanych za pomocą usługi ArcGIS Online. Po zastąpieniu zawartości warstwy zostanie wyświetlony ten sam komunikat dotyczący adresów i miejsc, których usługa ArcGIS Online nie może zlokalizować. Po zakończeniu procesu publikowania użytkownik jest proszony o sprawdzenie poprawności lokalizacji. Wybierz opcję Tak, aby otworzyć przeglądarkę map Map Viewer Classic i natychmiast rozpocząć przeglądanie położeń obiektów. Aby przejrzeć położenia obiektów w późniejszym czasie, wybierz opcję Nie. W celu przejrzenia położeń otwórz stronę z elementem hostowanej warstwy obiektowej i kliknij polecenie Sprawdź poprawność lokalizacji pod nazwą warstwy w sekcji Warstwy na karcie Przegląd.

Po otwarciu warstwy w przeglądarce map Map Viewer Classic w dolnej części mapy pojawi się tabela. W tabeli zostanie przedstawiona lista wszystkich dopasowanych i niedopasowanych adresów i miejsc. Zostanie również wyświetlony panel Sprawdź poprawność lokalizacji. Po wybraniu rekordu w tabeli znajdującej się u dołu mapy zostanie wyświetlony panel Sprawdź poprawność lokalizacji wypełniony sugerowanymi pasującymi lokalizacjami.

Jedynie właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub administrator może sprawdzać poprawność adresów i miejsc.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić poprawność niedopasowanych lokalizacji.

Sprawdzanie poprawności niedopasowanych lokalizacji

Każdy adres lub miejsce z pliku CSV lub pliku Excel, którego nie udało się zlokalizować, zostaje umieszczony w tabeli Niedopasowane położonej w dolnej części mapy. Istnieją trzy sposoby znalezienia dopasowania do niedopasowanego adresu lub miejsca. Zostały one opisane w trzech poniższych sekcjach.

Wybór sugerowanej lokalizacji

Najłatwiejszym sposobem na znalezienie lokalizacji niedopasowanego adresu jest skorzystanie z sugestii wyświetlanych w panelu Sprawdź poprawność lokalizacji. ArcGIS Online sugeruje lokalizacje, które są podobne do informacji w pliku.

 1. W tabeli Niedopasowane wybierz adres lub nazwę miejsca.

  Po wybraniu rekordu w tabeli w panelu Sprawdź poprawność lokalizacji zostanie wyświetlona lista sugerowanych lokalizacji, a mapa zostanie powiększona do zasięgu wszystkich sugerowanych lokalizacji.

 2. W panelu Sprawdź poprawność lokalizacji wybierz sugerowany adres lub nazwę miejsca. Spowoduje to zaznaczenie odpowiedniego punktu na mapie. Powiększ ekran do wybranego punktu w celu upewnienia się, że sugerowana lokalizacja jest poprawna.
  • Jeśli lokalizacja jest poprawna, kliknij opcję Dopasuj w oknie podręcznym punktu, aby zatwierdzić nową lokalizację.
  • Jeśli lokalizacja jest niepoprawna, wybieraj i sprawdzaj poprawność innych sugerowanych lokalizacji, aż znajdziesz właściwe dopasowanie.
  • Jeśli żadna z sugerowanych lokalizacji nie jest poprawna, spróbuj zmienić dane dotyczące adresu lub miejsca w tabeli Niedopasowane lokalizacje.
 3. Pamiętaj, że dopasowanie sugerowanej lokalizacji do niepasującego adresu lub miejsca nie powoduje zaktualizowania danych atrybutów w warstwie. Jeśli chcesz, aby dane dotyczące adresu lub miejsca w tabeli odpowiadały danym sugerowanym, przeprowadź edycję danych w tabeli. Na przykład, jeśli niedopasowany adres to Ulica Główna 123 i zostanie on dopasowany do adresu Ul. Główna 123 E, usługa ArcGIS Online nie zmieni adresu w tabeli na Ul. Główna 123 E. Jeśli chcesz zmienić adres w warstwie na Ul. Główna 123 E, wpisz ten adres w tabeli Niedopasowane. Podobnie, jeśli niedopasowane miejsce zawiera błędy pisowni, które uniemożliwiają usłudze ArcGIS Online jego zlokalizowanie, wybór miejsca w panelu Sprawdź poprawności lokalizacji nie poprawi błędu pisowni w warstwie.
 4. Powtórz poprzednie etapy dla wszystkich niedopasowanych adresów i miejsc.

Edycja danych dotyczących adresu lub miejsca i wybór sugerowanej lokalizacji

Jeżeli dla niedopasowanego adresu lub miejsca nie zostały zasugerowane żadne lokalizacje albo sugerowane lokalizacje są niepoprawne, spróbuj zmienić dane dotyczące adresu lub miejsca w tabeli z niedopasowanymi danymi.

 1. W tabeli Niedopasowane wybierz adres lub nazwę miejsca.
 2. Popraw wszelkie dane dotyczące adresu lub miejsca, które według Twojej wiedzy są niepoprawne. Na przykład, jeśli nazwa miejsca jest zapisana niepoprawnie lub poprzestawiane zostały cyfry w adresie, kliknij dwukrotnie komórkę zawierającą błędne dane i wpisz poprawne informacje.

  W miarę jak w tabeli zapisywane są nowe dane, panel Sprawdź poprawność lokalizacji wyświetla sugerowane pasujące lokalizacje.

