Utwórz obszary czasu dojazdu

Notatka:

To narzędzie jest obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Generowanie obszarów podróży.

Utwórz obszary czasu dojazdu Narzędzie Utwórz obszary czasu dojazdu używa obszarów obsługiwanych Esri do wyznaczania obszaru, do którego można dotrzeć w określonym czasie podróży lub podróżując na określoną odległość, korzystając z sieci ulic, na podstawie trybu podróżowania.

Diagram procedury wykonywania zadań

Diagram procedury wykonywania zadań Utwórz obszary czasu dojazdu

Przykłady

 • Miejscowa reporterka pracuje nad reportażem dotyczącym czasów reakcji w przypadku pożarów w mieście. Próbuje ona sprawdzić, do jakiej części miasta miejskie jednostki straży pożarnej mogą dojechać w ciągu czterech minut przy dużym i lekkim natężeniu ruchu. Ponadto chce się dowiedzieć, jaki będzie czas reakcji w przypadku najodleglejszych części miasta.

  Kompletna procedura wykonywania zadań znajduje się w analizie przypadku Badanie czasów reakcji.

 • Firma deweloperska planuje wybudowanie nowego ośrodka dla emerytów i chce uzyskać więcej danych demograficznych o obszarach otaczających istniejące ośrodki. Demografia na potrzeby miejsca docelowego nowego ośrodka dla emerytów będzie oparta na danych demograficznych dla odległości przejazdu nieprzekraczającej 8 kilometrów dla najlepiej działającego ośrodka.

  Kompletna procedura wykonywania zadań znajduje się w analizie przypadku Lokalizacja nowego ośrodka dla emerytów.

Uwagi dotyczące korzystania

Dane wejściowe tworzy pojedyncza warstwa punktów zawierająca maksymalnie 1000 obiektów.

Obszar czasu dojazdu może być oparty na wielu różnych trybach podróżowania z wykorzystaniem czasu lub odległości jako miary. Możesz tworzyć wiele obszarów danych wynikowych, wprowadzając poszczególne czasy lub odległości rozdzielone spacją.

W niektórych trybach podróżowania dostępna jest opcja uwzględniania warunków drogowych. W przypadku użycia warunków drogowych mogą być one oparte na aktualnych warunkach natężenia ruchu drogowego lub warunkach typowych dla danego dnia tygodnia i czasu. Aktualne warunki natężenia ruchu drogowego mogą być przesunięte do 4 godzin w stosunku do czasu bieżącego. Czasy dla warunków typowych można ustawiać z użyciem 15-minutowych odstępów dla całej pory dziennej i nocnej.

Tryby podróżowania może skonfigurować administrator instytucji. Ponadto administrator może dodawać nowe tryby podróżowania lub usuwać te, które są zbędne w instytucji. Domyślną miarą odległości są Mile lub Kilometry, w zależności od ustawienia Jednostki w profilu.

MierzenieOpisWartości domyślneOpcje

Czas marszu Czas marszu

Wybiera ścieżki i drogi zezwalające na ruch pieszy i znajduje rozwiązania optymalizujące czas przejścia. Prędkość marszu wynosi 5 km/h.

Dla prędkości marszu ustawiono wartość 5 km/h. Prędkość marszu może skonfigurować administrator instytucji.

Domyślny Czas marszu wynosi 5 minut.

Czasy trwania mogą być wyrażone w sekundach, minutach lub godzinach. Jako danych wejściowych można użyć czasu trwania wynoszącego do 9 godzin.

W przypadku generowania luk lub osiągalnych ulic w danych wynikowych czas trwania nie może przekraczać 5 godzin.

Długość trasy w obszarach wiejskich Długość trasy w obszarach wiejskich

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące długość trasy. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów, ale nie wyklucza jazdy drogami nieutwardzonymi.

Domyślnie Długość trasy w obszarach wiejskich wynosi 5 mil (standardowe ustawienie dla Stanów Zjednoczonych) lub 5 kilometrów (ustawienie metryczne).

Odległości mogą być wyrażone w milach, jardach, stopach, kilometrach lub metrach. Jako danych wejściowych można użyć odległości wynoszącej do 300 mil (482,80 km).

W przypadku generowania luk lub osiągalnych ulic w danych wynikowych odległość nie może przekraczać 15 mil (24,14 km).

Czas przejazdu Czas przejazdu

Domyślny tryb podróżowania.

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące czas podróży. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie dane o ruchu drogowym są dostępne.

Sprawdź, czy w danym regionie dostępne są dane dotyczące natężenia ruchu drogowego, klikając łącze Sprawdź dostępność na panelu narzędziowym.

