Połącz warstwy (Map Viewer Classic)

Notatka:

To narzędzie jest obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji można znaleźć w temacie Połącz warstwy (Map Viewer).

Połącz warstwy Narzędzie Połącz warstwy kopiuje obiekty z dwóch warstw z tymi samymi typami obiektów (punkty, linie lub powierzchnie) do nowej warstwy.

Diagram procedury wykonywania zadań

Diagram procedury wykonywania zadań dla narzędzia Połącz warstwy

Przykłady

Rada miejska w Los Angeles chce udostępnić obszar wzdłuż rzeki Los Angeles, tworząc nowy park. Park musi znajdować się blisko rzeki Los Angeles, ale w pewnym oddaleniu od istniejących parków i źródeł toksycznych zanieczyszczeń. Strefy buforowe występujące wokół istniejących parków i źródeł toksycznych zanieczyszczeń można połączyć w pojedynczą warstwę, używając narzędzia Połącz warstwy, w celu utworzenia strefy wykluczenia, w której nowy park nie może zostać usytuowany.

Uwagi dotyczące korzystania

Wymagane są dwie warstwy wejściowe z tymi samymi typami obiektów.

Domyślnie do danych wynikowych zostaną skopiowane wszystkie pola z obu warstw wejściowych. Opcjonalnie można zmodyfikować pola z łączonych warstw przy pomocy działań Zmień nazwę, Usuń i Dopasuj.

OperacjaOpis

Zmień nazwę

Pole otrzyma nową nazwę w warstwie wynikowej. W miejscu, w którym można określić nową nazwę, zostanie wyświetlone pole tekstowe.

Usuń

Pole zostanie usunięte z warstwy wynikowej.

Dopasuj

Pola będą miały takie same nazwy. Wartości pola z warstwy, która ma być połączona, zostaną przeniesione do odpowiedniego pola w warstwie wynikowej.

Jeśli jest zaznaczona opcja Użyj bieżącego zasięgu mapy, połączone zostaną tylko obiekty widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, połączone zostaną wszystkie obiekty w obu warstwach, nawet jeśli znajdują się poza bieżącym zasięgiem mapy.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Ograniczenia

  • Warstwy wejściowe mogą być punktami, liniami i obiektami powierzchniowymi, ale obie warstwy muszą zawierać te same typy obiektów.
  • Załączniki z warstw wejściowych nie będą zawarte w danych wynikowych.

Podobne narzędzia

Narzędzie Połącz warstwy służy do kopiowania obiektów tego samego typu z dwóch warstw do jednej warstwy. Do rozwiązywania podobnych, ale nieco innych problemów, mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy Map Viewer Classic

W przypadku łączenia obiektów z dwóch warstw do jednej warstwy w oparciu o zależność przestrzenną należy użyć narzędzia Nałóż warstwy.

Narzędzia analizy aplikacji ArcGIS Pro

Działanie narzędzia Połącz warstwy jest podobne do działania narzędzia Scal.