 3. W panelu Sprawdź poprawność lokalizacji wybierz sugerowaną lokalizację. Spowoduje to zaznaczenie odpowiedniego punktu na mapie. Powiększ ekran do wybranego punktu w celu upewnienia się, że sugerowana lokalizacja jest poprawna.
  • Jeśli lokalizacja jest poprawna, kliknij opcję Dopasuj w oknie podręcznym punktu, aby zatwierdzić nową lokalizację.
  • Jeśli lokalizacja jest niepoprawna, wybieraj i sprawdzaj poprawność innych sugerowanych lokalizacji, aż znajdziesz właściwe dopasowanie.
  • Jeżeli żadna z sugerowanych lokalizacji nie jest poprawna, istnieje możliwość ręcznego umieszczenia punktu na mapie.
 4. Powtórz poprzednie etapy dla pozostałych niedopasowanych adresów i miejsc.
 5. Pamiętaj, że dopasowanie sugerowanej lokalizacji do niepasującego adresu lub miejsca nie powoduje zaktualizowania danych atrybutów w warstwie. Jeśli chcesz, aby dane dotyczące adresu lub miejsca w tabeli odpowiadały danym sugerowanym, przeprowadź edycję danych w tabeli. Na przykład, jeśli niedopasowany adres to Ulica Główna 123 i zostanie on dopasowany do adresu Ul. Główna 123 E, usługa ArcGIS Online nie zmieni adresu w tabeli na Ul. Główna 123 E. Jeśli chcesz zmienić adres w warstwie na Ul. Główna 123 E, wpisz ten adres w tabeli Niedopasowane. Podobnie, jeśli niedopasowane miejsce zawiera błędy pisowni, które uniemożliwiają usłudze ArcGIS Online jego zlokalizowanie, wybór miejsca w panelu Sprawdź poprawność adresów nie poprawi błędu pisowni w warstwie.

Dodawanie punktu do mapy

Jeżeli żadna z sugerowanych lokalizacji nie jest poprawna nawet po zmianie danych dotyczących niedopasowanego adresu lub miejsca, można ręcznie dodać punkt na mapie.

 1. W tabeli Niedopasowane wybierz wiersz.
 2. Powiększ widok do lokalizacji na mapie, w której powinien znajdować się dany adres lub miejsce.
 3. Kliknij mapę, aby dodać punkt do wybranej lokalizacji.

  Do mapy zostanie dodany punkt z żółtym znacznikiem i zostanie wyświetlone okno podręczne wybranej lokalizacji.

 4. Jeśli lokalizacja wskazana na mapie jest poprawna, kliknij opcję Dopasuj w oknie podręcznym, aby zatwierdzić nową lokalizację.
 5. Powtórz poprzednie etapy dla pozostałych niedopasowanych lokalizacji.
 6. Jeżeli chcesz przeprowadzić kontrolę jakości dopasowanych adresów lub miejsc, postępuj zgodnie z instrukcjami w następnej sekcji. Jeżeli nie chcesz weryfikować dopasowanych adresów lub miejsc, a proces sprawdzania poprawności i dopasowywania danych został zakończony, kliknij przycisk Ukończono sprawdzanie poprawności w panelu Sprawdź poprawność lokalizacji.

W celu przeprowadzenia dalszej kontroli jakości można również sprawdzić precyzję dopasowania lokalizacji.

Sprawdzanie poprawności dopasowanych lokalizacji

Możesz sprawdzić dokładność dopasowania adresów i miejsc do lokalizacji na mapie przeprowadzonego przez usługę ArcGIS Online.

 1. Kliknij opcję Dopasowane, aby wyświetlić listę wszystkich adresów lub miejsc zlokalizowanych na mapie.
 2. Jeżeli zauważysz w tabeli jakiekolwiek błędy, kliknij dwukrotnie daną komórkę i wpisz poprawne informacje.
 3. Po wybraniu dopasowanego adresu lub miejsca panel Sprawdź poprawność lokalizacji wyświetla sugerowane lokalizacje wraz z dopasowanym adresem lub miejscem oznaczonym symbolem zielonego znacznika.
 4. Powiększ ekran do dopasowanej lokalizacji w celu upewnienia się, że znajduje się we właściwym miejscu.
  • Jeżeli tak jest, wybierz kolejny wiersz w tabeli Dopasowane, aby sprawdzić go pod kątem precyzji.
  • Jeżeli nie, wybierz kolejną sugerowaną lokalizację w panelu Sprawdź poprawność lokalizacji. Powiększ ekran do sugerowanej lokalizacji w celu sprawdzenia jej poprawności. Jeśli tak jest, kliknij opcję Dopasuj w oknie podręcznym, aby zatwierdzić nową lokalizację. Jeśli nie, sprawdź inne sugerowane lokalizacje do momentu, aż znajdziesz poprawną.
  • Jeśli żadna z sugerowanych lokalizacji nie jest poprawna, można powiększyć ekran do lokalizacji na mapie, gdzie powinien znajdować się dany adres lub miejsce i kliknąć mapę, aby dodać punkt ręcznie. Jeśli dodany punkt jest we właściwym miejscu, kliknij opcję Dopasuj w oknie podręcznym, aby zatwierdzić nową lokalizację.
 5. Powtórz poprzednie etapy dla pozostałych dopasowanych lokalizacji.
 6. Po zakończeniu procesu sprawdzania poprawności i dopasowywania wszystkich adresów i miejsc kliknij opcję Ukończono sprawdzanie poprawności w panelu Sprawdź poprawność lokalizacji.