Wybierz najlepsze placówki

Notatka:

Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w przeglądarce map Map Viewer Classic. Będzie ona dostępna w przyszłej wersji przeglądarki map Map Viewer.

Wybierz najlepsze placówki Narzędzie Wybierz najlepsze placówki wyszukuje zestaw placówek, które najlepiej obsługują zapotrzebowanie z okolicznych obszarów.

Diagram procedury wykonywania zadań

Diagram procedury wykonywania zadań narzędzia Wybierz najlepsze placówki

Terminologia

Okres ważnościOpisPrzykład

Placówka

Lokalizacje, które świadczą usługi określonego typu.

Remizy, szkoły, biblioteki, sklepy i centra dystrybucji

Lokalizacja zapotrzebowania

Lokalizacje, w których występuje popyt na usługę świadczoną przez daną placówkę.

Adresy domów, uczniów, klientów albo firm

Przykłady

 • System bibliotek lokalnych realizuje program aktywizacji czytelnictwa. Pracownicy używają narzędzia Przydziel do istniejących placówek, aby przypisywać osiedla mieszkaniowe do najbliższych filii biblioteki publicznej i sprawdzać, jak wielu potencjalnych klientów obsługuje każda filia.
 • Krajowa sieć sklepów spożywczych przejęła 18 sklepów w okręgu od innej sieci, która zbankrutowała. W związku z tym decydenci chcą założyć dwa nowe centra dystrybucji do obsługi tych sklepów, w związku z tym zidentyfikowanych zostało 7 magazynów, które – po pewnych modyfikacjach – spełnią wymagane potrzeby. Chce wybrać dwa sklepy, które zminimalizują łączny czas, który samochody dostawcze spędzą w drodze. Użyją oni narzędzia Minimalizuj podróż w celu znalezienia najlepszej lokalizacji dla centrum dystrybucji, aby zminimalizować całkowity czas przejazdu (jak również koszty) dostaw do sklepów spożywczych.
 • Miasto planuje utworzenie nowego parku, który będzie obszarem zieleni dostępnym dla kilku osiedli mieszkaniowych. Zostanie użyte narzędzie Maksymalizuj pokrycie, aby jak największa liczba mieszkańców miała do niego nie dalej niż pięć minut spacerem.
 • Jest sezon występowania tornad i lokalny ośrodek zarządzania kryzysowego zidentyfikował aule szkolne, które były wykorzystywane w przeszłości jako centra pomocy kryzysowej. Jednakże w ostatnich latach możliwości tych centrów zostały już prawie przekroczone, więc potrzebne są trzy dodatkowe centra. Zidentyfikowano kilka centrów lokalnych oraz sal przy kościołach, które mogłyby być dostępne. Na podstawie powierzchni tych miejsc oszacowano liczbę łóżek, które mogłoby zapewnić każde centrum. Mieszkańców należy przypisać do najbliższego centrum, należy dowiedzieć się, jaka część populacji zostanie obsłużona przez poszczególne centra oraz należy określić, czy są jakieś miejsca w wiejskich powiatach, w których liczba łóżek jest nieodpowiednia i dla których należy dodać więcej centrów pomocy. Zostanie użyte narzędzie Maksymalizuj pokrycie według możliwości w celu znalezienia najlepszych lokalizacji dla centrów pomocy kryzysowej, aby zapewnić obsługę jak największej liczby osób w promieniu 1 km od centrum.
 • Ogólnokrajowa sieć sklepów zoologicznych wchodzi na nowy rynek, który obejmuje duży podmiejski powiat. Zidentyfikowano wiele pustych nieruchomości, gdzie można urządzić sklepy zoologiczne. Celem jest rozmieszczenie sklepów w taki sposób, aby 40 procent właścicieli zwierząt z terenu powiatu mieszkało w odległości nie większej niż 10 minut jazdy samochodem. Kierownictwo sieci chce dowiedzieć się, ile sklepów trzeba otworzyć, aby wypełnić ten cel oraz w jakich lokalizacjach sklepy te powinny się znajdować. Zostanie użyte narzędzie Pokryj procent zapotrzebowania, aby znaleźć najlepsze lokalizacje dla sklepów zoologicznych.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Wybierz najlepsze placówki wymaga danych wejściowych w postaci obiektów punktowych reprezentujących lokalizacje zapotrzebowania i placówek. Aby otworzyć to narzędzie, należy dysponować co najmniej jedną warstwą punktową na mapie.

