Sumuj w pobliżu (Map Viewer Classic)

Notatka:

To narzędzie jest obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji zawiera sekcja Sumuj w pobliżu (Map Viewer).

Sumuj w pobliżu Narzędzie Sumuj w pobliżu znajduje obiekty mieszczące się w podanej odległości od obiektów w warstwie wejściowej, korzystając z odległości w linii prostej lub trybu podróżowania. Wówczas można obliczyć dane statystyczne dla pobliskich obiektów.

Diagram procedury wykonywania zadań

Diagram procedury wykonywania zadań narzędzia Sumuj w pobliżu

Przykłady

Samorząd lokalny buduje nową szkołę podstawową i ma wybrać spośród kilku potencjalnych lokalizacji. Zostaje podjęta decyzja, że szkoła powinna się znajdować w obszarze zamieszkałym przez największą liczbę dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Populację dzieci w wieku od 5 do 12 lat można obliczyć w narzędziu Sumuj w pobliżu, korzystając z odległości pieszej wędrówki wynoszącej jedną milę wokół każdej potencjalnej lokalizacji i jednostek spisowych zawierających dane o populacji.

Terminologia

Okres ważnościOpis

Geodezyjne

Oznacza linię narysowaną na sferze. Linia geodezyjna narysowana na globie reprezentuje krzywiznę geoidy Ziemi.

Odległość euklidesowa

Odległość w linii prostej mierzona na płaszczyźnie (to jest na powierzchni kartezjańskiej).

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Sumuj w pobliżu wymaga dwóch warstw wejściowych, warstwy, od której mierzone będą odległości oraz warstwy do sumowania. Obie te warstwy mogą być warstwami punktowymi, liniowymi lub powierzchniowymi. Pierwsza warstwa wejściowa może zawierać maksymalnie 1000 obiektów.

Obszar w sąsiedztwie może być oparty na odległości w linii prostej lub wielu różnych trybach podróżowania z wykorzystaniem czasu lub odległości jako miary. Tryby podróżowania są włączone tylko wtedy, gdy pierwsza warstwa wejściowa zawiera obiekty punktowe. Możesz tworzyć wiele obszarów danych wynikowych, wprowadzając poszczególne czasy lub odległości rozdzielone spacją.

W niektórych trybach podróżowania dostępna jest opcja uwzględniania warunków drogowych. W przypadku użycia warunków drogowych mogą być one oparte na aktualnych warunkach natężenia ruchu drogowego lub warunkach typowych dla danego dnia tygodnia i czasu. Aktualne warunki natężenia ruchu drogowego mogą być przesunięte do 4 godzin w stosunku do czasu bieżącego. Czasy dla warunków typowych można ustawiać z użyciem 15-minutowych odstępów dla całej pory dziennej i nocnej.

Tryby podróżowania może skonfigurować administrator instytucji. Ponadto administrator może dodawać nowe tryby podróżowania lub usuwać te, które są zbędne w instytucji. Domyślną miarą odległości są Mile lub Kilometry, w zależności od ustawienia Jednostki w profilu.

Typy podróżowaniaOpisWartości domyślneOpcje

Czas marszu Czas marszu

Wybiera ścieżki i drogi zezwalające na ruch pieszy i znajduje rozwiązania optymalizujące czas przejścia. Prędkość marszu wynosi 5 km/h.

Dla prędkości marszu ustawiono wartość 5 km/h. Prędkość marszu może skonfigurować administrator instytucji.

Domyślny Czas marszu wynosi 5 minut.

Czasy trwania mogą być wyrażone w sekundach, minutach lub godzinach. Jako danych wejściowych można użyć czasu trwania wynoszącego do 9 godzin.

Długość trasy w obszarach wiejskich Długość trasy w obszarach wiejskich

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące długość trasy. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów, ale nie wyklucza jazdy drogami nieutwardzonymi.

Domyślnie Długość trasy w obszarach wiejskich wynosi 5 mil (standardowe ustawienie dla Stanów Zjednoczonych) lub 5 kilometrów (ustawienie metryczne).

Odległości mogą być wyrażone w milach, jardach, stopach, kilometrach lub metrach. Jako danych wejściowych można użyć odległości wynoszącej do 300 mil (482,80 km).

