Utwórz bufory

Notatka:

Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w przeglądarce map Map Viewer Classic. Będzie ona dostępna w przyszłej wersji przeglądarki map Map Viewer.

Utwórz bufory Narzędzie Utwórz bufory tworzy na podstawie podanej odległości obszary wokół wejściowych obiektów punktowych, liniowych lub powierzchniowych.

Diagram procedury wykonywania zadań

Diagram procedury wykonywania zadań Utwórz bufory

Terminologia

Okres ważnościOpis

Geodezyjne

Oznacza linię narysowaną na sferze. Linia geodezyjna narysowana na globie reprezentuje krzywiznę geoidy Ziemi.

Odległość euklidesowa

Odległość w linii prostej mierzona na płaszczyźnie (to jest na powierzchni kartezjańskiej).

Odwzorowanie mapy

Użycie formuł matematycznych do powiązania współrzędnych sferycznych na globie z płaskimi współrzędnymi planarnymi.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Układy współrzędnych, odwzorowania i transformacje.

Przykłady

  • Władze miejskie odnotowały dużą liczbę sklepów monopolowych przypadających na mieszkańca w mieście. Aby ograniczyć wpływ sklepów monopolowych na dzieci, władze miejskie postanowiły wdrożyć przepisy dotyczące reklam sklepów monopolowych w odległości do 1000 stóp od szkół, parków i bibliotek. Władze miejskie chcą również ograniczyć wydawanie nowych koncesji na alkohol do budynków odległych o więcej niż 1000 stóp od szkół, parków i bibliotek.

    Kompletna procedura wykonywania zadań znajduje się w analizie przypadku W pobliżu szkół.

  • Firma deweloperska chce osiągnąć zyski dzięki zabudowie o charakterze mieszanym wzniesionej w centrum miasta. Budynek będzie dogodnie umieszczony w odległości nie przekraczającej ćwierć mili od sklepów, restauracji i przystanku lekkiej kolei.

    Kompletna procedura wykonywania zadań znajduje się w analizie przypadku Zabudowa o charakterze mieszanym.

Uwagi dotyczące korzystania

Rozmiar bufora można wprowadzić jako stałą, korzystając z opcji Odległość (wszystkie bufory będą mieć taki sam rozmiar) lub za pomocą wartości z pola (różne obiekty mogą mieć różne rozmiary buforów). Aby utworzyć bufor wielopierścieniowy za pomocą opcji Odległość, można wprowadzić wiele stałych rozdzielonych spacją.

Domyślnie narzędzie Utwórz bufory utworzy nakładające się bufory w miejscu styku obszarów buforów. Jeśli obiektami wejściowymi są linie, buforem domyślnym jest zaokrąglony bufor po obu stronach linii. Jeśli obiektami wejściowymi są obszary, domyślnie obszary wejściowe są włączone do bufora. Jeśli istnieje wiele odległości wejściowych, domyślnie są tworzone pierścienie. Podane wartości domyślne można zmieniać za pomocą menu rozwijanego Opcje.

OpcjeCharakterystykaOpis

Nałóż Nałóż

Punkty, linie, obszary

W przypadku buforów, które nakładają się na siebie, wspólne obszary zostają zachowane.

Agreguj Agreguj

Punkty, linie, obszary

W przypadku buforów, które nakładają się na siebie, wspólne obszary zostają połączone. Podczas używania narzędzia Agreguj wszystkie bufory są agregowane, tworząc pojedynczy obiekt wieloczęściowy, przy czym usuwane są wszystkie obszary nakładające się.

Wokół Wokół

Linie

Bufor jest tworzony wzdłuż wszystkich stron obiektu liniowego.

Lewy Lewy

Linie

Bufor jest tworzony tylko po lewej stronie obiektu liniowego. Lewa strona linii jest określana na podstawie kierunku linii od jej współrzędnych punktu początkowego do jej współrzędnych punktu końcowego i może nie reprezentować lewej strony widzianej z perspektywy przeglądarki map Map Viewer Classic.

Prawy Prawy

Linie

Bufor jest tworzony tylko po prawej stronie obiektu liniowego. Prawa strona linii jest określana na podstawie kierunku linii od jej współrzędnych punktu początkowego do jej współrzędnych punktu końcowego i może nie reprezentować prawej strony widzianej z perspektywy przeglądarki map Map Viewer Classic.

Zaokrąglony Zaokrąglony

Linie

Na końcu linii bufor jest zaokrąglony.

Płaski Płaski

Linie

Na końcu linii bufor jest prosty.

Uwzględnij Uwzględnij

Obszary

Bufory jednoelementowe wokół obiektów powierzchniowych uwzględniają obiekty buforowane w buforach wynikowych.

Wyklucz Wyklucz

Obszary

Bufory jednoelementowe wokół obiektów powierzchniowych wykluczają obiekty buforowane w buforach wynikowych.

Pierścienie Pierścienie

Punkty, linie, obszary

Większe bufory w buforach wieloelementowych nie uwzględniają obszarów w obrębie jednego lub większej liczby mniejszych buforów.

Dyski Dyski

Punkty, linie, obszary

Większe bufory w buforach wieloelementowych uwzględniają obszary w obrębie jednego lub większej liczby mniejszych buforów.

Jeśli zaznaczono opcję Użyj bieżącego zasięgu, utworzone zostaną bufory jedynie dla obiektów widocznych w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, utworzone zostaną bufory dla wszystkich obiektów warstwy wejściowej, nawet jeśli znajdują się one poza bieżącym zasięgiem mapy.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Ograniczenia

Nie można tworzyć buforów, korzystając z odległości euklidesowej.

Sposób działania narzędzia Utwórz bufory

Narzędzie Utwórz bufory korzysta przy tworzeniu buforów z metody geodezyjnej. Bufory geodezyjne uwzględniają rzeczywisty kształt Ziemi (elipsoida, a dokładniej geoida). Odległości są obliczane między dwoma punktami na zakrzywionej powierzchni (geoida) w przeciwieństwie do dwóch punktów na płaszczyźnie (powierzchnia kartezjańska). Bufory geodezyjne mogą sprawiać dziwne wrażenie na płaskiej mapie, jednak wyświetlone na globie będą wyglądać poprawnie.

W poniższym przykładzie używany jest 300-milowy bufor wokół miast o populacji powyżej 10 milionów. Bufory znajdujące się bliżej równika wydają się mniejsze od buforów znajdujących się dalej na północ, ponieważ odwzorowanie Web Mercator użyte do wyświetlenia map internetowych zniekształca rozmiar obiektów w zależności od odległości obiektu od równika.

300-milowe bufory wyświetlone w różnych częściach świata
300-milowe bufory geodezyjne są wyświetlane w różnych rozmiarach w zależności od szerokości geograficznej buforowanego obiektu.

Podobne narzędzia

Narzędzie Utwórz bufory służy do tworzenia obszarów odległości w linii prostej wokół obiektów wejściowych. Do rozwiązywania podobnych, ale nieco innych problemów, mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy Map Viewer Classic

Jeśli do pomiaru czasu lub odległości wokół punktów stosujesz tryby podróżowania, użyj narzędzia Utwórz obszary czasu dojazdu.

Jeśli obliczasz statystyki dla warstwy w buforowanej odległości od obiektu wejściowego, użyj narzędzia Sumuj w pobliżu.

Narzędzia analizy aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie Utwórz bufory wykonuje funkcję narzędzi Bufor i Bufor wielopierścieniowy.