Narzędzie Wybierz najlepsze placówki umożliwia określenie celu, który opisuje rodzaj rozwiązywanego problemu. Narzędzie jest zoptymalizowane, aby zapewniać rozwiązania dla poszczególnych celów. Niezależnie od celu, do uzyskania rozwiązania jest używana w zasadzie ta sama metoda bazowa: wartość zapotrzebowania z danej lokalizacji zapotrzebowania jest przypisywana do najbliższej placówki. Cele różnią się obsługą zależności pomiędzy odległością (lub czasem) oraz zapotrzebowaniem. Narzędzie uwzględnia odległość lub czas dojazdu, wartość zapotrzebowania oraz (w niektórych przypadkach) możliwości placówki. Więcej informacji na temat wybierania celu zawiera sekcja Sposób działania narzędzia Wybierz najlepsze placówki.

CelOpis

Przydziel do istniejących placówek Przydziel do istniejących placówek

Przypisz zapotrzebowanie do placówek na podstawie możliwości placówki i wartości zapotrzebowania z otaczającego obszaru.

Minimalizuj podróż Minimalizuj podróż

Wybierz placówki, tak aby maksymalny czas przejazdu lub odległość z lokalizacji zapotrzebowania do przypisanej placówki zostały zminimalizowane.

Maksymalizuj pokrycie Maksymalizuj pokrycie

Wybierz placówki, tak aby zrealizować jak największą część zapotrzebowania, z całym zapotrzebowaniem z każdej lokalizacji zapotrzebowania przypisanym do pojedynczej placówki znajdującej się najbliżej.

Maksymalizuj pokrycie według możliwości Maksymalizuj pokrycie według możliwości

Wybierz placówki, tak aby przypisać jak największe zapotrzebowanie, nie przekraczając możliwości placówki.

Pokryj procent zapotrzebowania Pokryj procent zapotrzebowania

Wybierz minimalną liczbę placówek potrzebnych do pokrycia określonego procentu zapotrzebowania.

Miara dla narzędzia Wybierz najlepsze placówki jest oparta na trybie podróżowania. W niektórych trybach podróżowania dostępna jest opcja uwzględniania warunków drogowych. W przypadku użycia warunków drogowych mogą być one oparte na aktualnych warunkach natężenia ruchu drogowego lub warunkach typowych dla danego dnia tygodnia i czasu. Aktualne warunki natężenia ruchu drogowego mogą być przesunięte do 12 godzin w stosunku do czasu bieżącego. Czasy dla warunków typowych można ustawiać z użyciem 15-minutowych odstępów dla całej pory dziennej i nocnej.

Tryby podróżowania może skonfigurować administrator instytucji. Ponadto administrator może dodawać nowe tryby podróżowania lub usuwać te, które są zbędne w instytucji. Domyślną miarą odległości są Mile lub Kilometry, w zależności od ustawienia Jednostki w profilu.

Typ podróżowaniaOpisSpecyfikacja

Czas pieszo Czas pieszo

Wybiera ścieżki i drogi zezwalające na ruch pieszy i znajduje rozwiązania optymalizujące czas przejścia. Prędkość marszu wynosi 5 km/h.

Dla prędkości marszu ustawiono wartość 5 km/h. Prędkość marszu może skonfigurować administrator instytucji.

Długość trasy w obszarach wiejskich Długość trasy w obszarach wiejskich

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące długość trasy. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów, ale nie wyklucza jazdy drogami nieutwardzonymi.

Brak

Czas przejazdu Czas przejazdu

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące czas podróży. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie dane o ruchu drogowym są dostępne.