Czas przejazdu Czas przejazdu

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące czas podróży. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie dane o ruchu drogowym są dostępne.

Sprawdź, czy w danym regionie dostępne są dane dotyczące natężenia ruchu drogowego, klikając łącze Sprawdź dostępność na panelu narzędziowym.

Domyślny Czas przejazdu wynosi 5 minut.

Pole wyboru Korzystaj z danych o natężeniu ruchu drogowego jest domyślnie niezaznaczone. Szybkość przejazdu może być oparta na danych historycznych lub danych o aktualnym natężeniu ruchu drogowego.

Czasy trwania mogą być wyrażone w sekundach, minutach lub godzinach. Jako danych wejściowych można użyć czasu trwania wynoszącego do 5 godzin.

Natężenie ruchu drogowego można określić na podstawie aktualnych warunków lub warunków typowych dla danego dnia tygodnia i czasu.

Długość trasy Długość trasy

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące długość trasy. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów.

Domyślnie Długość trasy wynosi 5 mil (standardowe ustawienie dla Stanów Zjednoczonych) lub 5 kilometrów (ustawienie metryczne).

Odległości mogą być wyrażone w milach, jardach, stopach, kilometrach lub metrach. Jako danych wejściowych można użyć odległości wynoszącej do 300 mil (482,80 km).

Odległość pieszo Odległość pieszo

Wybiera ścieżki i drogi zezwalające na ruch pieszy i znajduje rozwiązania pozwalające na optymalizację odległości do przejścia.

Domyślnie Odległość pieszo wynosi 5 mil (standardowe ustawienie dla Stanów Zjednoczonych) lub 5 kilometrów (ustawienie metryczne).

Odległości mogą być wyrażone w milach, jardach, stopach, kilometrach lub metrach. Jako danych wejściowych można użyć odległości wynoszącej do 27 mil (43,45 km).

Czas przejazdu w obszarach wiejskich Czas przejazdu w obszarach wiejskich

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące czas podróży. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów, ale nie wyklucza jazdy drogami nieutwardzonymi. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie są dostępne.

Sprawdź, czy w danym regionie dostępne są dane dotyczące natężenia ruchu drogowego, klikając łącze Sprawdź dostępność na panelu narzędziowym.

Domyślny Czas przejazdu w obszarach wiejskich wynosi 5 minut.

Pole wyboru Korzystaj z danych o natężeniu ruchu drogowego jest domyślnie niezaznaczone. Szybkość przejazdu w obszarach wiejskich może być oparta na danych historycznych lub danych o aktualnym natężeniu ruchu drogowego.

Czasy trwania mogą być wyrażone w sekundach, minutach lub godzinach. Jako danych wejściowych można użyć czasu trwania wynoszącego do 5 godzin.

Natężenie ruchu drogowego można określić na podstawie aktualnych warunków lub warunków typowych dla danego dnia tygodnia i czasu.

Czas przejazdu samochodem ciężarowym Czas przejazdu samochodem ciężarowym

Modeluje podstawowy przejazd samochodem ciężarowym, preferując drogi przeznaczone do ruchu pojazdów ciężarowych i znajduje rozwiązania optymalizujące czas przejazdu. Trasy muszą uwzględniać drogi jednokierunkowe, unikać niedozwolonych nawrotów itd. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie są dostępne, przy czym nie jest przekraczane wynikające z przepisów ograniczenie prędkości dla samochodów ciężarowych.

Prędkość przejazdu samochodem ciężarowym będzie oparta na mniejszej z następujących wartości: historyczne średnie prędkości samochodów osobowych lub prędkość z uwzględnieniem ograniczeń prędkości dla samochodów ciężarowych.

Stosowane są reguły dotyczące samochodów ciężarowych.

Domyślny Czas przejazdu samochodem ciężarowym wynosi 5 minut.

Pole wyboru Korzystaj z danych o natężeniu ruchu drogowego jest domyślnie niezaznaczone. Prędkość przejazdu samochodem ciężarowym będzie oparta na historycznych i aktualnych danych dotyczących natężenia ruchu drogowego, przy czym nie będzie przekraczane ograniczenie prędkości.