Domyślny Czas przejazdu wynosi 5 minut.

Pole wyboru Korzystaj z danych o natężeniu ruchu drogowego jest domyślnie niezaznaczone. Szybkość przejazdu może być oparta na danych historycznych lub danych o aktualnym natężeniu ruchu drogowego.

Czasy trwania mogą być wyrażone w sekundach, minutach lub godzinach. Jako danych wejściowych można użyć czasu trwania wynoszącego do 5 godzin.

W przypadku generowania luk lub osiągalnych ulic w danych wynikowych czas trwania nie może przekraczać 15 minut.

Natężenie ruchu drogowego można określić na podstawie aktualnych warunków lub warunków typowych dla danego dnia tygodnia i czasu.

Długość trasy Długość trasy

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące długość trasy. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów.

Domyślnie Długość trasy wynosi 5 mil (standardowe ustawienie dla Stanów Zjednoczonych) lub 5 kilometrów (ustawienie metryczne).

Odległości mogą być wyrażone w milach, jardach, stopach, kilometrach lub metrach. Jako danych wejściowych można użyć odległości wynoszącej do 300 mil (482,80 km).

W przypadku generowania luk lub osiągalnych ulic w danych wynikowych odległość nie może przekraczać 15 mil (24,14 km).

Odległość pieszo Odległość pieszo

Wybiera ścieżki i drogi zezwalające na ruch pieszy i znajduje rozwiązania pozwalające na optymalizację odległości do przejścia.

Domyślnie Odległość pieszo wynosi 5 mil (standardowe ustawienie dla Stanów Zjednoczonych) lub 5 kilometrów (ustawienie metryczne).

Odległości mogą być wyrażone w milach, jardach, stopach, kilometrach lub metrach. Jako danych wejściowych można użyć odległości wynoszącej do 27 mil (43,45 km).

W przypadku generowania luk lub osiągalnych ulic w danych wynikowych odległość nie może przekraczać 15 mil (24,14 km).

Czas przejazdu w obszarach wiejskich Czas przejazdu w obszarach wiejskich

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące czas podróży. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów, ale nie wyklucza jazdy drogami nieutwardzonymi. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie są dostępne.

Sprawdź, czy w danym regionie dostępne są dane dotyczące natężenia ruchu drogowego, klikając łącze Sprawdź dostępność na panelu narzędziowym.

Domyślny Czas przejazdu w obszarach wiejskich wynosi 5 minut.

Pole wyboru Korzystaj z danych o natężeniu ruchu drogowego jest domyślnie niezaznaczone. Szybkość przejazdu w obszarach wiejskich może być oparta na danych historycznych lub danych o aktualnym natężeniu ruchu drogowego.

Czasy trwania mogą być wyrażone w sekundach, minutach lub godzinach. Jako danych wejściowych można użyć czasu trwania wynoszącego do 5 godzin.

W przypadku generowania luk lub osiągalnych ulic w danych wynikowych czas trwania nie może przekraczać 15 minut.

Natężenie ruchu drogowego można określić na podstawie aktualnych warunków lub warunków typowych dla danego dnia tygodnia i czasu.

Czas przejazdu samochodem ciężarowym Czas przejazdu samochodem ciężarowym

Modeluje podstawowy przejazd samochodem ciężarowym, preferując drogi przeznaczone do ruchu pojazdów ciężarowych i znajduje rozwiązania optymalizujące czas przejazdu. Trasy muszą uwzględniać drogi jednokierunkowe, unikać niedozwolonych nawrotów itd. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie są dostępne, przy czym nie jest przekraczane wynikające z przepisów ograniczenie prędkości dla samochodów ciężarowych.

Prędkość przejazdu samochodem ciężarowym będzie oparta na mniejszej z następujących wartości: historyczne średnie prędkości samochodów osobowych lub prędkość z uwzględnieniem ograniczeń prędkości dla samochodów ciężarowych.

Stosowane są reguły dotyczące samochodów ciężarowych.

Domyślny Czas przejazdu samochodem ciężarowym wynosi 5 minut.

Pole wyboru Korzystaj z danych o natężeniu ruchu drogowego jest domyślnie niezaznaczone. Prędkość przejazdu samochodem ciężarowym będzie oparta na historycznych i aktualnych danych dotyczących natężenia ruchu drogowego, przy czym nie będzie przekraczane ograniczenie prędkości.

Czasy trwania mogą być wyrażone w sekundach, minutach lub godzinach. Jako danych wejściowych można użyć czasu trwania wynoszącego do 5 godzin.

W przypadku generowania luk lub osiągalnych ulic w danych wynikowych czas trwania nie może przekraczać 15 minut.