Pole wyboru Korzystaj z danych o natężeniu ruchu drogowego jest domyślnie niezaznaczone. Szybkość przejazdu może być oparta na danych historycznych lub danych o aktualnym natężeniu ruchu drogowego.

Natężenie ruchu drogowego można określić na podstawie aktualnych warunków lub warunków typowych dla danego dnia tygodnia i czasu.

Sprawdź, czy w danym regionie dostępne są dane dotyczące natężenia ruchu drogowego, klikając łącze Sprawdź dostępność na panelu narzędziowym.

Długość trasy Długość trasy

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące długość trasy. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów.

Brak

Odległość pieszo Odległość pieszo

Wybiera ścieżki i drogi zezwalające na ruch pieszy i znajduje rozwiązania pozwalające na optymalizację odległości do przejścia.

Brak

Czas przejazdu w obszarach wiejskich Czas przejazdu w obszarach wiejskich

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące czas podróży. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów, ale nie wyklucza jazdy drogami nieutwardzonymi. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie są dostępne.

Pole wyboru Korzystaj z danych o natężeniu ruchu drogowego jest domyślnie niezaznaczone. Szybkość przejazdu w obszarach wiejskich może być oparta na danych historycznych lub danych o aktualnym natężeniu ruchu drogowego.

Natężenie ruchu drogowego można określić na podstawie aktualnych warunków lub warunków typowych dla danego dnia tygodnia i czasu.

Sprawdź, czy w danym regionie dostępne są dane dotyczące natężenia ruchu drogowego, klikając łącze Sprawdź dostępność na panelu narzędziowym.

Czas przejazdu samochodem ciężarowym Czas przejazdu samochodem ciężarowym

Modeluje podstawowy przejazd samochodem ciężarowym, preferując drogi przeznaczone do ruchu pojazdów ciężarowych i znajduje rozwiązania optymalizujące czas przejazdu. Trasy muszą uwzględniać drogi jednokierunkowe, unikać niedozwolonych nawrotów itd. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie są dostępne, przy czym nie jest przekraczane wynikające z przepisów ograniczenie prędkości dla samochodów ciężarowych.

Stosowane są reguły dotyczące samochodów ciężarowych.

Prędkość przejazdu samochodem ciężarowym będzie oparta na mniejszej z następujących wartości: historyczne średnie prędkości samochodów osobowych lub prędkość z uwzględnieniem ograniczeń prędkości dla samochodów ciężarowych.

Pole wyboru Korzystaj z danych o natężeniu ruchu drogowego jest domyślnie niezaznaczone. Prędkość przejazdu samochodem ciężarowym będzie oparta na historycznych i aktualnych danych dotyczących natężenia ruchu drogowego, przy czym nie będzie przekraczane ograniczenie prędkości.

Natężenie ruchu drogowego można określić na podstawie aktualnych warunków lub warunków typowych dla danego dnia tygodnia i czasu.

Odległość dla samochodu ciężarowego Odległość dla samochodu ciężarowego

Modeluje podstawowy przejazd samochodem ciężarowym, preferując drogi przeznaczone do ruchu pojazdów ciężarowych i znajduje rozwiązania optymalizujące odległość przejazdu. Trasy muszą uwzględniać drogi jednokierunkowe, unikać niedozwolonych nawrotów itd.

Stosowane są reguły dotyczące samochodów ciężarowych.

Brak

Należy także podać Kierunek podróży. Dostępne są dwie następujące opcje: Od placówki do zapotrzebowania Od placówki do zapotrzebowania i Od zapotrzebowania do placówki Od zapotrzebowania do placówki. Narzędzie Wybierz najlepsze placówki używa opcji Kierunek podróży w celu uwzględnienia reguł dotyczących ulic, takich jak kierunki przejazdu na ulicach jednokierunkowych i zakazy skrętu w lewo na skrzyżowaniach.

W zależności od wybranego celu i specyfikacji danego scenariusza można użyć maksymalnie trzech wejściowych warstw punktowych. Warstwa lokalizacji zapotrzebowania jest wymagana dla każdego celu. Warstwa wymaganych placówek jest opcjonalna dla wszystkich celów, ale jest wymagana wyłącznie dla celu Przydziel do istniejących placówek. Warstwa potencjalnych placówek jest wymagana dla wszystkich celów oprócz celu Przydziel do istniejących placówek. Więcej informacji na temat placówek i lokalizacji zapotrzebowania zawiera sekcja Sposób działania narzędzia Wybierz najlepsze placówki.

W poniższej tabeli przedstawiono podsumowanie opcji dostępnych dla każdego celu. Do opcji dostępnych dla wielu parametrów należą następujące opcje: Bez limitu Bez limitu, Stała Stała i Pole Pole.

CelKwota zapotrzebowań w każdej lokalizacjiMaksymalny zakres podróżyProcent zapotrzebowania do pokryciaMożliwości (Warstwa wymaganych placówek)Możliwości (Warstwa potencjalnych placówek)Liczba kandydatów do wyboru

Przydziel do istniejących placówek Przydziel do istniejących placówek

Stała Pole

Bez limitu Stała Pole

Nie dotyczy

Bez limitu Stała Pole

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Minimalizuj podróż Minimalizuj podróż

Stała Pole

Bez limitu Stała Pole

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Do 1 000

Maksymalizuj pokrycie Maksymalizuj pokrycie

Stała Pole

Stała Pole

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Do 1 000

Maksymalizuj pokrycie według możliwości Maksymalizuj pokrycie według możliwości

Stała Pole

Bez limitu Stała Pole

Nie dotyczy

Stała Pole

Stała Pole

Do 1 000

Pokryj procent zapotrzebowania Pokryj procent zapotrzebowania

Stała Pole

Bez limitu Stała Pole

0-100

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Parametr Wybierz warstwy barier może być używany do podawania jednego lub większej liczby obiektów, które odgrywają rolę tymczasowych ograniczeń utrudniających podróżowanie po ulicach, na których się znajdują.

Dane wynikowe zawierają trzy warstwy: placówki z przypisanym zapotrzebowaniem, lokalizacje zapotrzebowania przydzielone do placówek i linie przydziału łączące lokalizacje zapotrzebowania z przypisanymi placówkami. Linie przydziału są rysowane jako linie proste bez względu na tryb podróżowania używany do łączenia placówki z lokalizacjami zapotrzebowania.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Ograniczenia

 • Obowiązuje limit 10 000 placówek w warstwie lokalizacji zapotrzebowania.
 • Obowiązuje limit 100 placówek w warstwie placówek.
 • Jeśli praca narzędzia zajmie więcej niż 60 minut, wystąpi błąd. W przypadku wystąpienia tego błędu spróbuj ponownie uruchomić analizę z mniejszą liczbą obiektów wejściowych.
 • Można zdefiniować do 250 obiektów pełniących rolę barier punktowych.
 • Jeśli liczba obiektów ulic przecinanych przez wszystkie bariery liniowe przekracza 500, narzędzie zwraca błąd.
 • Jeśli liczba obiektów ulic przecinanych przez wszystkie bariery poligonowe przekracza 2 000, narzędzie zwraca błąd.
 • Odległość w linii prostej między obiektami w warstwie lokalizacji zapotrzebowania i warstwie placówek nie może przekraczać 27 mil (43,45 kilometrów), jeśli trybem podróżowania jest Czas marszu lub Odległość pieszo.

Sposób działania narzędzia Wybierz najlepsze placówki

Wybór odpowiedniego celu

Narzędzie Wybierz najlepsze placówki umożliwia określenie rodzaju rozwiązywanego problemu zwanego celem. Narzędzie jest zoptymalizowane, aby zapewniać rozwiązania dla poszczególnych celów. Niezależnie od celu, do uzyskania rozwiązania jest używana w zasadzie ta sama metoda bazowa: wartość zapotrzebowania z danej lokalizacji zapotrzebowania jest przypisywana do najbliższej placówki. Cele różnią się obsługą zależności pomiędzy odległością (lub czasem) oraz zapotrzebowaniem. Narzędzie uwzględnia zarówno odległość przejazdu oraz czas i wielkość zapotrzebowania, a także (w niektórych przypadkach) możliwości poszczególnych placówek. Jeżeli cel skupia się na zminimalizowaniu czasu przejazdu, narzędzie będzie też starało się zmaksymalizować zrealizowanie zapotrzebowania. Podobnie jeśli celem jest maksymalizacja przydzielonego zapotrzebowania, narzędzie zrobi to, minimalizując jednocześnie czas dojazdu (przez przypisanie lokalizacji zapotrzebowania do najbliższej placówki, a nie do którejkolwiek placówki).

Zależnie od danych i używanych ustawień różne cele mogą generować takie same lub podobne wyniki. Bez względu na to należy określić cel, który jest najbardziej odpowiedni dla analizy. Na poniższej liście znajduje się przegląd różnych celów, które można określić. Szczegóły na temat każdego celu można znaleźć w poniższych sekcjach.

 • Jeżeli chcemy przypisać zapotrzebowanie do placówek według kryterium placówki najbliższej do zapotrzebowania, a poszczególne placówki mają ograniczone lub nieograniczone możliwości, to należy użyć opcji Przydziel do istniejących placówek.
 • Aby zminimalizować całkowity czas podróży lub odległość pomiędzy lokalizacjami zapotrzebowania i placówkami, należy użyć opcji Minimalizuj podróż.
 • Aby dokonać wyboru placówek (gdy wiadomo, ile ich jest potrzebnych), jeśli mają one nieograniczone możliwości i trzeba zmaksymalizować zrealizowane zapotrzebowanie w określonym czasie lub odległości od poszczególnych placówek, należy użyć opcji Maksymalizuj pokrycie.
 • Aby dokonać wyboru placówki (gdy wiadomo, ile ich jest potrzebnych) i placówki mają ograniczone możliwości, należy użyć opcji Maksymalizuj pokrycie według możliwości.
 • Aby dowiedzieć się, ile placówek potrzeba, aby zrealizować daną część zapotrzebowania, a placówki mają nieograniczone możliwości, należy użyć opcji Pokryj procent zapotrzebowania.

Dla każdego celu wyniki wskażą, które lokalizacje zapotrzebowania są przypisane do których placówek, czas podróży oraz odległość pomiędzy lokalizacją zapotrzebowania i przypisaną placówką, łączną wielkość zapotrzebowania przypisanego do każdej placówki oraz łączne zważone zapotrzebowanie dla każdej placówki (np. łączną odległość lub łączny czas podróży wszystkich uczniów do przypisanych dla nich szkół). Przy wyborze lokalizacji spośród elementów proponowanych, użytkownik widzi również, która propozycja stanowi najlepsze rozwiązanie (w kwestii przypisania zapotrzebowania w najbardziej efektywny sposób, z uwzględnieniem wybranego celu).

Przydziel do istniejących placówek

Ten cel przypisuje zapotrzebowanie do placówek na podstawie możliwości placówki i wartości zapotrzebowania z otaczającego obszaru. Zapotrzebowanie jest przydzielane do najbliższej placówki, aż do wyczerpania dostępnych możliwości. Jeśli podasz maksymalny zasięg dojazdu, żadne lokalizacje zapotrzebowania spoza tego zasięgu nie zostaną przypisane do placówki, nawet jeśli całe zapotrzebowanie nie zostało całkowicie przydzielone.

Ponieważ nie wybierasz lokalizacji dla nowego obiektu, nie określasz warstwy placówek proponowanych.

Możliwości mogą być nieograniczone, mogą być takie same dla wszystkich obiektów lub mogą się różnić pomiędzy obiektami (w takim przypadku należy podać pole z tabeli warstwy obiektów, zawierające wartości możliwości).

