Wprowadzenie do tworzenia notatników

Etap 1
1Wybór środowiska wykonawczego
Etap 2
2Dodawanie zasobów i narzędzi internetowych
Etap 3
3Wykonywanie analiz
Etap 4
4Zarządzanie instytucją i zasobami
Etap 5
5Udostępnianie notatników

1. Wybór środowiska wykonawczego

Używane w notatnikach zasoby i biblioteki języka Python są dostępne za pośrednictwem środowiska wykonawczego notatników. Dostępne są trzy środowiska wykonawcze zawierające różne zasoby: standardowe, zaawansowane i zaawansowane z GPU Podczas tworzenia notatnik wybierz środowisko wykonawcze zawierające potrzebne biblioteki.

Dowiedz się więcej o środowiskach wykonawczych

2. Dodawanie zasobów i narzędzi internetowych

Aby wykonywać naukowe analizy danych przy użyciu notatników, potrzebujesz hostowanych zasobów. Przejdź do swoich warstw obiektowych, warstw zobrazowań i narzędzi internetowych, aby dodać je do notatnika. Użyj zasobów ze swojej instytucji, usługi ArcGIS Online lub atlasu ArcGIS Living Atlas of the World. Można także przesłać zasoby do przestrzeni roboczej i pobrać zasoby z przestrzeni roboczej na komputer.

3. Wykonywanie analiz

Hostowanych notatników można używać do odpowiadania na pytania, prowadzenia obserwacji i tworzenia wizualizacji danych. Użyj biblioteki ArcGIS API for Python lub dowolnego spośród narzędzi analizy obiektowej, aby uruchomić funkcje analityczne, taki jak znajdowanie lokalizacji skupień hot spot, wyznaczanie tras i uzyskiwanie dostępu do geobazy. Narzędzi analiz rastrowych można używać do wyodrębniania informacji ze zobrazowań i danych rastrowych — na przykład obliczając nachylenia, oszacowując szatę roślinną i przeprowadzając wykrywanie zmian.

Dowiedz się więcej o wykonywaniu analiz przy użyciu notatników

4. Zarządzanie instytucją i zasobami

Administrator może używać notatników do automatyzowania zadań, takich jak wysyłanie powiadomień do członków instytucji, zarządzanie kredytami i licencjami oraz monitorowanie bezpieczeństwa zasobów instytucji. Zapoznaj się z przykładowymi notatnikami, aby dowiedzieć się, jak używać notatników do zarządzania instytucją.

5. Udostępnianie notatników

Udostępniaj notatniki innym użytkownikom w ten sam sposób co wszystkie inne elementy instytucji, zezwalając im na otwieranie i uruchamianie notatników. Użytkownicy, którzy mają dostęp do udostępnionych notatników, mogą zapisać ich kopię.

Dowiedz się więcej o udostępnianiu notatników

Kolejne etapyKolejne etapy

Użyj tych zasobów, aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu i tworzeniu notatników: