Konfiguracja warstw analizy

Notatka:

Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w przeglądarce map Map Viewer Classic. Będzie ona dostępna w przyszłej wersji przeglądarki map Map Viewer.

Jako administrator ArcGIS Online możesz wskazać członkom instytucji konkretną grupę warstw, które uważasz za odpowiednie do użycia na potrzeby analizy w przeglądarce map Map Viewer Classic.

Przechodzenie do warstw analizy

Dostęp do warstw analizy można uzyskać z poziomu dowolnego narzędzia analizy, rozwijając menu warstwy wejściowej i klikając opcję Wybierz warstwę analizy.

Domyślnie dostępne są następujące opcje:

 • Moje zasoby — zawiera warstwy należące do użytkownika.
 • Moje ulubione — zawiera warstwy oznaczone przez użytkownika jako ulubione.
 • Moje grupy — zawiera warstwy z grup, do których należy użytkownik.
 • Moja instytucja — zawiera warstwy pochodzące z instytucji użytkownika.
 • ArcGIS Online — obejmuje warstwy dodane przez użytkownika, warstwy z instytucji i grup, do których należy użytkownik, a także warstwy publiczne.
 • Zasoby dla subskrypcji — obejmuje gotowe do użycia warstwy opublikowane przez firmę Esri. Dostęp do nich wymaga konta z subskrypcją instytucji.
 • Warstwy analizy Living Atlas — obejmuje warstwy z atlasu ArcGIS Living Atlas of the World, które zostały zoptymalizowane pod kątem użycia w narzędziach analizy przeglądarki map Map Viewer Classic.

Określanie grupy warstwy na potrzeby analizy

Aby skonfigurować grupę warstw dla członków instytucji do użycia w narzędziach analizy przeglądarki map Map Viewer Classic, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do instytucji jako członek pełniący rolę administratora domyślnego.
 2. Utwórz grupę, stosując następujące ustawienia:
  • Dla właściwości Kto może wyświetlać tę grupę? wybierz ustawienie Osoby w instytucji (<nazwa instytucji>). Następnie możesz określić, kto może dołączyć do grupy.
  • Jeśli chcesz, by grupa zawierała tylko określone zasoby, dla właściwości Kto może dodawać zasoby do grupy wybierz ustawienie Tylko menedżerowie i właściciel grupy.
 3. Udostępnij grupie te warstwy, które mają być używane do analizy.
 4. Kliknij opcję Instytucja > Ustawienia > Mapa.
 5. W nagłówku Warstwy analizy kliknij nazwę grupy, znajdź utworzoną grupę na liście i wybierz ją.

  Wybrane ustawienia zostaną zapisane automatycznie.

Zasoby z wybranej grupy są wyświetlane w oknie Wybierz warstwę analizy na karcie Grupa analiz instytucji.