Jeżeli możliwości są nieograniczone, cel przypisuje zapotrzebowanie do placówek, tak aby całkowity czas podróży lub odległość pomiędzy lokalizacją zapotrzebowania i placówką zostały zminimalizowane. Jeżeli możliwości są określone, cel stara się przypisywać zapotrzebowanie do placówek, tak aby przypisać maksymalną wielkość zapotrzebowania (nawet kosztem zwiększenia całkowitego czasu przejazdu lub odległości).

Minimalizuj podróż

Cel wybiera obiekty, tak aby maksymalny czas przejazdu lub odległość z lokalizacji zapotrzebowania do przypisanego obiektu zostały zminimalizowane. Ten cel jest często stosowany w przypadkach, gdy odległość między placówką i wszystkimi lokalizacjami zapotrzebowania jest pokonywana regularnie.

Cel zwykle wyrównuje odległość, jaką trzeba przebyć do obiektu oraz jest często używany do zlokalizowania obiektów publicznych, takich jak biblioteki czy przychodnie, aby zapewnić równy dostęp wszystkim członkom społeczności lokalnej.

Notatka:

Inne rodzaje celów – np. te maksymalizujące całkowite przypisane zapotrzebowanie – mogą spowodować, że niektórzy będą musieli podróżować o wiele dalej do swojej placówki niż inni ludzie przypisani do innych placówek.

Maksymalizuj pokrycie

Cel wybiera obiekty, tak aby zrealizować jak największą część zapotrzebowania, z całym zapotrzebowaniem z każdej lokalizacji zapotrzebowania przypisanym do najbliższego obiektu znajdującego się najbliżej.

Dla tego celu konieczne jest ograniczenie maksymalnego zakresu podróży; w przeciwnym razie całe zapotrzebowanie mogłoby zostać przypisane do jednej placówki. Lokalizacje zapotrzebowania, dla których odległość lub czas dojazdu do placówki przekracza ustawioną wartość, nie będą przydzielane (z tej analizy można się dowiedzieć, gdzie zapotrzebowanie nie zostało zaspokojone i gdzie mogą być potrzebne dodatkowe placówki).

Aby dowiedzieć się, gdzie dodać placówki, należy uwzględnić istniejące obiekty w warstwie placówek wymaganych, a potencjalne lokalizacje w warstwie placówek proponowanych. Podczas umieszczania nowej placówki na obszarze, na którym taki obiekt nie istnieje, należy uwzględnić tylko warstwę placówek proponowanych, bez warstwy placówek wymaganych.

Maksymalizuj pokrycie z pojemnością

Cel wybiera placówki, tak aby przypisać jak największe zapotrzebowanie, nie przekraczając możliwości obiektu. Całe zapotrzebowanie z każdej lokalizacji zapotrzebowania jest przydzielane do jednej placówki, która znajduje się najbliżej i ma dostępne możliwości (to znaczy, że w przypadku gdyby przypisanie popytu do placówki przekroczyło jej możliwości, dana lokalizacja zapotrzebowania nie zostanie przypisana wcale, a nie będzie przypisywana w możliwej części).

Dla tego celu wymagane są ograniczone możliwości dla każdej placówki. Możliwości mogą być takie same dla wszystkich placówek albo mogą się różnic pomiędzy placówkami (w takim przypadku należy określić pole w warstwie placówek zawierające wartości możliwości).

Jeżeli zostanie określony ograniczony maksymalny zakres podróży, do placówki zostaną przypisane tylko te lokalizacje zapotrzebowania, które znajdują się w zakresie określonej odległości lub czasu dojazdu. Lokalizacje zapotrzebowania znajdujące się poza tym zakresem odległości lub czasu nie zostaną przypisane, nawet jeżeli nie zostaną wykorzystane dostępne możliwości.

Aby dowiedzieć się, gdzie dodać placówki, należy uwzględnić istniejące obiekty w warstwie placówek wymaganych, a potencjalne lokalizacje w warstwie placówek proponowanych. Podczas umieszczania nowej placówki na obszarze, na którym taki obiekt nie istnieje, należy uwzględnić tylko warstwę placówek proponowanych, bez warstwy placówek wymaganych.