Czasy trwania mogą być wyrażone w sekundach, minutach lub godzinach. Jako danych wejściowych można użyć czasu trwania wynoszącego do 5 godzin.

Natężenie ruchu drogowego można określić na podstawie aktualnych warunków lub warunków typowych dla danego dnia tygodnia i czasu.

Odległość dla samochodu ciężarowego Odległość dla samochodu ciężarowego

Modeluje podstawowy przejazd samochodem ciężarowym, preferując drogi przeznaczone do ruchu pojazdów ciężarowych i znajduje rozwiązania optymalizujące odległość przejazdu. Trasy muszą uwzględniać drogi jednokierunkowe, unikać niedozwolonych nawrotów itd.

Stosowane są reguły dotyczące samochodów ciężarowych.

Domyślnie Odległość dla samochodu ciężarowego wynosi 5 mil (standardowe ustawienie dla Stanów Zjednoczonych) lub 5 kilometrów (ustawienie metryczne).

Odległości mogą być wyrażone w milach, jardach, stopach, kilometrach lub metrach. Jako danych wejściowych można użyć odległości wynoszącej do 300 mil (482,80 km).

Pole Zwróć obszary graniczne jest domyślnie zaznaczone. Warstwa wynikowa zawiera obszar lub obszary utworzone z użyciem podanego pomiaru odległości wokół warstwy wejściowej oraz wszystkich żądanych zsumowanych danych. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, warstwa wynikowa jest taka sama jak warstwa wejściowa, jednak zawiera zsumowane dane.

W zależności od typu obiektów do podsumowania w warstwie wyświetlone zostaje pole Liczba punktów, Długość całkowita lub Powierzchnia całkowita. Pole to jest zaznaczone domyślnie i jego zaznaczenie może zostać usunięte dopiero wówczas, gdy statystyki są obliczane.

ObliczeniaObiekty wejścioweDomyślnieOpcje

Liczba punktów

Punkty

Brak

Brak

Długość całkowita

Linie

Mile (standardowe ustawienie dla Stanów Zjednoczonych) lub Kilometry (ustawienie systemu metrycznego).

 • Mile
 • Stopy
 • Kilometry
 • Metry
 • Jardy

Powierzchnia całkowita

Obszary

Mile kwadratowe (standardowe ustawienie dla Stanów Zjednoczonych) lub Kilometry kwadratowe (ustawienie systemu metrycznego)

 • Mile kwadratowe
 • Kilometry kwadratowe
 • Metry kwadratowe
 • Hektary
 • Akry

Dostępnych jest pięć wielkości statystycznych, które możesz obliczyć dla pól liczbowych sumowanej warstwy: suma, minimum, maksimum, średnia oraz odchylenie standardowe. Każde wprowadzenie wartości w polach Pole i Statystyka spowoduje dodanie nowego wiersza do panelu narzędzia, tak aby jednocześnie można było obliczyć więcej niż jedną wielkość statystyczną. Zsumowane dane mogą być wyświetlane w tabeli lub oknie podręcznym warstwy wynikowej.

Opcjonalnie możesz zaznaczyć pole Grupuj według, tak aby statystyki były obliczane oddzielnie dla każdej unikalnej wartości atrybutu. Jeśli zostanie zaznaczone pole Grupuj według, w oknie podręcznym każdego obiektu warstwa wynikowa będzie zawierać diagramy przedstawiające podsumowanie lub łączną liczbę i statystykę według wartości pola. Tworzona jest również tabela podsumowania zawierająca poszczególne obiekty i statystyki według wartości pola Grupuj według.

