Oblicz zagęszczenie

Notatka:

Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w przeglądarce map Map Viewer Classic. Będzie ona dostępna w przyszłej wersji przeglądarki map Map Viewer.

Oblicz zagęszczenie Narzędzie Oblicz zagęszczenie używa wejściowych obiektów punktowych lub liniowych do obliczania mapy zagęszczenia w obszarze zainteresowania.

Diagram procedury wykonywania zadań

Diagram procedury wykonywania zadań dla narzędzia Oblicz zagęszczenie

Przykłady

Miasto Berkeley w stanie Kalifornia planuje promować zdrowsze alternatywy dla napojów słodzonych, na przykład wodę z kranu. W szczególności urzędnicy miejscy chcą sprawdzić, czy publiczne fontanny z wodą pitną są rozmieszczone równomiernie w całym mieście. Innymi słowy, czy lokalizacje i stan fontann z wodą pitną są podobne w obszarach o niższym i wyższym statusie socjoekonomicznym. W ramach analizy za pomocą narzędzia Oblicz zagęszczenie porównywane jest zagęszczenie czystych i brudnych fontann w celu określenia, czy ich rozmieszczenie jest sprawiedliwe.

Pełną procedurę wykonywania zadań zawiera lekcja Ocena sprawiedliwego dostępu do fontann wody pitnej.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Oblicz zagęszczenie wymaga pojedynczego wprowadzenia obiektów punktowych lub liniowych.

Gęstość może zostać opcjonalnie obliczona z użyciem pola zliczania. Pole zliczania to pole liczbowe określające liczbę zdarzeń w danej lokalizacji. W przypadku obiektów, takich jak miasta czy autostrady, pola zliczania mogą być używane do obliczania odpowiednio gęstości zaludnienia lub liczby pasów ruchu.

Domyślnie narzędzie Oblicz zagęszczenie oblicza odpowiednią odległość wyszukiwania w celu określenia wielkości sąsiedztwa, nie ogranicza danych wynikowych, klasyfikuje dane wynikowe jako równe przedziały z 10 klasami i udostępnia wynikowe wartości zagęszczenia w milach kwadratowych albo kilometrach kwadratowych, w zależności od ustawienia Jednostki w danym profilu. Podane wartości domyślne można zmieniać za pomocą menu rozwijanego Opcje.

OpcjaOpisDomyślnie

Odległość wyszukiwania

Odległość (w milach, stopach, kilometrach lub metrach) używana do wyszukiwania obiektów wejściowych znajdujących się w tym samym sąsiedztwie co obiekt centralny.

Odpowiednia odległość wyszukiwania zostanie obliczona na podstawie lokalizacji obiektów wejściowych.

Ogranicz dane wynikowe do

Obszar z narzędzia warstwy lub kreślenia może zostać użyty do określenia obszaru zainteresowania. Zostanie obliczone zagęszczenie, które następnie zostanie ograniczone do tego obszaru.

Brak

Klasyfikuj według

Schemat klasyfikacji używany do wyświetlenia wynikowej warstwy zagęszczenia. Dostępne są następujące opcje: Równe przedziały, Równy obszar, Interwał geometryczny, Naturalne przerwy oraz Odchylenie standardowe.

Równe przedziały

Liczba klas

Liczba klas do użycia w warstwie wynikowej. Opcja używana ze schematem klasyfikacji w przypadku opcji Klasyfikuj według.

10

Podaj jednostki powierzchni danych wynikowych

Jednostki powierzchni używane do obliczenia zagęszczenia. Dostępne są następujące opcje: Mile kwadratowe i Kilometry kwadratowe.

Mile kwadratowe (standardowe ustawienie dla Stanów Zjednoczonych) lub Kilometry kwadratowe (ustawienie systemu metrycznego).

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Ograniczenia

Zagęszczenie można obliczać tylko dla obiektów punktowych lub liniowych.

Sposób działania narzędzia Oblicz zagęszczenie

Wartości zagęszczenia są obliczane przy użyciu algorytmu z narzędzia Gęstość skupień aplikacji ArcGIS Pro. Narzędzie Gęstość skupień korzysta z wielkości komórek równej wartości domyślnej podzielonej przez cztery. Jeśli obiektami wejściowymi są punkty, wówczas odległości będą mierzone przy użyciu metody geodezyjnej. Jeśli obiektami wejściowymi są linie, wówczas odległości będą mierzone przy użyciu metody planarnej.

Narzędzie Gęstość skupień tworzy rastrowe dane wynikowe, a narzędzia analizy usługi ArcGIS Online tworzą wektorowe dane wynikowe. Dlatego narzędzie Oblicz zagęszczenie używa także narzędzi geoprzetwarzania Ponowna klasyfikacja i Raster na poligon, aby przekształcać raster na poligony przed wyświetleniem wyników w przeglądarce map Map Viewer Classic.

Podobne narzędzia

Narzędzie Oblicz zagęszczenie służy do obliczenia mapy zagęszczenia z użyciem pomiarów punktów lub pomiarów linii. Do rozwiązywania podobnych, ale nieco innych problemów, mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy Map Viewer Classic

Aby znaleźć statystycznie istotne klastry w obiektach punktowych lub powierzchniowych, użyj narzędzia Znajdź lokalizacje hot spot.

Aby przewidywać wartości na podstawie pomiarów punktów, użyj narzędzia Interpoluj punkty.

Narzędzia analizy aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie Oblicz zagęszczenie ma funkcjonalność zbliżoną do narzędzi Gęstość skupień, Gęstość linii oraz Gęstość punktów.