Pokryj procent zapotrzebowania

Ten cel wybiera minimalną liczbę placówek potrzebnych do pokrycia określonego procentu zapotrzebowania. W przypadku lokalizacji zapotrzebowania znajdujących się w maksymalnym zasięgu dojazdu od dwóch lub większej liczby placówek, zapotrzebowanie z tej lokalizacji zostanie podzielone na placówki proporcjonalnie do odległości od każdej z nich. Ten cel jest często używany, gdy istnieje wybór, z której placówki skorzystać i zakłada się, że w ogólności zostanie wybrana najbliższa placówka (wszystkie inne atrybuty są traktowane jako równe).

W przeciwieństwie do innych celów, w których użytkownik podaje liczbę placówek do wyboru, ten cel sam wybiera liczbę placówek na podstawie procentu zapotrzebowania, który ma zostać pokryty. W tym celu zakłada się, że placówki mają nieograniczone możliwości.

Aby dowiedzieć się, gdzie dodać placówki, należy uwzględnić istniejące obiekty w warstwie placówek wymaganych, a potencjalne lokalizacje w warstwie placówek proponowanych. Podczas umieszczania nowej placówki na obszarze, na którym taki obiekt nie istnieje, należy uwzględnić tylko warstwę placówek proponowanych, bez warstwy placówek wymaganych. Można użyć też samej warstwy placówek proponowanych, jeżeli użytkownik posiada istniejące obiekty i chce się dowiedzieć, czy można zamknąć któryś z nich, nie zmniejszając aktualnie pokrywanego zapotrzebowania.

Jeżeli zostanie określony ograniczony maksymalny zakres podróży, do placówki zostaną przypisane tylko te lokalizacje zapotrzebowania, które znajdują się w zakresie określonej odległości lub czasu dojazdu. Lokalizacje, na które jest zapotrzebowanie, znajdujące się poza zasięgiem placówek pod względem odległości lub czasu, nie będą przydzielone, nawet jeżeli nie będzie spełniony zakładany procent zapotrzebowania.

Informacje o placówkach

Placówki świadczą usługę dla okolicznych obszarów w takiej lub innej formie. Mogą być strukturami stałymi, np. remizy, szkoły, przychodnie lekarskie albo mogą być tymczasowe, np. przystanki autobusu szkolnego lub miejsca przeznaczone dla zespołów pomocy kryzysowej.

Narzędzie Wybierz najlepsze placówki umożliwia podanie zarówno placówek wymaganych, jak i proponowanych. Placówki wymagane to istniejące obiekty, które muszą zostać wykorzystane w analizie, a placówki proponowane reprezentują lokalizacje, w których mogą zostać umieszczone nowe obiekty. Jeżeli użytkownik rozdziela zapotrzebowanie na istniejące placówki (np. przydzielając uczniów do istniejących szkół albo gospodarstwa domowe do istniejących remiz), należy podać Warstwę placówek wymaganych , tak aby zapotrzebowanie mogło być rozdzielone pomiędzy istniejącymi obiektami. Jeżeli placówki dopiero mają być zbudowane (np. szkoły podstawowe albo przystanki autobusowe w nowo planowanym osiedlu), należy podać Warstwę placówek proponowanych i wskazać liczbę propozycji do wyboru z zestawu kandydatów.

W analizie można zastosować kombinację placówek wymaganych i proponowanych. Na przykład w mieście może istnieć kilka remiz strażackich, a władze chcą wybudować dwie nowe w lokalizacjach wybranych z grupy kandydatów, tak aby obsłużyć jak najwięcej gospodarstw domowych. W takim wypadku do analizy można włączyć istniejące remizy jako placówki wymagane, potencjalne lokalizacje jako proponowane i podać 2 jako liczbę propozycji do wyboru. Narzędzie Wybierz najlepsze placówki określi dwie nowe lokalizacje, które w połączeniu z istniejącymi obiektami obsłużą najwięcej gospodarstw domowych.