Natężenie ruchu drogowego można określić na podstawie aktualnych warunków lub warunków typowych dla danego dnia tygodnia i czasu.

Odległość dla samochodu ciężarowego Odległość dla samochodu ciężarowego

Modeluje podstawowy przejazd samochodem ciężarowym, preferując drogi przeznaczone do ruchu pojazdów ciężarowych i znajduje rozwiązania optymalizujące odległość przejazdu. Trasy muszą uwzględniać drogi jednokierunkowe, unikać niedozwolonych nawrotów itd.

Stosowane są reguły dotyczące samochodów ciężarowych.

Domyślnie Odległość dla samochodu ciężarowego wynosi 5 mil (standardowe ustawienie dla Stanów Zjednoczonych) lub 5 kilometrów (ustawienie metryczne).

Odległości mogą być wyrażone w milach, jardach, stopach, kilometrach lub metrach. Jako danych wejściowych można użyć odległości wynoszącej do 300 mil (482,80 km).

W przypadku generowania luk lub osiągalnych ulic w danych wynikowych odległość nie może przekraczać 15 mil (24,14 km).

Parametr Wybierz warstwy barier może być używany do podawania jednego lub większej liczby obiektów, które odgrywają rolę tymczasowych ograniczeń utrudniających podróżowanie po ulicach, na których się znajdują.

Parametr Kierunek podróży może zostać skonfigurowany na wartość W kierunku od placówki albo W kierunku placówki. Kierunek podróży określi, które ulice zostaną użyte w obszarach czasu dojazdu w oparciu o reguły obsługi ruchu, takie jak ulice jednokierunkowe i skręty w niedozwolonych miejscach.

Domyślnie narzędzie Utwórz obszary czasu dojazdu tworzy nakładające się obszary, gdy spotykają się obszary podróżowania z różnych punktów. Innymi opcjami dla nakładających się obszarów są opcje Agreguj i Rozdziel.

OpcjaOpis

Nałóż Nałóż

W przypadku obszarów podróżowania nakładających się na inne obszary podróżowania zachowywane są obszary wspólne.

Agreguj Agreguj

W przypadku obszarów podróżowania nakładających się na inne obszary podróżowania łączone są obszary wspólne.

Rozdziel Rozdziel

W przypadku obszarów podróżowania nakładających się na inne obszary podróżowania nakładające się obszary są dzielone na środku.

Przy użyciu pola wyboru Pokaż obszary nieosiągalne jako luki można zdecydować, czy każdy obszar wynikowy będzie jednym ciągłym poligonem, czy będzie zawierać luki na ulicach nieosiągalnych w przypadku danego trybu podróżowania lub pomiaru.

Pole wyboru Dołącz osiągalne ulice tworzy warstwę wynikową zawierającą ulice użyte do utworzenia obszarów czasu przejazdu.

Jeśli jest zaznaczona opcja Użyj bieżącego zasięgu mapy, do utworzenia obszarów opartych na parametrach czasu przejazdu lub długości trasy użyte zostaną tylko obiekty widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli powyższa opcja nie jest zaznaczona, zostaną użyte wszystkie obiekty w warstwie wejściowej, nawet jeśli będą znajdować się poza bieżącym zasięgiem mapy.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Ograniczenia

 • Narzędzie Utwórz obszary czasu dojazdu obsługuje tylko obiekty punktowe. Obiekty wielopunktowe nie są obsługiwane.
 • Warstwa wejściowa może zawierać maksymalnie 1000 punktów.
 • Aby używać narzędzia Utwórz obszary czasu dojazdu, należy mieć nadane uprawnienia analizy sieci.
 • Czasy przejazdu nie mogą przekraczać 9 godzin (540 min) w przypadku trasy pieszej lub 5 godzin (300 min) w przypadku wszystkich pozostałych czasów przejazdu.
 • Odległości przejazdu nie mogą przekraczać 27 mil (43,45 km) w przypadku trasy pieszej lub 300 mil (482,8 km) w przypadku wszystkich pozostałych odległości przejazdu.
 • Przy generowaniu luk lub osiągalnych ulic czasy przejazdu nie mogą przekraczać 5 godzin (300 min) w przypadku trasy pieszej lub 15 minut w przypadku wszystkich pozostałych czasów przejazdu.
 • Przy generowaniu luk lub osiągalnych ulic odległości przejazdu nie mogą przekraczać 15 mil (24,14 km).
 • Warunki drogowe nie są obsługiwane we wszystkich regionach. Zasięg obsługi w danym obszarze można sprawdzić na mapie internetowej ArcGIS Online Directions and Routing Services Coverage.
 • Dostępność trybu podróżowania jest określana przez administratora instytucji.
 • Jeśli praca narzędzia zajmie więcej niż 60 minut, wystąpi błąd. W przypadku wystąpienia tego błędu spróbuj ponownie uruchomić analizę z mniejszą liczbą obiektów wejściowych.
 • Można zdefiniować do 250 obiektów pełniących rolę barier punktowych.
 • Jeśli liczba obiektów ulic przecinanych przez wszystkie bariery liniowe przekracza 500, narzędzie zwraca błąd.
 • Jeśli liczba obiektów ulic przecinanych przez wszystkie bariery poligonowe przekracza 2 000, narzędzie zwraca błąd.
 • Łączna liczba osiągalnych ulic w danych wynikowych nie może przekroczyć 1 000 000. W przypadku wystąpienia tego błędu spróbuj ponownie uruchomić analizę z mniejszą liczbą obiektów wejściowych lub usuń zaznaczenie opcji Dołącz osiągalne ulice.

