Wprowadzenie do tworzenia aplikacji

Etap 1
1Wybieranie typu aplikacji
Etap 2
2Budowanie map, scen lub grup
Etap 3
3Składanie zasobów
Etap 4
4Wybieranie aplikacji
Etap 5
5Dopracowywanie
Etap 6
6Publikowanie

1. Wybieranie typu aplikacji

2. Budowanie map, scen lub grup

3. Gromadzenie zasobów

Uporządkuj materiały dodatkowe, takie jak zdjęcia, filmy wideo, pliki audio i tekstowe. Informacje w formie tekstu powinny być jak najbardziej zwięzłe. Większość osób nie lubi czytać tekstu dłuższego niż kilka zdań.

4. Wybieranie aplikacji

5. Dopracowywanie

Utworzenie efektywnej aplikacji jest procesem interaktywnym. W większości przypadków użytkownicy powtarzają wykonywanie opisanych czynności, powracają do aplikacji i zawartych w niej map lub grup, aby dodać, usunąć lub zmodyfikować obiekty, dokonać edycji tekstu, wybrać nowe zdjęcia itp.

6. Publikowanie

Masz do wyboru klika możliwości publikacji. Twoja aplikacja może być hostowana za pomocą usługi ArcGIS Online, może zostać umieszczona na serwerze Twojej instytucji, możesz również skorzystać z zasobów innych firm, takich jak Amazon.

Po utworzeniu aplikacji można ją udostępnić.

Kolejne etapyKolejne etapy

Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu aplikacji, wypróbuj przewodnik Tworzenie aplikacji.