Jeśli jest wpisana wartość w polu Grupuj według, włączone są pola wyboru Dodaj mniejszość, większość oraz Dodaj wartości procentowe. Mniejszość i większość to odpowiednio najmniej i najbardziej dominująca wartość z pola Grupuj według, gdzie dominacja jest określana z użyciem liczby punktów, długości całkowitej lub powierzchni całkowitej każdej wartości. Gdy zaznaczona jest opcja Dodaj mniejszość, większość, do warstwy wynikowej są dodawane dwa nowe pola. W polach tych znajdują się wartości z pola Grupuj według, które określają mniejszość i większość dla każdego obiektu wynikowego. Gdy jest zaznaczona opcja Dodaj wartości procentowe, do tabeli wynikowej jest dodawane nowe pole zawierające wartość procentową liczby punktów, długości całkowitej lub powierzchni całkowitej w obrębie każdego obiektu należących do wszystkich wartości z pola Grupuj według. Jeśli zaznaczone jest również pole wyboru Dodaj mniejszość, większość, do warstwy wynikowej są dodawane dwa dodatkowe pola zawierające procent liczby punktów, długości całkowitej lub powierzchni całkowitej należących do wartości mniejszości i większości dla każdego obiektu.

Jeśli jest zaznaczona opcja Użyj bieżącego zasięgu mapy, przeanalizowane zostaną tylko obiekty w warstwie wejściowej i warstwie sumowania widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli powyższa opcja nie jest zaznaczona, analizowane będą wszystkie obiekty w warstwie wejściowej i warstwie sumowania, nawet jeśli znajdują się poza bieżącym zasięgiem mapy.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Ograniczenia

 • Pierwsza warstwa wejściowa, od której mierzone są odległości, jest ograniczona do 1000 obiektów.
 • Tryby podróżowania są włączane tylko wówczas, gdy jako warstwa wejściowa, od której są mierzone odległości, są używane obiekty punktowe.
 • Czasy przejazdu nie mogą przekraczać 9 godzin (540 min) w przypadku trasy pieszej lub 5 godzin (300 min) w przypadku wszystkich pozostałych czasów przejazdu.
 • Odległości przejazdu nie mogą przekraczać 27 mil (43,45 km) w przypadku trasy pieszej lub 300 mil (482,8 km) w przypadku wszystkich pozostałych odległości przejazdu.
 • Linie i obszary są podsumowywane z użyciem proporcji, przy podsumowywaniu linii lub obszarów najlepiej jest robić podsumowanie danych bezwzględnych (takich jak populacja), a nie względnych (takich jak średni dochód).
 • Jeśli praca narzędzia z użyciem trybów podróżowania zajmie więcej niż 60 minut, wystąpi błąd. W przypadku wystąpienia tego błędu spróbuj ponownie uruchomić analizę z mniejszą liczbą obiektów wejściowych.

Jak działa narzędzie Sumuj w pobliżu

Poniższe sekcje zawierają opis sposobu działania narzędzia Sumuj w pobliżu.

Równania

Średnia i Odchylenie standardowe są obliczane przy użyciu średniej ważonej i ważonego odchylenia standardowego dla obiektów liniowych i powierzchniowych. Żadne wartości statystyczne dla obiektów punktowych nie są ważone. W poniższej tabeli przedstawiono równania używane do obliczania odchylenia standardowego, średniej ważonej i ważonego odchylenia standardowego:

StatystykaRównanieZmienneObiekty

Odchylenie standardowe

Wzór na odchylenie standardowe

gdzie:

 • N = liczba obserwacji
 • xi = obserwacje
 • = średnia

Punkty

Średnia ważona

Wzór na średnią ważoną

gdzie:

 • N = liczba obserwacji
 • xi = obserwacje
 • wi = wagi

Linie i obszary

Ważone odchylenie standardowe

Wzór na ważone odchylenie standardowe

gdzie:

 • N = liczba obserwacji
 • xi = obserwacje
 • wi = wagi
 • w = średnia ważona
 • N' = liczba wag różnych od zera

Linie i obszary

Notatka:

Wartości null są wykluczone ze wszystkich obliczeń statystycznych. Na przykład średnia z wartości 10, 5 i null jest równa 7,5 ((10+5)/2).

Punkty

Warstwy punktowe są sumowane tylko z użyciem obiektów punktowych znajdujących się w obrębie granic wytyczonych przez narzędzie Sumuj w pobliżu. Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Zwróć obszary graniczne, warstwa wyników jest wyświetlana przy użyciu stopniowanych symboli.