Sposób działania narzędzia Utwórz obszary czasu dojazdu

Narzędzie Utwórz obszary czasu dojazdu korzysta z usługi analizy sieciowej ArcGIS Online jako sieci ulic. Aby uzyskać więcej informacji o najnowszych aktualizacjach sieci ulic, zapoznaj się z tematem Co nowego w usługach analizy sieciowej.

Obszary obsługiwane używają algorytmu Dijkstry do przemierzania sieci. Usługa zwraca podzbiór połączonych obiektów krawędzi, które znajdują się w obrębie określonej odległości podróży lub określonego czasu podróży. Obszary podróżowania są tworzone przez wprowadzenie krawędzi do struktury danych będącej nieregularną siecią triangulacyjną (triangulated irregular network — TIN). Odległość w sieci wzdłuż linii służy jako waga miejsc w sieci TIN. Miejsca, które nie zostały uwzględnione jako obszary obsługiwane, uzyskują znacznie większą wartość wagi. Dla tej sieci TIN używana jest procedura generowania obszaru, aby pokryć regiony obejmujące obszary między określonymi wartościami progów (czas podróży lub odległość podróży).

Na potrzeby opcji Aktualne natężenie ruchu drogowego jako czas odjazdu używany jest czas bieżący. Prędkość ruchu drogowego jest przewidywana na potrzeby przejazdu z użyciem prędkości rzeczywistych, prędkości historycznych i z uwzględnieniem bieżących zdarzeń i warunków, takich jak pogoda.

Gdy używane są typowe warunki dla danego dnia tygodnia i czasu, szybkości podróży są określane na podstawie szybkości historycznych uśrednionych w przedziałach 5-minutowych dla całego tygodnia. Wybrany czas odpowiada czasowi lokalnemu w strefie czasowej, w której znajdują się dane. Jeśli dane obejmują więcej niż jedną strefę czasową, obszar czasu dojazdu zostanie wygenerowany dla tych stref czasowych (na przykład 8:00 czasu wschodniego i 8:00 czasu pacyficznego). Jeśli dane obejmują więcej niż jedną strefę czasową, dla parametru Obszary z różnych punktów należy ustawić wartość Nałóż.

W przypadku użycia jakiegokolwiek typu warunków drogowych narzędzie Utwórz obszary czasu dojazdu uwzględnia zmieniające się warunki drogowe, biorąc pod uwagę czas, jaki minął od wyjazdu.

Podobne narzędzia

Narzędzie Utwórz obszary czasu dojazdu umożliwia określenie obszaru, do którego można dotrzeć w określonym czasie lub z uwzględnieniem określonej odległości. Do rozwiązywania podobnych, ale nieco innych problemów, mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy Map Viewer Classic

Jeśli próbujesz wygenerować obszary dookoła punktów, linii lub obszarów z użyciem odległości w linii prostej, a nie z użyciem sieci ulic, użyj narzędzia Utwórz bufory.

Jeśli próbujesz uzyskać podsumowanie obiektów w obrębie określonego czasu podróży lub określonej odległości podróży, użyj narzędzia Sumuj w pobliżu.

Jeśli próbujesz utworzyć obszary wzbogacone na podstawie trybów podróżowania, użyj narzędzia Wzbogać warstwę.

Notatka:

Warunki drogowe nie są dostępne, gdy tryby podróżowania są używane w narzędziu Wzbogać warstwę.

Narzędzia analizy aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie Utwórz obszary czasu dojazdu realizuje funkcje podobne do narzędzia Generuj obszary obsługiwane lub rozwiązania Obszar obsługiwany w rozszerzeniu Rozszerzenie ArcGIS Network Analyst.