Znajdź klastry punktów

Notatka:

Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w przeglądarce map Map Viewer Classic. Będzie ona dostępna w przyszłej wersji przeglądarki map Map Viewer.

Znajdź klastry punktów Narzędzie Znajdź klastry punktów znajduje klastry obiektów punktowych wśród otaczającego szumu w oparciu o ich rozkład przestrzenny.

Diagram procedury wykonywania zadań

Znajdź klastry punktów

Przykłady

Instytucja pozarządowa bada określone choroby roznoszone przez szkodniki i dysponuje zestawem danych punktowych reprezentujących gospodarstwa domowe znajdujące się na analizowanym obszarze, z których część jest zaatakowana przez szkodniki, a część nie. Za pomocą narzędzia Znajdź klastry punktów analityk może określić największe klastry gospodarstw domowych zaatakowanych przez szkodniki i wskazać obszar, na którym zostaną podjęte działania lecznicze oraz eliminujące szkodniki.

Uwagi dotyczące korzystania

Danymi wejściowymi dla narzędzia Znajdź klastry punktów jest pojedyncza warstwa punktowa.

Parametr Minimalna liczba punktów, które są uznawane za klaster określa minimalną liczbę punktów, które muszą się znaleźć w pobliżu innych punktów, by były uznane za klaster. Jeśli w danym zakresie zostanie znaleziona mniejsza liczba punktów, zostaną one uznane za szum.

Parametr Ogranicz zakres wyszukiwania do określa granice zakresu wyszukiwania. Wszystkie punkty znajdujące się poza granicami zostaną uznane za szum.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Podobne narzędzia

Narzędzie Znajdź klastry punktów znajduje klastry obiektów punktowych wśród otaczającego szumu w oparciu o ich rozkład przestrzenny. Przydatne mogą być także następujące narzędzia:

Narzędzia analizy aplikacji Map Viewer Classic

Aby ustalić, czy we wzorcach przestrzennych danych użytkownika istnieją statystycznie istotne klastry, należy użyć narzędzia Znajdź lokalizacje hot spot.

Do tworzenia map zagęszczenia obiektów punktowych lub liniowych można używać narzędzia Oblicz zagęszczenie.

Aby ustalić, czy we wzorcach przestrzennych danych użytkownika istnieją statystycznie istotne elementy odstające, należy użyć narzędzia Znajdź elementy odstające.

Narzędzia analizy aplikacji ArcGIS Pro

Znajdź klastry punktów pełni funkcję narzędzia Klastrowanie na podstawie zagęszczenia.