Poniższy rysunek i tabela przedstawiają obliczenia statystyczne dla warstwy punktowej. W hipotetycznej analizie rysunku warstwa punktowa zostaje podsumowana z użyciem odległości w linii prostej od punktu wejściowego. Do obliczania wielkości statystycznych (Suma, Minimum, Maksimum, Średnia i Odchylenie standardowe) dla warstwy użyto pola Classes.

Sumowanie warstwy punktowej
Warstwy punktowe są sumowane tylko z użyciem punktów znajdujących się w podanej odległości (w linii prostej lub w trybie podróżowania). W tym przykładzie zsumowane punkty obejmują dwa żółte, jeden zielony i cztery czerwone punkty.

StatystykaWynik

Suma

1 + 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 = 16

Minimum

Minimum z wartości:

[1, 1, 2, 3, 3, 3, 3] = 1

Maksimum

Maksimum z wartości:

[1, 1, 2, 3, 3, 3, 3] = 3

Średnia

16/7 = 2,29

Odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe punktów
= 0,95

Rzeczywisty scenariusz, w którym możesz za pomocą tej analizy określić dostępność zajęć z jogi w promieniu dwóch mil od Twojego domu. Każdy punkt reprezentuje siłownię lub studio oferujące zajęcia z jogi. Pole Classes zawiera liczbę unikalnych zajęć oferowanych w każdym punkcie. Na podstawie tych wyników możesz zobaczyć, że w obrębie dwóch mil od Twojego domu istnieje siedem placówek z ofertą zajęć i że jedna placówka oferuje maksymalnie trzy unikalne zajęcia.

Linie

Warstwy liniowe są sumowane tylko z użyciem obiektów liniowych znajdujących się w obrębie granic wytyczonych przez narzędzie Sumuj w pobliżu. Sumując linie, należy używać pól zawierających wartości bezwzględne, aby obliczenia proporcjonalne miały logiczny sens w analizie. Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Zwróć obszary graniczne, warstwa wyników jest wyświetlana przy użyciu stopniowanych symboli.

Poniższy rysunek i tabela przedstawiają obliczenia statystyczne dla warstwy liniowej. W hipotetycznej analizie rysunku warstwa liniowa zostaje podsumowana z użyciem odległości w linii prostej od punktu wejściowego. Do obliczania wielkości statystycznych (Suma, Minimum, Maksimum, Średnia i Odchylenie standardowe) dla warstwy użyto pola Houses. Statystyki są obliczane tylko z użyciem części linii znajdującej się w zasięgu podanej odległości od punktu wejściowego.

Sumowanie warstwy liniowej
Warstwy liniowe są sumowane tylko z użyciem części linii znajdujących się w podanej odległości (w linii prostej lub w trybie podróżowania).

StatystykaWynik

Suma

2 + 1 + 2 + 1 + 1 = 7

Minimum

Minimum z wartości:

[2, 1, 2, 1, 1] = 1

Maksimum

Maksimum z wartości:

[2, 1, 2, 1, 1] = 2

Średnia

Średnia ważona linii
= 1,68

Odchylenie standardowe

Ważone odchylenie standardowe linii
= 0,52

Rzeczywisty scenariusz, w którym możesz za pomocą tej analizy określić, ile domów znajduje się w obrębie pięciu mil od pożaru odległego lasu. Każdy odcinek liniowy reprezentuje ulicę lub uliczkę, przy której stoją domy. Pole Houses zawiera liczbę domów w każdym segmencie. Na podstawie tych wyników możesz stwierdzić, że w zasięgu pięciu mil od pożaru znajduje się siedem domów.

Obszary

Warstwy obszarów są sumowane tylko z użyciem obiektów powierzchniowych znajdujących się w obrębie granic wytyczonych przez narzędzie Sumuj w pobliżu. Sumując obszary, należy używać pól zawierających wartości bezwzględne, aby obliczenia proporcjonalne miały logiczny sens w analizie. Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Zwróć obszary graniczne, warstwa wyników jest wyświetlana przy użyciu skali barw.

Poniższy rysunek i tabela przedstawiają obliczenia statystyczne dla warstwy obszaru. W hipotetycznej analizie rysunku warstwa obszaru zostaje podsumowana z użyciem odległości w linii prostej od punktu wejściowego. Do obliczania wielkości statystycznych (Suma, Minimum, Maksimum, Średnia i Odchylenie standardowe) dla warstwy użyto pola Tables. Statystyki są obliczane tylko z użyciem części obszaru znajdującej się w zasięgu podanej odległości od punktu wejściowego.