Placówki mogą mieć nieograniczone możliwości, tzn. mogą zaspokoić całe przypisane do nich zapotrzebowanie lub mogą mieć ograniczone możliwości. Jeżeli wszystkie placówki mają takie same ograniczone możliwości, np. liczbę gospodarstw domowych, które może obsłużyć remiza, należy podać wartość stałą. Jeżeli możliwości placówek są różne, np. różna liczba dostępnych miejsc dla nowych uczniów w poszczególnych szkołach, należy podać pole zawierające wartości możliwości dla każdego obiektu.

Informacje o lokalizacjach zapotrzebowania

Zapotrzebowanie obejmuje popyt na usługę świadczoną przez daną placówkę. Lokalizacje zapotrzebowania to lokalizacje indywidualnych obiektów, z których lub do których można dojechać z danej placówki. Na przykład lokalizacjami zapotrzebowania mogą być takie punkty, jak adres domów, uczniów, klientów albo firm. Uczniowie mogą podróżować z domu – lokalizacja zapotrzebowania – do szkoły – placówki. Ewentualnie samochód straży pożarnej może podróżować z remizy – placówki – na daną ulicę – lokalizacja zapotrzebowania.

Lokalizacje zapotrzebowania mogą również stanowić dane zagregowane w obszarach, np. liczby gospodarstw domowych w każdym obwodzie spisowym. Dane demograficzne są często dostępne jako dane zagregowane w obszarach spisowych obwodach, okręgach lub powiatach), więc lokalizacją zapotrzebowania może być punkt reprezentujący cały obszar.

Notatka:

Należy pamiętać, że dla danych zagregowanych, lokalizacja punktu może nie odzwierciedlać dokładnie lokalizacji dla większości jednostek występujących na danym obszarze, zwłaszcza gdy obszar jest stosunkowo duży. Lokalizacja punktu może określać, czy zapotrzebowanie związane z obszarem zostaje przypisane i do której placówki będzie przypisane.

Z lokalizacjami zapotrzebowania są powiązane wartości zapotrzebowania. Jeżeli lokalizacja zapotrzebowania przedstawia pojedyncze wystąpienie, np. klienta albo ucznia, wartość zapotrzebowania jest taka sama dla wszystkich lokalizacji zapotrzebowania. Jednak wielkość zapotrzebowania może być ilością związaną z lokalizacją zapotrzebowania. Jeśli na przykład przypisuje się pracowników do przystanków autobusowych, każda lokalizacja zapotrzebowania przedstawia określoną firmę, a wielkość zapotrzebowania to liczba pracowników każdej firmy. W przypadku lokalizacji zapotrzebowania przedstawiających dane zagregowane, wielkość zapotrzebowania zawsze przedstawia ilość związaną z każdą lokalizacją, np. liczbę gospodarstw domowych w każdym bloku spisowym lub liczbę ludności każdego obszaru statystycznego.

Wielkość zapotrzebowania może przedstawiać wartości inne niż liczba osób lub rzeczy. Może przedstawiać również kwoty, np. wartość pieniężną budynku, łączną liczbę kilometrów długości ulic do przejechania przez straż pożarną albo kwotę wydawaną rocznie przez każdego klienta.

Podobne narzędzia

Narzędzie Wybierz najlepsze placówki umożliwia znalezienie zestaw placówek, które najlepiej obsługują zapotrzebowanie z okolicznych obszarów. Do rozwiązywania podobnych, ale nieco innych problemów, mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy Map Viewer Classic

Jeśli wykonywana jest próba wybrania istniejących placówek przy użyciu zapytania, należy użyć narzędzia Znajdź istniejące lokalizacje.

Jeśli podejmowana jest próba użycia zapytania w celu utworzenia nowych obiektów, należy użyć narzędzia Wyznacz nowe lokalizacje.

Narzędzia analizy aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie Wybierz najlepsze placówki realizuje funkcje rozwiązania Lokalizacja-przydzielanie w ArcGIS Network Analyst extension.