Sumowanie warstwy powierzchniowej
Warstwy obszarów są sumowane tylko z użyciem części obszarów znajdujących się w podanej odległości (w linii prostej lub w trybie podróżowania).

StatystykaWynik

Suma

1 + 1 + 2 + 3 = 7

Minimum

Minimum z wartości:

[1, 1, 2, 3] = 1

Maksimum

Maksimum z wartości:

[1, 1, 2, 3] = 3

Średnia

Średnia ważona obszarów
= 1,55

Odchylenie standardowe

Ważone odchylenie standardowe obszarów
= 0,89

Rzeczywisty scenariusz, w którym możesz za pomocą tej analizy określić liczbę stołów piknikowych znajdujących się w promieniu 100 stóp od różnych kempingów. Każdy obszar reprezentuje park piknikowy, a pole Tables zawiera liczbę stołów piknikowych w każdym z nich. Na podstawie wyników możesz zobaczyć, że w pobliżu tego konkretnego kempingu znajduje się siedem stołów i że w jednym parku piknikowym znajdują się maksymalnie trzy stoły piknikowe.

Odległość w linii prostej

Narzędzie Sumuj w pobliżu używa metody geodezyjnej podczas znajdowania obiektów przy odległości w linii prostej, a nie metody euklidesowej. Linie geodezyjne uwzględniają rzeczywisty kształt Ziemi (elipsoida, a dokładniej geoida). Odległości są obliczane między dwoma punktami na zakrzywionej powierzchni (geoida) w przeciwieństwie do dwóch punktów na płaszczyźnie (powierzchnia kartezjańska).

Typy podróżowania

Obszary obsługiwane używają algorytmu Dijkstry do przemierzania sieci. Usługa zwraca podzbiór połączonych obiektów krawędzi, które znajdują się w obrębie określonej odległości podróży lub określonego czasu podróży. Obszary podróżowania są tworzone przez wprowadzenie krawędzi do struktury danych będącej nieregularną siecią triangulacyjną (triangulated irregular network — TIN). Odległość w sieci wzdłuż linii służy jako waga miejsc w sieci TIN. Miejsca, które nie zostały uwzględnione jako obszary obsługiwane, uzyskują znacznie większą wartość wagi. Dla tej sieci TIN używana jest procedura generowania obszaru, aby pokryć regiony obejmujące obszary między określonymi wartościami progów (czas podróży lub odległość podróży).

Na potrzeby opcji Aktualne natężenie ruchu drogowego jako czas odjazdu używany jest czas bieżący. Prędkość ruchu drogowego jest przewidywana na potrzeby przejazdu z użyciem prędkości rzeczywistych, prędkości historycznych i z uwzględnieniem bieżących zdarzeń i warunków, takich jak pogoda.

Gdy używane są typowe warunki dla danego dnia tygodnia i czasu, szybkości podróży są określane na podstawie szybkości historycznych uśrednionych w przedziałach 5-minutowych dla całego tygodnia. Wybrany czas odpowiada czasowi lokalnemu w strefie czasowej, w której znajdują się dane.

W przypadku użycia jakiegokolwiek typu warunków drogowych narzędzie Sumuj w pobliżu uwzględnia zmieniające się warunki drogowe, biorąc pod uwagę czas, jaki minął od wyjazdu.

Podobne narzędzia

Za pomocą narzędzia Sumuj w pobliżu można obliczyć statystyki obiektów punktowych, liniowych lub powierzchniowych w niewielkiej odległości od innej warstwy wejściowej. Do rozwiązywania podobnych, ale nieco innych problemów, mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy Map Viewer Classic

Jeśli masz wstępnie zdefiniowane granice, w których chcesz podsumować warstwę punktową, liniową lub powierzchniową, użyj narzędzia Sumuj w obrębie.

Jeśli masz wstępnie zdefiniowane granice, w których chcesz podsumować warstwę punktową i zostawić tylko obszary zawierające co najmniej jeden punkt, użyj narzędzia Agreguj punkty.